tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Skarpare krav och bättre uppföljning av upphandling stärker tryggheten”

Kommunala och regionala upphandlare måste bli bättre på att ställa och följa upp krav när de upphandlar säkerhetstjänster, skriver företrädare för Säkerhetsföretagen.

Publicerad: 12 maj 2021, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi har all respekt för att regionernas verksamhet, inte minst på sjukhusen, ställer oerhört hårda krav på lämplighet och kontinuerlig leverans,” skriver Li Jansson och Sten Storgärds.

Foto: Jessica Gow/TT


Ämnen i artikeln:

SäkerhetUpphandlingskriterierUpphandlingsarbete

Säkerhetsföretags tjänster blir allt mer efterfrågade av offentlig sektor. Det gäller bland annat av myndigheter, regioners trygghetsarbete på sjukhus och i kollektivtrafik samt att allt fler kommuner upphandlar ordningsvakter. 

Men för att säkra största möjliga samhällsnytta måste upphandlarna bli bättre på att ställa och följa upp krav, stärka leverantörsdialogen och möjliggöra för mindre företag att lämna anbud.

LÄS OCKSÅ: Efter flera bränder – klartecken för kameror på alla Lunds skolor 

I takt med att säkerhetsföretag blir allt viktigare i det lokala och regionala trygghetsarbetet förändras också upphandlarnas roll. Varje detalj i upphandlingarna avgör inte bara vilken tjänst som upphandlas, utan även hur väl kommunen eller regionen kommer att lyckas med säkerheten. Eftersom säkerhet under de senaste åren har blivit än viktigare är det – ur ett strategiskt perspektiv – angeläget att också upphandlarna tar ett ännu större ansvar för trygghetsinvesteringarna än tidigare.

LÄS OCKSÅ: Angrepp mot bevakningstjänst är angrepp mot rättssamhället 

Säkerhetsföretagen har genomfört en ny enkätundersökning som visar några tydliga medskick till upphandlarna av säkerhetstjänster och teknik. Till att börja med måste kravställandet förbättras. För att nå högsta möjliga kvalitet i trygghetsinvesteringarna är det viktigt att det ställs tuffa krav på leverantörerna och att beställaren följer upp att leverantörerna når de uppsatta målen. 

Vår enkät visar att upphandlingarna behöver utvecklas.

Över 90 procent av branschen anser att upphandlingarna innehåller irrelevanta krav. Givetvis skiljer sig de irrelevanta kraven mellan olika typer av upphandlingar. Men en gemensam röd tråd är att kraven på leverantören måste kopplas ihop bättre med syftet med upphandlingen. Om större fokus sätts på resultatet man vill nå kommer mer relevant kravställande att ge mer samhällsnytta. Ett sätt att bemöta problemen är att förstärka leverantörsdialogen inför upphandlingarna, som många företag upplever brister i dag.

Det finns många exempel på hur verksamheter byggs upp steg för steg i samarbete mellan säkerhetsföretag och offentlig sektor. Företagen tillsammans med politik, tjänstemän och upphandlare är viktiga för att bygga upp lösningar som unikt anpassar sig för de lokala behoven. Framgångarna är bäst när alla jobbar mot samma mål.

Men målen måste hänga ihop med att de upphandlade tjänsterna följs upp. Hela 61 procent av säkerhetsföretagen anger att upphandlarna i nuläget aldrig eller nästan aldrig följer upp kraven under avtalstiden. Hälften av företagen anger att kvaliteten aldrig följs upp. Det är en allvarlig varningsklocka från branschen som borde föranleda åtgärder från upphandlande aktör.

Säkerhetsföretagens upphandlingsenkät visar också att 43 procent av företagen upplever att det är mycket svårt för små och medelstora företag att delta i upphandlingar. Inget – noll – företag upplever att det är mycket enkelt för små och medelstora företag att delta i upphandling. Säkerhetsföretagen upplever att det är enklast för företagen att delta i kommunala upphandlingar. Absolut svårast upplever företagen att det är för små- och medelstora säkerhetsföretag att delta i regionernas upphandlingar.

Vi har all respekt för att regionernas verksamhet, inte minst på sjukhusen, ställer oerhört hårda krav på lämplighet och kontinuerlig leverans. Men region Stockholm är ett gott exempel på att det går att kombinera flera olika leverantörer– både stora och mindre – och bibehålla tjänster med god kvalitet. Systemet har också satts på sin spets, exempelvis under terrorattentatet 2017, med då fungerade säkerhet och samverkan.

Under den nuvarande pandemin har branschen definierats som samhällsviktig av MSB. Att upphandlarna hittar rätt balans i allt från krav på leverantörerna till relationen mellan pris och kvalitet är avgörande för att säkerhetsföretagen ska kunna uppfylla den samhällsnyttiga roll branschen har. Ytterst gynnas också hela landet genom förstärkt trygghet, vilket när allt kommer omkring är vårt gemensamma högre mål.

Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef, Säkerhetsföretagen

Sten Storgärds, näringspolitisk expert, Säkerhetsföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev