Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Sätt en realistisk ambitionsnivå för skolan, tack!

Det våra politiker måste begripa är att det inte går att upprätthålla samma ambitionsnivå som vanligt när en fjärdedel av lärarna och en tredjedel av eleverna är sjuka eller i karantän. Det skriver Lärarförbundets förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand, som ifrågasätter beskedet att Skolinspektionen ska granska skolorna mitt i brinnande coronakris.

Publicerad: 14 april 2020, 10:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det lärarna minst av allt behöver är att bli granskade och höra att de inte når upp till målen,” skriver Johanna Jaara Åstrand.

Foto: Lärarförbundet


Ämnen i artikeln:

Covid-19SkolinspektionenLärarförbundetArbetsmiljöEleverBetyg

Så kom det tragikomiska beskedet: Skolinspektionen ska granska skolorna mitt i brinnande coronakris. Myndigheten ska: ”kartlägga och ställa frågor om sådant vi vet kan vara utmaningar, som hur elever får särskilt stöd och hur elever får den undervisningstid de ska ha,” som dess generaldirektör utrycker saken.

Självklart kommer inte garanterad undervisningstid och kraven på särskilt stöd att kunna gälla nu. Det behöver inte undersökas. Det måste skolhuvudmän, regering och myndigheter börja fatta. Varför ens samla in material till en anklagelseakt mot skolan om att inte klara de högt ställda målen?

Lärare ställs nu inför situationer där de utöver det vanliga arbetet också tvingas täcka upp för sjuka kollegor eller kollegor som självfallet följer Folkhälsomyndighetens uppmaning att stanna hemma vid minsta symptom och ett par dagar därefter. Lärarna i tjänst sliter hårt för att hålla verksamheten igång, de lägger om sina scheman och lugnar oroliga föräldrar och elever. De försöker upprätthålla de stränga hygienkrav som gäller och de inte helt lättgenomförda anvisningar som utfärdats rörande skolmåltider.

I gymnasieskolan och i komvux har lärarna visat prov på en enormt lösningsfokuserad förmåga för att finna former för den undervisning som nu måste ske på distans. I förskola och fritidshem gör lärare en heroisk insats för att så gott det går hantera undervisningen utifrån de anvisningar som getts ur smittskyddssynpunkt. Det lärarna minst av allt behöver är att bli granskade och höra att de inte når upp till målen.

Lärare hade redan innan coronapandemin ett väldigt pressat läge med väldigt hög arbetsbelastning. Nu är den extrem. Då blir det minst sagt tondövt att skicka ut Skolinspektionen att granska. Men jag anklagar inte myndigheten. Den fullföljer förstås det uppdrag den har. Det som behövs är att regeringen ger nya direktiv till myndigheten om att ligga still i det här läget.

Det våra politiker måste begripa nu är att det inte går att upprätthålla samma ambitionsnivå som vanligt när en fjärdedel av lärarna är sjuka eller i karantän och en tredjedel av eleverna är detsamma. För att lärarna ska orka om pandemin blir långvarig och kanske återkommande så behöver vi politikens och arbetsgivarnas förståelse och helhjärtade stöd.

Redan nu finns exempel på att rektorer skickar betygsvarningar till elever med förkylningssymtom som varit frånvarande några veckor. Rektorerna har ju samma uppdrag som tidigare, samma ambitionsnivå att förhålla sig till. Ska den uppfyllas så måste snoriga elever ta sig till skolan alternativt måste lärare betala med sin egen hälsa och slå knut på sig själva för att ansvara för undervisningen oavsett var eleverna är.

Jag tillhör dem som normalt sätter skolan först varje dag i veckan. Men, ska det verkligen vara så att kunskapsresultat ska gå före hälsa och begränsning av smitta? Annars hotar kritik från Skolinspektionen. Nej. Nu måste vi faktiskt sätta hälsan först.

Med tanke på den stora personalbrist som under krisen råder i våra skolor, så borde anställda på Skolinspektionen med lärarerfarenhet i stället skickas ut för att hjälpa till med undervisningen ute i skolorna. Det vore resurseffektivare än att via skärm stå vid sidan av och granska.

Lärare och rektorer borde inte i den här situationen behöva ha i bakhuvudet att de ska inspekteras, mätas och prövas. Så, backa! Dra tillbaka Skolinspektionen.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev