måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Skatteklyftorna är ett rättviseproblem”

Statsbidrag till kommunerna borde fördelas mer rättvist, anser företrädare för LO och tankesmedjan Tiden, som i dag släpper en rapport kring de stora skillnaderna i skatteuttag mellan olika kommuner.

Publicerad: 24 juni 2020, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Låg skatt beror inte på att kommunen är effektiv, utan på att många invånare är höginkomsttagare, skriver debattörerna.


Ämnen i artikeln:

Kommunalskatt

Välfärds- och skatteklyftorna är oacceptabelt höga. Tillgången till skola och äldreomsorg av hög kvalitet ska inte vara beroende av bostadsort. Framför allt ska ingen behöva betala högre skatt och få sämre offentlig service.

I en ny rapport från LO och tankesmedjan Tiden granskas de 290 kommunernas och 21 regionernas vitt skilda förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Urbana knutpunkter kan åtnjuta en strid ström av färdigutbildade människor i arbetsför ålder som flyttar in från områden vars förutsättningar är desto tuffare.

I dag skiljer det nästan exakt 6 kronor i kommunalskatt mellan skärgårdskommunen Österåker och den norrländska inlandskommunen Dorotea. Flera studier visar att denna skillnad inte är ett utslag av olika ambitionsnivåer. Inte heller är den ett utslag av att kommunerna har olika effektivitet i sina verksamheter. Det är i stället tydligt att de kommuner som har låg skatt har det till följd av att många höginkomsttagare bor där, vilket ger högre skattekraft. Kommuner med hög skatt har låg andel yrkesverksamma, hög andel äldre och stora geografiska avstånd. Detta är ett rättviseproblem.

De ofta omdebatterade inkomst- och kostnadsutjämningssystemen syftar till att överbrygga just sådana klyftor. Samtidigt visar studien att de nuvarande systemen inte fungerar tillräckligt bra. I dag fördelas nya statliga tillskott till kommunerna helt och hållet efter invånarantal, vilket innebär att även kommuner som inte behöver mer pengar får det. Rapporten lämnar flera förslag på justeringar för att skapa en rimligare finansieringsmodell:

■ Höj referensskattesatsen som används för att fördela statsbidrag via inkomstutjämningssystemet. Den har varit oförändrad i 15 år. Detta trots att kommunala kostnader och skattenivåer har ökat.
■ Justera modellerna för kostnadsutjämningsbidrag så att de bättre motsvarar faktiska kostnadsskillnader.
■ Uppdra åt lämplig myndighet att kontinuerligt uppdatera samtliga fördelningssystem för statsbidrag till kommuner och regioner så att de följer kostnadsutvecklingen.
■ Staten bör finansiera reformerna. Det skulle innebära att statsbidrag fördelas mer efter behov än i dag.

För den svenska arbetarrörelsen är det en självklarhet att värna rättvisa över hela landet. Vill den S-ledda regeringen leva upp till sådana ambitioner är det dags att sätta handling bakom orden.

Gunnar Lantz, rapportförfattare och doktor i ekonomisk historia

Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom

Daniel Färm, verksamhetschef på tankesmedjan Tiden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kommunalskatt

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev