måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ska transportsektorns klimatmål uppnås behöver vi välja väg”

Om busstrafiken även framöver ska vara en motor i klimatomställningen krävs det satsningar från politikens sida de kommande åren, skriver Anna Grönlund, branschchef, Sveriges Bussföretag.

Publicerad: 28 oktober 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anna Grönlund, branschchef, Sveriges Bussföretag


Ämnen i artikeln:

Transporter

Svenska bussar i upphandlad trafik kör i dag till drygt 94 procent med förnybara drivmedel. Bussen är en av motorerna i klimatomställningen. De senaste 15 åren har den svenska busstrafiken minskat utsläppen av växthusgaser med nästan 75 procent. Under samma period minskade utsläppen av växthusgaser från personbilar med 27 procent.

Siffrorna är hämtade ur den statistikrapport som Sveriges Bussföretag tagit fram. Siffrorna i rapporten talar ett tydligt språk – ska samhället ställa om i en grönare riktning är ett ökat bussresande en av nycklarna. Därför behövs skarpa åtgärder och politiska initiativ nu.

LÄS MER: Klimatkommunerna om Tidöavtalet: ”Verkar framför allt vara en satsning på näringslivet” 

Av rapporten framgår att pandemins negativa effekter fortsatte 2021. Generellt kan det beskrivas som ett minskat resande med buss, ökade kostnader och minskade intäkter i spåren av coronapandemin. Samtidigt har busstrafiken bibehållit sin andel av den totala persontrafiken.

Ungefär 90 procent av linjetrafiken med buss upphandlas i fri konkurrens. Avseende den upphandlade trafiken ser siffrorna mörka ut. Jämför man 2021 med 2019 har trafikeringskostnaderna, det vill säga kostnaden för driften av trafiken, ökat med 3,5 procent, samtidigt som trafikintäkterna minskat med 27 procent.  Det som har gjort att trafiken kunnat upprätthållas är en kraftig ökning av bidrag och tillskott från kommuner, regioner och staten. Dessa bidrag har ökat med drygt 31 procent under 2021 jämfört med 2019. Ser man enbart till tillskott från staten ökade dessa med 640 procent under samma period.

Ser man till uppgifterna om persontrafikarbetet, det vill säga antalet kilometer som ett antal personer transporteras under en angiven tid, framgår det att bussbranschens andel av det totala persontransportarbetet på svenska vägar har ökat från 7,617 procent 2019 till 7,665 procent 2021. Även om det har skett en minskning av resandet med buss i absoluta tal, innebär det inte att resandet med buss har minskat som andel av det totala resandet. Alla former av resande minskade under pandemin men busstrafiken har lyckats ta en lite större andel av resandet.

Det är ingen självklarhet att bussens andel av resandet kommer att fortsätta öka, utan ska busstrafiken även framöver vara en motor i klimatomställningen krävs det satsningar från politikens sida de kommande åren. Ska transportsektorns klimatmål uppnås behöver vi välja väg nu. Givet detta, och det ökande kostnadsläge som vi sett 2022, är frågan hur regionerna ska kunna upprätthålla ett attraktivt utbud?

Vi i Sveriges Bussföretag är därför en av aktörerna i den nationella kraftsamlingen Nystart kollektivtrafiken som presenterades 20 juni i år. Målet för den nationella kraftsamlingen är att 2030 ska fyra av tio motoriserade resor ske med kollektivtrafiken. I den gemensamma programförklaringen för Nystart kollektivtrafik pekas följande tre frågor ut som omgående måste prioriteras och som kan bidra till att lyfta resandet med buss.  

Statliga stöd till nystart. Fortsatt kompensation behövs för att bibehålla utbud och tillgänglighet.

Inför det nya reseavdraget. Regeringen har i veckan beslutat att inte införa den föreslagna skattelättnaden för arbetsresor utan istället behålla det nuvarande reseavdraget. Vi anser att reseavdraget behöver reformeras till en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion.

Inför nollmoms. Sänk momsen på kollektivtrafikresor från 6 till 0 procent.

Om bussresandet även i framtiden ska kunna vara en motor i den svenska klimatomställningen och bidra till ett hållbart resande är det nu av största betydelse att ansvariga politiker, på såväl lokal och regional nivå som på nationell nivå, nu aktivt arbetar för att förverkliga dessa tre prioriterade frågor.

Anna Grönlund
Branschchef Sveriges Bussföretag

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Transporter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev