lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

SD: Oansvarig migrationspolitik förlänger vårdköerna

För att kunna bevara ett minimum av välfärd framöver kommer landets kommuner och regioner att få vända på varje krona. För att rädda välfärden har vi flera skarpa förslag, skriver Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt och gruppledare i Region Stockholm Gabriel Kroon.

Publicerad: 19 november 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det stora varslet på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm är sannolikt bara inledningen på ett stålbad för landets sjukvård,” skriver Oscar Sjöstedt (SD) och Gabriel Kroon (SD). Foto: Jeppe Gustafsson, Bildbyrån / Sverigedemokraterna


Ämnen i artikeln:

VårdköerRegionernas ekonomiBudget 2020SDSverigedemokraterna

Sveriges kommuner och landsting (SKL) redovisar nedslående siffror om den ekonomiska verkligheten i landets regioner. Endast två av tjugo – Region Jönköping och Region Halland – förväntas klara av att hålla sin region- och sjukvårdsbudget under 2019. Övriga 18 regioner har enligt SKL mer eller mindre omfattande och allvarliga ekonomiska problem att hantera sjukvårdskostnaderna.

Det stora varslet på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm är sannolikt bara inledningen på ett stålbad för landets sjukvård, där personal, patienter och anhöriga kommer att få känna av välfärdskrisens mest tydliga symptom.

Sedan millennieskiftet har Sveriges befolkning ökat dramatiskt med 1.4 miljoner nya invånare – från 8,9 miljoner invånare 2000 till 10,3 miljoner år 2019. Merparten av befolkningsökningen utgörs av invandring som står för 80 procent av ökningen, medan antalet nyfödda utgör 20 procent. En mycket stor andel av dessa personer befinner sig trots olika och spretande integrationssatsningar utanför arbetsmarknaden och får en stor del av sin försörjning genom de olika socialförsäkringssystemen.

Samtidigt är de nya invånarnas behov av vård, skola och omsorg precis lika omfattande som hos den infödda befolkningen – i många fall ännu högre. Att den snabba befolkningsökningen har skapat kraftiga ekonomiska problem för Sveriges kommuner och regioner är numera en realitet, trots regeringens önskedrömmande om motsatsen.

Kommande lågkonjunktur kommer att förstärka alla de problem som redan finns i dag. Den snabba befolkningsökningen, med sin stora andel utrikesfödda som står utanför arbetsmarknaden, är bidragande till dagens och framtidens hårda ekonomiska verklighet.

För att ha råd med vård, skola och omsorg kommer landets kommuner och regioner att få vända på varje krona för att ens kunna bevara ett minimum av välfärd framöver. Sverigedemokraterna – som länge varnat för denna utveckling – har mötts av döva öron från våra politiska motståndare.

Den svenska välfärden har under decennier varit en hörnsten i vårt trygga samhälle. När välfärdskrisen nu drabbar Sverige försämras tryggheten för oss alla. Vi som förväntar oss en bra skola för våra barn, en tillgänglig sjukvård och en värdig omsorg för våra äldre kommer lämnas besvikna så länge regeringen inte uppvärderar och tar tag i samhällets mest angelägna problem.

För att rädda välfärden har vi flera skarpa förslag. Bland annat vill vi se över vilka som har tillgång till de samlade välfärdstjänsterna i Sverige med en tydlig koppling till det svenska medborgarskapet. Vi satsar också på ökade ekonomiska tillskott till landets regioner och kommuner.

I vår budget ökar vi statsbidraget med flera miljarder mer än den sittande regeringen år 2020. Dessutom avser vi öka de generella statsbidragen med ytterligare 10 miljarder kronor under 2021, och med 15 miljarder kronor 2022. Vilket skulle utgöra avgörande tillskott för att hjälpa de 127 000 individer som står i en operationskö och de 45 000 individer som har väntat på en livsavgörande operation längre än den lagstadgade vårdgarantin.

Sverigedemokraterna har alltid värnat den svenska välfärdens trygghet. I ljuset av de senaste årens oansvariga migrationspolitik av regering och riksdag får Sveriges kommuner och regioner ta de ekonomiska konsekvenserna – som både påverkar sjukvården och dessutom förlänger vårdköerna. Detta är oacceptabelt.

Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson (SD)

Gabriel Kroon, gruppledare (SD) Region Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev