tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

SD: Malmö stad behöver ett längre invandringsstopp

Malmö har allvarliga problem med hemlöshet. Kommunens kostnader för hemlösheten uppgår till 600 miljoner kronor årligen. Situationen är en direkt konsekvens av en misslyckad migrationspolitik.

Publicerad: 10 maj 2019, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Hemlösheten i Malmö har ökat. Foto: Bildbyrån/Arne Forsell/Bildbyrån/Daniel Stiller


Ämnen i artikeln:

SDSverigedemokraternaHemlöshetBostadsbristenBostadspolitikBostadspolitikenInvandringMigrationMigrationspolitikMalmö

Tidningen Hem och hyra har gjort ett reportage samt en granskning av hur Malmö stad löser situationen för hemlösa. Granskningen påvisade bland annat att hyran för en trerumslägenhet kan stiga från 7 500 kronor till 45 000 kronor när Malmö stad löser situationen för hemlösa.

Granskningen påvisade också att under tio år köpte Malmö stad akutplatser till hemlösa på hotell och liknande boenden för över en halv miljard kronor. Kommunens revisorer har granskat affärerna och menar att det kan ha skett lagbrott. Den totala kostnaden för hemlösheten i Malmö uppgår till cirka 600 miljoner kronor om året.

Malmö har sedan 2013 haft en ökande hemlöshet framför allt på grund av en kombination av bostadsbrist i staden och en hög invandring. Arbetsmarknads- och socialnämndens senaste hemlöshetskartläggning, i oktober 2018, visade på en ökande hemlöshet särskilt bland barn. Antalet vuxna hemlösa personer ökade från 1752 till 1959. Antalet hemlösa barn ökade från 1070 till 1347 vilket motsvarar nästan två procent av alla barn i Malmö. Lejonparten av dessa personer är nyanlända eller med utländsk bakgrund.

Malmös hemlöshet är dessutom totalt sett högre än vad som brukar framkomma via media. I såväl Malmö stads lokala kartläggning som i Socialstyrelsens nationella kartläggning ingår till exempel inte utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd, ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom socialtjänsten och personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring.

Grunden till Malmös problematik kan direkt härledas till en misslyckad migrationspolitisk. Dessutom tar varken regeringen eller staten sitt fulla ekonomiska ansvar för den misslyckade politiken. En annan problematik är vårt generösa och många gånger kravlösa välfärdssystem riktat mot nyanlända som innebär att både Sverige och Malmö blir extra intressant för världens alla flyktingar och migranter.

Läget är akut och istället för att förändra sin politik tycks ansvariga kommunalrådet Sedat Arif (S) sitta med armarna i kors, skylla på ansvarig förvaltning och inte ta sitt eget ansvar. Det är socialdemokraterna som har styrt Malmö i 25 år och har därför självklart känt till problematiken, dess konsekvenser och kostnader.

Att sen olika aktörer tar tillfället i akt och pressar upp priser och hyror kan inte komma som någon överraskning. Det duger inte heller att försöka lösa problematiken genom att bryta mot lagen om offentlig upphandling när man upphandlar akutboenden. Slutsatsen av detta misslyckade blir ett haveri, som kommer innebära fortsatt höga kostnader för Malmös skattebetalare.

Vi Sverigedemokrater har länge både lyft problematiken och lagt förslag på vad som måste göras. Vi driver frågan om att Malmö behöver ett längre invandringsstopp för att vi ska kunna få ordning på problematiken och dess kostnader. Andra förslag som vi nämner i våra budgetskrivelser och kommunala politiska program är att Malmö måste undantas från bosättningslagen och att EBO-lagen måste skrotas.

Sverigedemokraterna föreslår också att Malmö precis som Staffanstorp, ska erbjuda mindre kostsamma lösningar till hemlösa nyanlända i form av husvagnar. Vi vill också se över möjligheten att placera hemlösa nyanlända på båtar i hamnen.

Andra förslag som vi driver är att inrätta ett kommunalt återvändarcenter som tillsammans med berörda myndigheter ska underlätta för nyanlända och personer som befinner sig i livslånga utanförskap och i parallella samhällen en möjlighet att återvända till sina hemländer.

Utan en hållbar invandringspolitik kommer Malmös problem att fortsätta öka.

Magnus Olsson, kommunalråd (SD) Malmö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev