lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

SD: ”Det är dags att strypa stödet till Ibn Rushd”

Våra gemensamma skattemedel ska inte bidra till islamistisk radikalisering av unga, polarisering av samhället och förminskning av problematiken kring hedersvåld, skriver 17 sverigedemokratiska regionpolitiker från olika delar av landet.

Publicerad: 18 september 2020, 03:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det är vår skyldighet gentemot skattebetalarna att kräva tillbaka varje utbetalat krona som Ibn Rushd mottagit i stöd,” menar skribenterna.

Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

FöreningsstödStudieförbundSDSverigedemokraternaJämlikhetJämställdhet

Demokrati och jämställdhet mellan könen inom en verksamhet är ett krav för att organisationer, föreningar och förbund ska beviljas ekonomiskt stöd från stat, region och kommun. Ändå fortsätter bidragsstöd i mångmiljonbelopp att rulla in till det islamiska studieförbundet Ibn Rushd som vid flertalet tillfällen visat på kopplingar till radikal islamism, vilket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) varnat för.

Ibn Rushd skriversin hemsida att de ”värnar det demokratiska samhället och kämpar för att alla människor ska ha samma värde och rättigheter”. Däremot visar tidigare ställningstaganden att de inte fullt ställer sig bakom de värderingar de själva säger sig stå för.

Ett tydligt exempel på detta var deras markering mot Sverige 2013. Tillsammans med flera andra islamistiska organisationer lämnade de in en alternativ rapport, en form av anmälan, till FN där de kritiserade Sverige som nation och det arbete som drevs här mot hedersvåld och hedersförtryck. De menade att rapporten Gift mot sin vilja som publicerades av dåvarande Ungdomsstyrelsen, numera Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF), skuldbelagde den islamska kulturen på ett orättvist sätt.

Samtidigt som man tagit emot stora summor i bidragsstöd som beviljats för studieförbundsverksamhet, har Ibn Rushds medlemsföreningar haft formella kopplingar till den radikala rörelsen Muslimska brödraskapet. Sverigedemokraterna ser det som ytterst allvarligt att ett förbund för folkbildning krokar arm med en rörelse vars motto är: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan. Det är tydligt att svenska värderingar och svenska lagar inte är det primära intresset för Muslimska brödraskapet och därmed indirekt Ibn Rushd.

Hur islamism radikaliserar unga muslimer i Sverige är oroväckande. Den brittiska tankesmedjan Quilliam Foundations beskriver i sina analyser om Muslimska brödraskapet i Storbritannien att konsekvenserna av deras reklam för politisk islamism bidragit till en ökad radikaliseringsprocess där allt radikalare grupper lyckats bättre i sitt rekryteringsarbete.

Folkbildningsrådet har låtit Ibn Rushd granskas i utredningen När tilliten prövas som presenterades under hösten 2019. I granskningen framkom allvarliga brister i det demokratiska uppdraget. Brister så pass allvarliga att studieförbundet uppmanades åtgärda dessa omedelbart. Bland annat har studieförbundets lokala medlemsföreningar i flera års tid bjudit in och genomfört aktiviteter tillsammans med kända antisemiter, homofober samt förespråkare av islamiskt krig, jihad.

Göteborg stad beslutade nyligen att frysa sitt bidragsstöd till Ibn Rushd efter att ha kartlagt studieförbundets samarbetspartners och sett att flera ägnade sig åt extremism. Med anledning av Ibn Rushds inställning till vårt land, vårt sätt att leva och våra svenska kärnvärderingar måste det ekonomiska stödet upphöra. Att följa efter Göteborgs markering måste vara det självklara valet för resten av landet om demokrati värnas. Men vi nöjer oss inte där. Det är vår skyldighet gentemot skattebetalarna att kräva tillbaka varje utbetalat krona som Ibn Rushd mottagit i stöd.

Våra gemensamma skattemedel ska inte bidra till islamistisk radikalisering av unga, polarisering av samhället och förminskning av problematiken kring hedersvåld.

Gabriel Kroon, gruppledare (SD) Region Stockholm

Håkan Lösnitz, regionråd (SD) Västra Götalandsregionen

Heikki Klaavuniemi, regionråd (SD) Västra Götalandsregion

Petter Nilsson, gruppledare (SD) Region Västerbotten

Ljubica Jasic Modin, gruppledare (SD) Region Värmland

Patrik Nyström, gruppledare (SD) Region Örebro län

Elin Jensen, oppositionsråd (SD) Region Örebro län

Malena Jönsson, gruppledare (SD) Region Kronoberg

Lars Engelbrektsson, gruppledare (SD) Region Gotland

Carita Boulwen, gruppledare (SD) Region Halland

Anton Berglund, gruppledare (SD) Region Södermanland

Richard Svensson, gruppledare (SD) Region Östergötland

Johan Wifralius, regionråd (SD) Region Skåne

Niclas Nilsson, regionråd (SD) Region Skåne

Marlene Ottesen, regionråd (SD) Region Skåne

Ingvar Jonsson, gruppledare (SD) Region Västmanland

Martin Kirchberg, gruppledare  (SD) Region Kalmar län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev