söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

SD: Vi sträcker ut en hand när regeringen vänder ryggen till

Sverigedemokraterna är det parti som gör mest för att möjliggöra för människor att delta på lika villkor. Vi har stått upp mot försämringen av assistansersättningen nationellt och vi har stått upp mot försämringar av välfärden för funktionsnedsatta lokalt och regionalt, skriver partiets funktionshinderpolitiska talesperson Carina Ståhl Herrstedt och gruppledare i Region Stockholm Gabriel Kroon.

Publicerad: 8 oktober 2020, 17:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det borde vara uppenbart för funktionsrörelsen att den socialdemokratiska regeringen har nedmonterat stora delar av samhällsskyddet för de svenska medborgare som är mest utsatta,” skriver Carina Ståhl Herrstedt och Gabriel Kroon. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Löfven 2SDSverigedemokraternaRegion StockholmFunktionsnedsättningFunktionsvariationLSSLSS-boenden

Under den föregångna veckan har företrädare från paraplyorganisationen Funktionsrätt uttalat sig i kraftiga ordalag om vad de anser vara Sverigedemokraternas syn på funktionsnedsatta och menat på att vi inte stödjer funktionsrörelsen. Våra företrädare, med eller utan funktionsnedsättningar, känner inte igen sig i kritiken.

När den socialdemokratiskt ledda regeringen valde att göra besparingar på den personliga assistansen, vilket ledde till försämringar för samhällets mest utsatta, sa vi emot. När det blågröna styret i Region Stockholm försämrade habiliteringen och möjligheten till hjälpmedel för funktionsnedsatta, sa vi emot.

Sverigedemokraterna är det parti som gör mest för att möjliggöra för människor att delta på lika villkor. Tyvärr verkar däremot kritik mot oss inte utgå från våra politiska förslag på funktionsområdet, utan tycks i stället baseras på enskilda funktionsföreträdares subjektiva partisympatier och missvisande tolkningar av vad som yppas i talarstolen.

Medan regeringen lagt åtskilliga miljarder på migration och år efter år gröpt ur assistansersättningen och andra livsviktiga bidrag för funktionsrörelsen har Sverigedemokraterna prioriterat de behov som finns hos dem som bor i vårt land. Av alla de barn som var i behov av assistans under 2019 beviljades endast 17 procent ersättning med regeringens riktlinjer. Låt det sjunka in – endast vart sjätte barn. Det är en minskning från 2014 då andelen beviljade låg på 42 procent.

Det borde vara uppenbart för funktionsrörelsen att den socialdemokratiska regeringen har nedmonterat stora delar av samhällsskyddet för de svenska medborgare som är mest utsatta. I stället har de valt att prioritera andra länders medborgare, vilket har slagit lika hårt mot individer med en funktionsnedsättning som det har gjort mot fattigpensionärer eller multisjuka äldre som dör vårdkön i väntan på sin livsavgörande operation.

Samtidigt visar inte allianspartierna på något större stöd för funktionsrörelsen, vilket stod klart när de tillsammans med Miljöpartiet införde besparingar på hjälpmedel för funktionsnedsatta och slopade högkostnadsskyddet i Region Stockholm. Vi valde då att lyfta funktionsrörelsens röster i hälso- och sjukvårdsnämnden och krävde att förslaget skulle dras tillbaka. Beklämmande nog valde det blågröna styret att inte lyssna, utan fortsätta den gradvisa nedmonteringen av välfärden för våra medborgare med funktionsnedsättning. Slopandet av högkostnadsskyddet kommer dessvärre innebära betungande kostnader för några av samhällets mest socioekonomiskt utsatta grupper.

Under flera års tid har företrädare från Sverigedemokraterna träffat en mängd föreningar, organisationer och förbund som tillsammans representerar tusentals personer med olika funktionsnedsättningar. Våra möten har åsyftat för att tillsammans skapa rätt till ett självständigt liv, oavsett funktionsnedsättning.

Sverigedemokraterna är inte det parti som vänder svenska medborgare med funktionsnedsättning ryggen till för att prioritera individer som olagligt vistas i vårt land. Vi har stått upp mot försämringen av assistansersättningen nationellt och vi har stått upp mot försämringar av välfärden för funktionsnedsatta lokalt och regionalt.

Vi delar en i grunden gemensam mål- och problembild med Funktionsrätt. Låt oss därför inte förminska den strukturella nedmonteringen av funktionsnedsattas vardag, utan i stället tillsammans säkerställa att alla människor som lagligen vistas i Sveriges ges rätten till ett aktivt deltagande i samhället.

Carina Ståhl Herrstedt, funktionshinderpolitisk talesperson (SD)

Gabriel Kroon, gruppledare, Region Stockholm (SD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev