tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

SD: Stockholm har drabbats av akut växtvärk

Stockholm klarar inte av den befolkningstillväxt som politikerna i regionen arbetar för. Vården går på knäna, skolan saknar bemanning, bostadsbristen är kännbar och stadens grönområden exploateras. Det menar företrädare för Sverigedemokraterna.

Publicerad: 16 maj 2019, 15:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kollektivtrafiken i Stockholm klarar inte av den tunga belastningen. Foto: Bildbyrån/Maxim Thoré


Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikTrafikBostadsbristenStockholm

Att Stockholmsregionen ska växa har styrande politiker fastställt som en oundviklig självklarhet. Det är en grundläggande del i deras visioner och mål som återkommer i alla tänkbara politiska dokument. Samtliga av de andra partierna driver en aggressiv och expansiv politik för Stockholmsregionen, men den politiken kommer med en kostnad.

Kollektivtrafiken står inför en situation där antingen skatten eller biljettpriserna kommer behöva höjas än mer. Detta för att klara av investeringarna som ska hinna ikapp befolkningstillväxten som redan har varit. Vägtrafiken, som inte enbart består av privatbilism utan även bussar och gods, blir offer för trafikinfarkten som innebär stillastående köer och som slår hårt mot produktiviteten och därmed ekonomin.

Även regionens vatten och avlopp påfrestas hårt av befolkningsökningen. Svenskt Vatten varnar att avgifterna för vatten och avlopp kommer fördubblas de kommande 20 åren för att klara investeringarna som krävs.

För att underhålla den aggressiva befolkningsökningen gör de övriga politikerna anspråk på våra grönområden. Det krävs exploatering för att bygga alla nya bostäder. Vi befarar att närhet till naturen i framtiden inte längre kommer att vara en självklar del i vår och våra barns vardag utan något som man måste åka till likt ett museum.

Bostadsbristen är förödande för enskilda bostadssökande men även för företag och högskolor som har svårigheter att rekrytera personal och studenter. Den förda politiken ger inlåsningseffekter där många äldre bor stort och vill flytta samtidigt som många barnfamiljer måste trängas i små och dyra lägenheter.

Sjukvården befinner sig i en kris. Våra nära och kära dör i vårdköer och personalen är överbelastad. Det här problemet handlar inte enbart om pengar. Personalen kan inte bära den befolkningsutveckling som Stockholmsregionen står inför. Det kommer allt fler patienter i en växande befolkning som inte bidrar till personalstyrkan i tillräcklig utsträckning. Samtidigt väljer man att understödja den befolkningsökningen med kortsiktiga lösningar istället för att exempelvis bygga personalbostäder till de som håller oss och vår välfärd vid liv.

Likt sjukvården står skolan och förskolan inför problemet att det är allt för många som ska nyttja verksamheten men allt för få som kan bidra till den. Detta innebär större barngrupper, färre förskoleplatser, lärarbrist och sjunkande skolresultat som i längden resulterar i en försvagad konkurrenskraft på en global arbetsmarknad för våra kommande generationer.

För att lindra ovan nämnda problem vill Sverigedemokraterna låta regionen växa i en naturlig takt, utan en politiskt konstruerad befolkningsökning och utan ineffektiva nödlösningar för att stödja den.

Kommunerna möjliggör, med dagens förda politik, att den oproportionerligt stora befolkningsökningen fortsätter. Naturligtvis ska regionen få växa men det ska i en takt som samhällets service och välfärd medger. Och vad skattebetalarna mäktar med i landet med ett världens absolut högsta skatter

Våra ungdomar ska kunna flytta hemifrån i sina egna hemkommuner, våra småbarnsfamiljer ska inte behöva konkurrera med andra länders familjer och våra äldre ska kunna känna sig trygga i att kommunens sociala skyddsnät inte halkar efter på grund av en allt för kraftig befolkningstillväxt. Kommunerna måste omprioritera sina resurser från de presumtiva invånarna till de nuvarande och deras barn – för en långsiktigt hållbar Stockholmsregion.

Mats Arkhem, oppositionsråd Huddinge, Sverigedemokraterna

Leonid Yurkovskiy, ordförande Sverigedemokraterna Nacka

Per Carlberg, gruppledare Tyresö, Sverigedemokraterna

Christian Lindefjärd, gruppledare Haninge, Sverigedemokraterna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev