Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Sätt miljön före partipolitiken, EU-politiker

Det är bråttom om världen ska nå målen i Agenda 2030; FN:s färdplan för en hållbar utveckling. Vi står inför enorma utmaningar med tanke på klimatkris och utarmning av den biologiska mångfalden som äventyrar hela vår överlevnad, skriver Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.

Publicerad: 20 maj 2019, 13:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Hållbar upphandling behöver drivas på EU-nivå.

Foto: Colourbox/icondesign


Ämnen i artikeln:

KlimatEUUpphandlingskriterierUpphandlingsarbeteMiljö

Varje år omsätter den offentliga marknaden inom EU 2 000 miljarder euro hela 14 procent av EU:s BNP, medel som främst kommer från skatteintäkter. Men alltför få upphandlingar ställer krav på miljö och sociala aspekter, menar EU-kommissionen. Mer än hälften använder lägstapris, vilket visar att det inte tas tillräcklig hänsyn till hållbarhetsaspekter. Det står i strid med EU:s strategi med mål om grön och socialt hållbar och innovativ upphandling. Den ambitionen slås också fast i EU:s upphandlingsdirektiv, som införlivats i Lagen om offentlig upphandling.

Vi vill att de som företräder oss i EU har kunskap och ambition att styra mot en hållbar upphandling. För att ta pulsen på de som kandiderar, skickade vi ut en enkät till de tio kandidater som toppar listorna från de partier, som finns representerade i EU-parlamentet idag.

Enkäten visar att det finns en partiöverskridande samsyn om att hållbar upphandling är en viktig fråga att driva i EU-parlamentet. Det ser vi som en lovande faktor inför ett framtida samlat grepp om hållbar upphandling som varar längre än en mandatperiod. Nästan alla kandidater, 97 procent ämnar att driva frågan om hållbar upphandling.

Det är oroande att en av fyra kandidater inte känner till den nya möjligheten att använda märkning. Att använda miljömärkning i upphandling är resurseffektivt. Lagstiftningen har öppnat upp för att ställa krav på miljömärkning. Vi som ansvarar för Nordens officiella miljömärkning Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel erbjuder uppdaterade, tuffa krav och står för kontroll och uppföljning.,

En annan högst bekymmersam insikt från vår enkät är att den gamla myten lever kvar om att miljömärkt automatiskt leder till dyrare produkter. Nästan 4 av 10 ”håller delvis med” om att miljömärkning leder till ökande kostnader för den upphandlande organisationen. Miljökrav med Svanen och EU Ecolabel kan ställas i offentlig upphandling utan att riskera högre kostnader. Det visar ny undersökning från danska Miljöstyrelsen .

Myten om att det inte skulle finnas tillräckligt stort utbud av gröna produkter lever kvar hos 40 procent av kandidaterna. Det finns ett stort utbud. I Sverige finns det sammanlagt 48 769 olika typer av varor och tjänster (april 2019) som har kontrollerats av märkningarna bakom kampanjen ModUpp2020: Svanen, EU Ecolabel, Fairtrade, KRAV, Bra Miljöval, TCO Certified, MSC.

Miljömärkning Sverige vill att de svenska EU-parlamentarikerna arbetar för att:

skapa allianser över partigränser, såväl i riksdagen som i EU-parlamentet. Enighet ger långsiktighet i upphandlingsarbetet och bidrar till att snabbare nå miljö- och klimatmål. 
sätta mål för att hållbar offentlig upphandling blir ett resurs- och kostnadseffektivt verktyg för att nå FN:s globala miljö- och klimatmål.  
EU:s egna organ ska vara ett föredöme för så väl medlemsländerna som resten av världen genom hållbara inköp.
förenkla EU:s lagstiftning om upphandling så att det bli ännu enklare använda miljömärkning

Miljön och klimatet kräver att vi agerar nu. Vi har inte råd att slösa bort tid på dåligt utformade upphandlingar.

Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev