söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Skillnaderna i tillsynsavgifter är orimliga”

Publicerad: 20 april 2023, 03:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Näringslivet

Vissa mackägare drabbas av mer än fyrdubbla kostnaden, beroende på i vilken kommun servicestationen finns, skriver Robert Dimmlich och Sven-Olof Gudmundsson.

Robert Dimmlich och Sven-Olof Gudmundsson.

En mack, eller servicestation som det egentligen heter, behöver i dag ett tiotal tillstånd för verksamheten. Det handlar om att uppfylla viktiga krav om allt ifrån livsmedelshantering till brandskydd. Ansvariga för att kontrollera att dessa krav och regelverk uppfylls är kommunerna.

Vi har genomfört en undersökning av kostnader för tillstånd och kommunal tillsyn av servicestationerna. Sammanställningen visar att det skiljer hela 440 procent mellan den billigaste och dyraste kommunen. Trots samma regelverk kan vissa mackägare drabbas av mer än fyrdubbla kostnaden beroende på var i landet servicestationen finns.

LÄS MER: Kommunerna som är vårbudgetens förlorare

Varje kommun fastställer själv kostnaden för tillstånd och tillsyn. Men kommunallagen säger att avgifterna ska motsvarande kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls – den så kallade självkostnadsprincipen.

Den principen betyder att det inte är tillåtet för kommunerna att bakvägen kräva in pengar från företagen, med hot om att de annars inte får behålla sitt tillstånd. Kostnaderna och avgifterna ska baseras på den tid och det arbete som kommunen lägger ner, exempelvis för tillsyn och kontroll. Det ska vara schysst och rättvist.

Med 440 procents skillnad får vi tyvärr konstatera att det här systemet i praktiken inte alls fungerar. Det blir varken schysst eller rättvist för våra medlemmar.

För en servicestation utgör dessa avgifter en stor del av verksamhetens totalkostnad. En ineffektiv eller orimligt dyr tillsyn kan därför betyda att det inte går att vara kvar på orten. Det drabbar givetvis i första hand den enskilda ägaren av servicestationen. Fast följderna blir ofta ännu större. På många håll är servicestationen även en mötespunkt som tillhandahåller turistupplysning och agerar ombud för tjänster såsom apotek och paket – sådant som får bygden att fungera.

Organisationen Sveriges Servicestationer menar, mot bakgrund av undersökningen, att följande måste till för att säkerställa effektivitet, service och rättvisa villkor:

1. Kommunernas tillsynsarbete bör konkurrensutsättas av en ackrediterad oberoende part. Så sker redan i dag när det gäller våra pumpar och för ventilationsbesiktning, men konkurrensutsättningen bör utökas till att gälla över hela linjen.

2. Tjänstemannaansvaret i kommunerna behöver förstärkas. Dagens system är både rättsosäkert och sårbart eftersom det kan vara beroende av en enskild tjänstemans inställning till en viss typ av verksamhet.

3. Lagstifta om en bortre tidsgräns för tillstånd. Om kommunen inte ger besked inom tidsgränsen har utövaren tillstånd automatiskt. En alltför långsam hantering ska inte behöva drabba enskilda företagare.

Servicestationer erbjuder som namnet antyder alltmer av service. De är ett nav i många mindre samhällen. Därför ligger det i allas intresse att de värnas och inte motarbetas av kommunerna.

Robert Dimmlich, vd organisationen Sveriges Servicestationer

Sven-Olof Gudmundsson, ordförande Motorbranschens arbetsgivarförbund, vice ordförande Transportföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Näringslivet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev