Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

SD: Coronakrisen visar på behovet av en solidarisk a-kassa

Sverige behöver en obligatorisk och avgiftsfri a-kassa. Det är inte rimligt att människor hamnar på ruinens brant enbart för att de förlorar jobbet, skriver Sverigedemokraternas arbetsmiljöpolitiske talesperson m fl.

Publicerad: 8 april 2020, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Inte mer än rätt att vi inför en a-kassa för alla landets löntagare”, menar SD.

Foto: Maxim Thoré, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

A-kassaArbetslöshetCovid-19Sverigedemokraterna

I ljuset av den krisande ekonomiska situationen för många företag och verksamheter till följd av coronasmittan har frågan om a-kassan blivit mer aktuell än någonsin – inte minst för dem som drabbats hårdast.

Det gäller inte minst servicesektorn, exempelvis hotell och restaurang, vars kundunderlag har minskat drastiskt efter uppmaningarna från Folkhälsomyndigheten och regeringen om att inte vistas ute bland folk mer än absolut nödvändigt. Inom dessa branscher hör det heller inte till ovanligheten att de anställda arbetar under osäkra förhållanden; det rör sig om timanställningar, säsongsanställningar, projektanställningar eller vikariat. Personer med dessa anställningsformer är de första att förlora sina arbeten vid en sådan ekonomisk nedgång som vi nu upplever.

Det är för situationer som dessa som a-kassan är av enorm vikt. A-kassan fungerar som ett skyddsnät och hjälper människor att bibehålla sin försörjning till dess att de hittar ett nytt arbete.

Men trots att a-kassan utgör en så pass viktig del av Sveriges välfärdssystem är det fortfarande många som inte får ta del av den. Faktum är att cirka 30 procent av alla löntagare i Sverige inte är med någon a-kassa, och av de som är arbetslösa är det enbart cirka 40 procent som har rätt till densamma.

Att den som blir arbetslös inte har någon ersättning är dessutom inte enbart ett problem för den enskilde individen, utan även för samhället i stort. Detta då det inte sällan innebär att den som blir arbetslös i stället tvingas söka försörjningsstöd för att klara sitt uppehälle, vilket lägger ytterligare ekonomisk börda på de redan hårt ansatta kommunerna.

Efter att coronasmittan började få allvarliga konsekvenser för den svenska ekonomin och näringslivet valde regeringen nyligen att presentera en rad åtgärder för att bistå de som nu riskerar att förlora sitt arbete. Detta är något vi betraktar som välkommet och nödvändigt. Samtidigt kan vi dessvärre konstatera att det inte är tillräckligt.

Sverigedemokraterna har sedan länge drivit frågan om att den nuvarande formen av arbetslöshetsförsäkring måste reformeras då allt för många riskerar att hamna mellan stolarna och stå på bar backe vid händelse av arbetslöshet. Därför vill vi se en avgiftsfri a-kassa som är tillgänglig för alla, och som solidariskt finansieras via skattesedeln. Om du blir av med ditt arbete ska du också ha rätt till ersättning. Det är inte rimligt att människor hamnar på ruinens brant enbart för att de förlorar jobbet.

I dagsläget finansieras a-kassan redan till 90 procent av skattemedel, vilket de facto innebär att alla som förvärvsarbetar bidrar till systemet. Då är det också fullt rimligt att alla också ska omfattas av försäkringen.

Om Sverige även fortsättningsvis ska kunna kalla sig ett välfärdsland är det inte mer än rätt att vi inför en a-kassa för alla landets löntagare. Detta blir uppenbart under den rådande krisen.

Magnus Persson, arbetsmiljöpolitisk talesperson (SD) och ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Alexander Christiansson, ledamot i arbetsmarknadsutskottet (SD)

Håkan Lösnitz, regionråd (SD) Västra Götaland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev