söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

SJ:s förhalningstaktik får inte bli framgångsrik

Konkurrensverket är mycket tydligt med att tågmarknaden inte fungerar. De skriver till regeringen och ber om ett ingripande för att få till en fungerande marknad. Men SJ:s vd Crister Fritzson kan inte ta till sig Konkurrensverkets synpunkter på ett konstruktivt sätt, replikerar styrelseordföranden för Saga Rail Mats Nyblom.

Publicerad: 1 juli 2019, 13:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi ska ta den tid det behövs för att tänka ut hur vi i Sverige på bästa sätt får en öppen tågmarknad där resenärens behov är i centrum, skriver Mats Nyblom. Foto: Saga Rail


Ämnen i artikeln:

KonkurrensverketRegeringenTågtrafikKonkurrens

Replik. Saga Rail och MTR Express menar att tågmarknaden i Sverige inte fungerar. Resenärerna är i praktiken hänvisade till de-facto-monopolet SJ:s säljkanal SJ Online. SJ å sin sida menar att marknaden visst fungerar. Inte så konstigt. Saga Rail, MTR Express och SJ är ju alla parter i målet.

Så mycket mer intressant när någon som inte är part i målet yttrar sig. Denne någon är den statliga myndigheten Konkurrensverket med uppdrag att se till kundernas intressen. Konkurrensverket är mycket tydligt med att tågmarknaden inte fungerar. De skriver till regeringen och ber om ett ingripande för att få till en fungerande marknad. SJ:s taktik är uppenbar: Att förhala. Men denna taktik får inte vinna. Därför krävs som en första kortsiktig åtgärd att SJ säljer alla tågbiljetter.

SJ:s vd, Crister Fritzson, har varit en ytterst duglig chef och omvandlat ett dammigt statligt bolag till ett modernt reseföretag. Helt klart en imponerande insats och jag reser ofta och med nöje med SJ.

SJ:s position på den svenska tågtronen är i grunden ohotad. Men trots det kan Fritzson inte ta till sig Konkurrensverkets synpunkter på ett konstruktivt sätt. Han försöker med juridiskt mumbo-jumbo argumentera bort Konkurrensverkets utkast till lösningar utan att ta fasta på grundbulten i Konkurrensverkets budskap till regeringen: ”I nuläget har vi en icke-fungerande marknad för tågresor och biljettförsäljning. För resenärernas skull måste vi få till en förändring.”

Konkurrensverket gör en uppenbar observation. Tågmarknaden har snart varit öppen i tio år. I teorin. Det är en växande och mycket lönsam marknad med en klimatsmart produkt för framtiden. Ändå sker inga nyetableringar. Då kan inte marknaden fungera i praktiken.

Det är inte Konkurrensverkets uppgift att skapa en fungerande marknad av ett gammalt monopol – det är regeringens uppgift. Det är därför Konkurrensverket skriver till regeringen och ber regeringen att ingripa. En åtgärd som Fritzson med sitt eget ordval beskriver som ”försåtligt”.

Näringsministern representerar den högsta nivån i statens roll som ägare av SJ AB. Dåvarande näringsministern Mikael Damberg (S) lovade i en interpellationsdebatt den 1 juni 2018 att SJ ska rätta sig efter vad Konkurrensverket kommer fram till. Men trots detta är SJ:s budskap: Det fungerar bra som det är. Och det gör det ju ─ ur SJ:s perspektiv.

Fritzson vänder sig mot vad han kallar en reglering av biljettbokningen. Men det finns olika möjligheter till en långsiktig lösning. Också andra lösningar än de Konkurrensverket resonerar kring. Det kan till exempel vara intressant att studera hur man valt att öppna marknaden för ett par andra statliga monopol. Jag tänker på Apoteket och Bilprovningen. Där delade man upp de gamla statliga monopoljättarna i flera bolag och sålde de olika delarna. Kanske skulle SJ delas upp i några olika bolag samt en biljettportal? Det som får fortsätta heta SJ är biljettportalen. Sedan kommer marknaden själv reda ut frågan om biljettförsäljning.

Intressant också att Fritzson indignerat använder ordet expropriation. Värt att påpeka är att expropriation är en möjlighet formulerad i svensk lag med syfte att sätta de mångas intressen framför den enskildes. Utan exproprieringsverktyget hade det till exempel inte ha varit möjligt att bygga ett sammanhängande järnvägsnät.

Vi ska ta den tid det behövs för att tänka ut hur vi i Sverige på bästa sätt får en öppen tågmarknad där resenärens behov är i centrum. Det kan ta lite tid. Men till dess måste vi snabbt ha en i alla fall acceptabel lösning. Denna kortsiktiga lösning är att alla Sveriges tågbiljetter säljs på SJ Online. Självklart mot en kostnadstäckande ersättning.

Mats Nyblom, styrelseordförande Saga Rail

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev