måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Satsa på barn- och ungdomskulturen i era budgetar, politiker”

Kulturpolitiken ska prioritera unga men Kulturskolerådets nya kartläggning visar något annat. Huvuddelen av de offentliga kulturpengarna går till vuxna, skriver flera företrädare för svensk barn- och ungdomskultur.

Publicerad: 22 oktober 2021, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

De lokala musik- och kulturskolorna utgör en väsentlig del av kommunernas kulturresurser till unga, konstaterar debattörerna.

Foto: Henrik Montgomery/TT


Ämnen i artikeln:

KulturpolitikBarnUnga

Kulturpolitikens prioriteringar regional, kommunal och statlig nivå, får inte enbart vara fina ord i propositioner och styrdokument – prioriteringen bör också synas i hur resurserna faktiskt fördelas.

Beslutsfattare över tid har tyvärr inte intresserat sig något nämnvärt för att mäta hur stor del av resurserna som går till barn och unga. Avsaknaden av analyser och underlag gör det svårt att bedöma om kulturpolitiken verkligen satsar på unga. Detta är djupt problematiskt.

Kulturskolerådets kartläggning är faktiskt den första i sitt slag. Hur kan det komma sig att ansvariga inte tidigare intresserat sig för utfallet – det vill säga hur stor del av resurserna som faktiskt läggs på barn och unga?

På regional nivå har unga fått ett ökat fokus i de regionala kulturplanerna. Men resurserna till unga ligger bara på 36 procent. Kommunerna är de som ser ut att ha högst resursfördelning till barn och unga, där runt 52 procent går till unga. De lokala musik- och kulturskolorna utgör där en väsentlig del av kommunernas kulturresurser till unga. 

Kulturskolerådets rapport bygger dock på ett begränsat urval av regioner och kommuner. Det skulle behövas en mer omfattande undersökning för att få en klar bild hur det faktiskt ser ut. På den statliga nivån ser det riktigt bekymmersamt ut där endast 24 procent går till barn och unga under 19.

Vi menar att man på samtliga nivåer bör sätta kvantitativa mål för kultursatsningar för barn och unga. Det behövs också tydliga instruktioner till de offentligt finansierade kulturverksamheterna så att insatser för unga går att följa utifrån tilldelning av resurser till målgruppen.

Det finns goda skäl till att prioritera barn och unga. Det finns redan politiskt antagna mål, styrdokument samt barnkonventionen som blev lag 2020. Unga är på många sätt en resurssvag grupp och vi vet att kulturen kan vara en betydande kraft för ungas utveckling och möjligheter. För många unga är det också mer än så, kulturen kan vara livsviktig i bokstavlig mening.

I såväl den regionala och kommunala som statliga politiken finns prioriteringen av unga sedan länge också uttryckt i olika styrdokument. I den senaste kulturpolitiska propositionen Tid för kultur (2009) anges barn och unga som en viktig målgrupp. Fem mål anges där ett mål rör barns och ungas rätt till kultur. Barn och unga lyfts fram i de regionala kulturplanerna och i samtliga kommunala målformuleringar. Många av oss som arbetat med barnkultur eller engagerat oss i föreningar eller andra verksamheter har ofta ställt oss frågan; men hur ser det ut egentligen, vad betyder det i praktiken att prioritera unga?

Politik handlar om att vilja och om att våga prioritera. Man kan fråga sig vad en rimlig målsättning för kulturens andel till barn och unga borde vara. Vi menar att det är skäligt att minst 60 procent av de offentliga kulturresurserna går till barn och unga. 

2022 är ett valår. Hög tid att de olika partierna i kommande valrörelse arbetar med frågan och vågar sätta upp egna mål. Låt de viktiga orden om att prioritera barn bli verklighet!

Jalle Lorensson
Ordförande Kulturskolerådet

Stefan Hansen
Vd Unga Klara, nationell scen för barn och unga

Irene Grahn
Ordförande BAS barnkultur i Sverige

Mediha Ahmadi Pir Hosseinian
Ordförande Fritidsforum

Sara Hauge
Generalsekreterare Sverok spelhobbyförbundet

Vincent Ericsson
Förbundsordförande RUM (Riksförbundet unga musikanter)

Inger Unenge
Verksamhetsledare Kulturungdom

Johanna Martinsson
Ordförande Ung teaterscen

Hanna Af Ekström
Ordförande Utopia kulturförening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KulturpolitikBarnUnga

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev