måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Se till att alla väljare förstår vad partiet vill”

Vi uppmanar samtliga partier i kommuner och regioner att ta fram sina viktigaste punkter i valprogrammet som lättläst text, skriver Ulrika Heie, Studieförbundet Vuxenskolan.

Publicerad: 10 juni 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ulrika Heie, förbundsordförande för Studieförbundet Vuxenskolan.

Foto: Ola Hedin


Ämnen i artikeln:

Val 2022StudieförbundFunktionshinderFunktionsnedsättning

Runt om i landet sitter just nu partierna och mejslar fram de sista spetsiga formuleringarna i det lokala valprogrammet inför årets valrörelse. Men kommer alla väljare förstå vad partiet vill? Eller når det bara fram till de redan insatta? Som folkbildare uppmanar vi samtliga partier i landets alla kommuner och regioner att för första gången ta fram sitt lokala valprogram på lättläst svenska – och därmed nå fler väljare.

En stor undersökning i OECD-länderna konstaterar att 13 procent av väljarna behöver lättlästa texter för att förstå. Dessutom finns ett behov av mer lättläst politisk information då nästan hälften av medborgarna kan betraktas som icke goda läsare, det vill säga att de inte kan läsa en längre nyhetstext i tidningen, sammanfatta innehållet och dra slutsatser av det.

LÄS MER: Ilskan drivkraften – så föryngrades Arjeplogs politik: ”Väldigt glädjande”

Partiernas nationella valprogram finns ofta i en lättläst version på hemsidorna, men det räcker inte om ni vill att väljarna ska förstå vad partiet vill i den regionala och kommunala politiken. I valet 2018 fanns försvinnande få exempel på partiers lokala valprogram på lättläst svenska. 

Frågan blir ännu mer angelägen när det gäller personer som får insatser med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning. För den gruppen är majoriteten av de vardagliga frågorna kommunens ansvar. Då är det högst rimligt att era politiska förslag finns som lättläst text, så att även väljarna kan bilda sig en uppfattning och göra väl övervägda val när de ska gå och rösta.

Att inte förstå vad politikerna säger och vad partierna vill är ett av de vanligaste skälen till det mycket låga valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Endast fyra av tio röstar. Det är ett stort demokratiglapp, särskilt då det är människor som i högre grad än många andra är beroende av politiska beslut och av myndighetsutövning.

I förra valrörelsen fick till exempel en person med intellektuell funktionsnedsättning som gick fram till en valstuga på torget och frågade efter partiets program som lättläst text, till svar: ”Det har vi inte, men varsågod och ta en klubba!”

Det här borde leda till eftertanke bland partierna kring hur ni kommunicerar era politiska förslag och budskap. Detta så att era idéer faktiskt når fram till de väljare ni vill övertyga. Brist på tillgänglig information om partiernas politik riskerar dessutom att gynna populistiska budskap och högljudda rop på enkla lösningar.

Studieförbundet Vuxenskolan vill göra valet och politiken tillgängligt för fler människor. Det är en viktig folkbildande uppgift att minska demokratiglappet. 

Därför genomför vi nu, i samarbete med kommuner över hela landet, studiecirklar om demokrati för personer med intellektuell funktionsnedsättning. På lättläst svenska får deltagarna kunskap om demokrati, politik och val. De övar sig i att rösta och de har en dialog med lokala partier om politik. Och det fungerar – över 80 procent av dem som deltog i studiecirklarna 2018 gick och röstade.

Vi ordnar även onlinestudiecirkeln ”Bli en lättläst politiker”, som ger dig de viktigaste kunskaperna och tipsen för hur du som politiker beskriver partiets politik så att fler förstår. Studiecirkeln är gratis och ligger helt öppen på vår hemsida.

För ett ökat valdeltagande och en stärkt demokrati uppmanar vi samtliga partier i landets alla kommuner och regioner att ta fram sina viktigaste punkter i valprogrammet på lättläst. Låt oss tillsammans minska demokratiglappet och göra valrörelsen 2022 till den mest tillgängliga någonsin.

Ulrika Heie, förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev