tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

SD:s förtjänst att Malmö kan utkräva ansvar

Det är tack vare Sverigedemokraternas tillägg till demokratikraven som vi vet att det är fritidsnämnden som har en skyldighet att utreda SSU Malmö efter att de skanderat ”krossa sionismen” på första maj. När inleder nämndens ordförande Ewa Bertz (L) den granskningen, frågar Nima Gholam Ali Pour kommunfullmäktigeledamot (SD).

Publicerad: 9 maj 2019, 12:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”För de flesta är det uppenbart att demokratikraven blir endast en pappersprodukt när det bara innehåller fina ord och saknar en part som implementerar demokratikraven.” Foto: #227931 / Colourbox


Ämnen i artikeln:

FöreningsstödSDSverigedemokraternaLiberalernaExtremismMalmö

Replik. Kommunalrådet Ewa Bertz (L) ger inte riktigt hela bilden av processen som ledde fram till att Malmö stads kommunfullmäktige antog nya demokratikrav för kommunalt stöd till föreningar.

Först och främst mildrades demokratikraven i kommunstyrelsen. I den version av demokratikraven som presenterades för kommunstyrelsen den 13 februari skulle särskilt styrelsemedlem, anställd och volontär följa demokratikraven. Vid sammanträdet föreslog Socialdemokraterna och Liberalerna att begreppet ”volontär” skulle tas bort och att demokratikraven främst skulle gälla styrelsemedlem och anställd.

Självklart är det ett problem om volontärer i en förening stödjer våldsbejakande extremism, vilket skapar ett frågetecken omkring varför Ewa Bertz (L) och Socialdemokraterna valde att ta bort begreppet volontär.

När det gäller Sverigedemokraternas återremissyrkande som fick stöd av Moderaterna och Centerpartiet så handlade det om att det inte stod någonting i demokratikraven om vem som skulle ha utredningsskyldighet om det skulle framkomma uppgifter om att någon förening som mottar bidrag grovt brutit mot demokratikraven.

Just bristen på utredningar från ansvarig nämnd har varit ett problem vilket resulterat i att frågor som berör föreningar som grovt brutit mot Malmö stads värdegrund eller demokratikrav har hamnat i kommunfullmäktige som interpellation eller enkel fråga, eller i medierna, då den ansvariga nämnden inte kunnat hantera frågan. Därmed var det självklart för Sverigedemokraterna att det tydligt skulle stå i demokratikraven att det finns en utredningsskyldighet.

På dessa grunder återremitterades ärendet. Den revidering som gjordes på grund av denna återremittering var att bland annat att följande tillades till demokratikraven: ”Vid misstanke om att kraven inte uppfylls ska nämnden inleda en granskning och ta kontakt med den berörda verksamheten”.

För Sverigedemokraterna och den erfarenhet vi har från förra mandatperioden där ingen nämnd tog ansvar när extremistiska föreningar fick bidrag, så är detta tillägg mycket viktigt. Det ger våra ledamöter ett verktyg att kunna kräva en granskning när behovet finns.

För de flesta är det uppenbart att demokratikraven blir endast en pappersprodukt när det bara innehåller fina ord och saknar en part som implementerar demokratikraven.

Ewa Bertz (L) ville ha demokratikrav där det inte var tydligt vem som skulle implementera demokratikraven. Med hjälp av Moderaterna och Centerpartiet lyckades vi förtydliga att det är ansvarig nämnd som har en skyldighet att inleda en utredning om man misstänker att kraven inte uppfylls.

Det handlar därmed inte om ”billiga politiska poäng”. Det är just tack vare Sverigedemokraternas tillägg till demokratikraven som vi nu vet att fritidsnämnden har en skyldighet att utreda SSU Malmö efter att de skanderat ”krossa sionismen” på första maj.

Frågan är när Ewa Bertz (L) som ordförande för fritidsnämnden kommer ta sitt ansvar och granska SSU Malmö nu när det finns en misstanke om att de sprider antisemitism.

Sverigedemokraterna önskar att Ewa Bertz (L) respekterar riktlinjerna för Malmö stads stöd till föreningar och inleder en utredning av SSU Malmös verksamhet så fort som möjligt.

Nima Gholam Ali Pour, politisk sekreterare och kommunfullmäktigeledamot (SD), Malmö stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev