Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

SD: Inför återkommande hälsokontroller i primärvården

Det förebyggande hälsoarbetet kan förbättras. Därför driver vi frågan att alla vuxna invånare blir kallade till en lättare hälsoundersökning vartannat år för att testa blodsocker, puls och blodtryck, skriver SD i Västra Götalandsregionen.

Publicerad: 1 mars 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Återkommande hälsoundersökningar kommer att innebära ett minskat tryck på hela sjukvården – och minskat lidande för personer som i dag går med sina sjukdomstillstånd för länge utan att vara medvetna om dess konsekvenser, skriver SD-politikerna Håkan Lösnitz och Magnus Harjapää.


Ämnen i artikeln:

Hälso- och sjukvårdslagenPrimärvårdSjukhusSverigedemokraterna

Vi är mitt i en omställning av vården, där målet är att flytta över mer vård och resurser till primärvården. Motivet är att minska antalet inneliggande på våra sjukhus. Det är sjukhusvården som är den absolut dyraste och mest resurskrävande delen av vården, så ju fler insatser som kan göras inom primärvården desto mindre kostsam blir sjukvården i slutändan. Prioriterar vi rätt så får vi en bättre, snabbare och mer kostnadseffektiv vård – och vi kan höja lönerna för vår hårt arbetande hälso- och sjukvårdpersonal.  

I Sverige finns ungefär 1,8 miljoner personer med högt blodtryck, eller hypertoni, enligt Riksförbundet Hjärtlung. Men cirka hälften av dem är ovetande om det. Att leva med obehandlat högt blodtryck ökar riskerna markant för olika hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar. Närmare 30 000 människor avlider varje år i någon hjärt- eller kärlsjukdom. 

Enligt Diabetesförbundet har omkring 500 000 personer diabetes, men även här finns det ett stort mörkertal som uppskattas till cirka 150 000. Personer som går med en oupptäckt diabetes kan drabbas av många av de följdskador som diabetes orsakar. Diabetes påverkar våra blodkärl och nerver som i sin tur ger en mängd olika komplikationer. Några av dessa kan vara ökad risk för hjärtinfarkt, ögonproblem i form av att man inte ser lika klart, grå starr samt nervskador i ben och fötter som kan ge sår som läker dåligt eller inte alls. 

Liksom i fallet med högt blodtryck kan diabetes upptäckas i ett tidigt stadium med snabba och enkla tester. 

Ju mer vi kan förebygga genom bra folkhälsoarbete, desto färre patienter kommer att behöva vård. En viktig och ofta glömd del av förebyggande folkhälsoarbete är – utöver att få folk att förbättra sina levnadsvanor – att upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede. Man brukar ofta säga; det är bättre och billigare att regelbundet serva sin bil än att lämna in bilen för lagning av en trasig motor på en dyr verkstad.

Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen driver frågan att alla vuxna invånare blir kallade till en lättare hälsoundersökning vartannat år. Vid denna hälsoundersökning är det framför allt tre saker som ska testas: blodsocker, puls och blodtryck. 

Vi är fullt och fast övertygade om att denna smärre investering i att göra dessa hälsoundersökningar kommer att ge ett minskat tryck på hela sjukvården i form av friskare invånare. Och än bättre: sjukvården kan minska lidandet för personer som i dag går med sina sjukdomstillstånd för länge utan att vara medvetna om dess konsekvenser.

Naturligtvis kan detta förfarande effektiveras genom att också införa enkla undersökningar som rutintester för alla som besöker sin vårdcentral – därmed skulle inte alla behöva bli kallade för en specifik hälsoundersökning. Samarbetar man även med företagshälsovården så effektiviseras det hela ytterligare.

Detta är ett viktigt steg i folkhälsoarbetet, ett viktigt steg i den förebyggande hälso- och sjukvården, ett viktigt steg i omställningen till mer nära vård, ett viktigt steg för minskat lidande – men framför allt ett gigantiskt kliv för en förbättrad folkhälsa i Västra Götalandsregionen.

Håkan Lösnitz
Regionråd (SD) i Västra Götalandsregionen

Magnus Harjapää
Ersättare i Regionstyrelsen (SD) Västra Götalandsregionen

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev