Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ska Jämtland Härjedalen också kunna växa, leva och utvecklas?”

Transportutvecklingsrådet i Jämtland Härjedalen är bekymrade över hur satsningar i infrastrukturen fördelas i Sverige mot bakgrund av målet att hela Sverige ska leva och utvecklas. Verklighetskopplingen känns väldigt vag då vi dagligen i vårt län blir varse om de stora brister som finns i länets transportinfrastruktur.

Publicerad: 17 november 2021, 14:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Satsningar på järnvägarna i Norrlands inland är viktig utifrån flera aspekter både vad gäller kapacitet och restider,” skriver debattörerna.

Foto: Hamperium Photography/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

InfrastrukturinvesteringarTransporterJärnväg

Planperiod efter planperiod får vi stå tillbaka vid fördelningen av de regionala medlen till länsplanen. Den modell som infrastrukturdepartementet använder innebär att vi får 1,4 procent av tilldelningen för att utveckla 6 procent av det statliga länsvägnätet. Sett till fördelningen per mil länsväg så får Jämtland Härjedalen under kommande planperiod 1 miljon kronor per mil länsväg medan rikssnittet är 5 miljoner kronor. Trots att Jämtland är ett geografiskt stort län, landets tredje största, är de medel som tilldelas i paritet med landets minsta. Denna skevhet kommer successivt få stora konsekvenser i utvecklingen av de regionala vägarna i länet och i jämförelse med utvecklingen i andra län. 

Industriella investeringar sker inte bara vid den norrländska kusten. Investeringar, utveckling och tillväxt sker även i inlandet. De kommande tio åren finns planerade investeringar i länet på över 47 miljarder kronor. Inflyttningen till länet ökar markant, inte bara bland privatpersoner utan även bland väletablerade företag som väljer att förlägga sin verksamhet hos oss. Besöksnäringen växer så det knakar. Varje helg under högsäsong flyttar människor motsvarande en större svensk stad in och ut i vårt län. Antalet besökare ökar inte bara under vintersäsongen utan även under sommaren.

LÄS OCKSÅ: Regioner: Bristande infrastruktur hindrar vår gröna nystart

I Jämtlands län avverkas varje år 7 miljoner kubikmeter timmer. För att kunna transportera ut skogsråvaran är det nödvändigt med vägar som klarar tunga transporter. Med den nya bärighetsklassen 74 ton blir bärigheten ännu viktigare. Senast under våren 2021 fick Trafikverket sänka bärighetsklass på ett flertal vägstråk vilket försvårade för skogstransporterna. 

LÄS OCKSÅ: S: Så riskeras nyindustrialiseringen av hela Norrland 

Satsningar på järnvägarna i Norrlands inland är viktig utifrån flera aspekter både vad gäller kapacitet och restider. Ett högt ställt mål i länet är att kunna resa mellan Stockholm och Östersund på 4 timmar via det så kallade Atlantstråket. I dag tar det som snabbast mellan 5 – 5,5 timmar. För ökad kapacitet och kortare restider behövs åtgärder i form av fler dubbelspår på Norra Stambanan samt åtgärder vid farliga plankorsningar och fler mötesstationer på Mittbanan.

Norge investerar nu i elektrifieringen av Meråkerbanan mellan Trondheim och Storlien, åtgärden väntas stå klar 2024. Gods- och persontransporter på järnväg från kust till kust kommer därmed sannolikt att öka. En satsning på de öst-/västliga stråken blir därmed än viktigare. Inlandsbanan behöver också få en uppräkning av det statliga driftsanslaget för att kunna utgöra en viktig redundans till de andra banorna för transporter i nord-sydlig riktning.

Sammantaget ser vi med oro på den negativa utvecklingen av tillgängligheten till och i vårt län. Den drabbar framför allt våra invånare men även företagare och besökare som får försämrade förutsättningar för effektiva och säkra transporter. Vi som är företrädare för regionen och näringslivet i Jämtland Härjedalen undrar därför hur staten kommer att matcha de mångmiljardinvesteringar som planeras i vårt län, skogsbranschens utmaningar med bäriga vägar samt den växande besöksnäringen. Om regeringens målsättning ”Hela Sverige ska växa, leva och utvecklas” även gäller för vår del av landet?

För Transportutvecklingsrådet Region Jämtland Härjedalen*

Elise Ryder Wikén
Ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden (M) Region Jämtland Härjedalen
________________________________________

* Transportutvecklingsrådet består av Samling Näringsliv, Handelskammaren Mittsverige, Jämtland Härjedalen Turism, Sveriges Åkeriföretag, Inlandsbanan AB, Norra Skog, Taxi Östersund, Region Jämtland Härjedalen

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev