måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Skicket på våra vägar är ett hot mot Sveriges tillväxt

Vi kan inte acceptera sänkta hastighetsbegränsningar på allt sämre vägar. Vi kräver att Trafikverket lyssnar på de många remissvar som tydligt tar ställning emot ytterligare hastighetsbegränsningar, och är övertygade om att förbättrad trafiksäkerhet främst måste nås genom bättre vägar, skriver sex ordförande för Socialdemokraterna i norra Sverige.

Publicerad: 10 december 2020, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi ser gärna ett fortsatt arbete för att minska olyckorna i trafiken genom exempelvis mitträckesseparering och säkrare korsningar. Men vi ser att trafiksäkerheten i första hand måste stärkas genom att skicket och underhållet av våra vägar förbättras.”

Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

TrafikverketTillväxt

I Sveriges sex nordligaste län finns 3 660 mil belagd statlig väg. Sträckan motsvarar ett knappt varv runt jorden. Vi är glada och stolta över varenda kilometer. På dessa vägar passerar vi varje dag på väg till våra arbeten och våra hem. De leder oss till skogarna, gruvorna, hamnarna och kraftverken. De leder oss till våra grannländer och till övriga Sverige. Vi delar dem varje dag med varutransporter och mängder av turister som precis som vi upptäckt våra fjäll, sjöar och andra fantastiska platser i vår del av landet.

När man färdas på dessa vägar är det omöjligt att inte både se och känna det bristande underhållet. För den som ändå tvekar så har Sveriges Radio respektive Motormännen konstaterat samma sak som vi: norra Sveriges vägar är kraftigt eftersatta.

16 av de 20 sämsta riks- och länsvägarna ligger norr om Dalälven. Vägkvaliteten skiljer sig radikalt inom landet, med påtagligt sämre vägar i skogs- och glesbygdslän. Till råga på allt genomför Trafikverket just nu en hastighetsöversyn i hela landet, som är särskilt påtaglig i norra Sverige. På vägar utan mittseparering sänks hastigheten, vilket hos oss innebär de allra flesta vägarna. Mängder av sträckor planeras att skyltas om med nya fina 80-skyltar. Kvar blir potthålen, spåren och avsaknaden av viltstängsel.

För många trafikanter är hastighetssänkningarna droppen som får bägaren att rinna över. Hastighetssänkningarna i synnerhet och det bristande underhållet i allmänhet ökar våra restider, krymper vår arbetsmarknad och försvårar kompetensförsörjningen. Det är ett hot mot hela landets tillväxt. Den positiva utveckling vi ser just nu genom ökad inflyttning, ökad turism och stora industrisatsningar riskerar att bromsas eller göras om intet.

Vi, representanter för Socialdemokraterna i norra Sverige, är inte emot en ökad trafiksäkerhet. Tvärtom. Vi ser gärna ett fortsatt arbete för att minska olyckorna i trafiken genom exempelvis mitträckesseparering och säkrare korsningar. Men vi ser att trafiksäkerheten i första hand måste stärkas genom att skicket och underhållet av våra vägar förbättras. Vi kan aldrig acceptera sänkta hastighetsgränser som metod för Trafikverket att slippa rusta våra vägar.

Våra län motsvarar tillsammans 60 procent av Sveriges yta, och över en tredjedel av all belagd statlig väg finns hos oss. Trots det ser vi att vi förfördelas jämfört med andra delar av landet. Under flera år har den socialdemokratiskt ledda regeringen tillskjutit mer resurser till landsbygdens vägar.

Nu behöver vi en ny modell för hur medlen till vägunderhåll ska fördelas. Omfattningen av det nordliga vägnätet och den faktiska trafikmängden måste ges större vikt. I ett första steg måste Trafikverket lyssna på alla de remissvar som alla förmedlat samma budskap: genomför inte hastighetsbegränsningarna.

Vägarna i norra Sverige är inte och får inte betraktas som ett särintresse. De är nödvändiga för svensk basindustri, för inhemsk och utländsk turism och för alla oss som bor och verkar i vår del av landet. Vårt Sverige är ett land som håller ihop – människor emellan och landsändar emellan.

Anna-Caren Sätherberg, ordförande för socialdemokraterna i Jämtlands län

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för socialdemokraterna i Norrbottens län

Isak From, ordförande för socialdemokraterna i Västerbottens län

Bodil Hansson, ordförande för socialdemokraterna i Västernorrlands län

Peter Kärnström, ordförande för socialdemokraterna i Gävleborgs län

Lars Isacsson, ordförande för socialdemokraterna i Dalarnas län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

TrafikverketTillväxt

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev