torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Säkerställ oppositionens rättigheter”

Det är helt absurt att ett styre ska kunna avgöra om ledamöter från oppositionen ska få väljas eller inte, tycker Lennart Pettersson (C) som vill se en lagändring.

Publicerad: 24 mars 2023, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lennart Pettersson (C), kommunfullmäktigeledamot, Svalöv.

Foto: Annelie Johnsson


En av grundstenarna i en demokrati är att det ska finnas en oberoende opposition. En annan är att vi i vår representativa demokrati har partier som företräder invånarna/väljarna. Båda dessa förutsättningar för demokratin är nu utsatta för ständig prövning.

I min egen kommun, Svalöv, har två olika majoriteter vid två tillfällen avgjort vem som ska få representera oppositionen och vem som inte får det. Efter valet 2014 bestämde fem ledamöter från det då sittande styret vem som skulle bli oppositionsråd. På det senaste fullmäktigemötet röstade det nuvarande styret avslag på förslag på en revisor från ett av oppositionspartierna. Var och en som är någorlunda insatt i demokratifrågor förstår att detta är en oerhört farlig väg att gå.

LÄS MER: Här är politikerna som ska styra det nyvalda SKR

I en grannkommun finns det nu 12 politiska vildar som uteslutits från sitt parti. De vägrar att lämna sina poster i fullmäktige. Blev de valda av folket som politiska vildar? Svaret är nej. Har de rätt att sitta kvar? Svaret är ja.

Det går att ändra på ovanstående problematik – om den politiska viljan finns på nationell nivå.

När det gäller oppositionens rättigheter regleras dessa i huvudsak i kommunallagen. Här behövs en skärpning. Självklart ska varje parti, eller partier i samverkan, själva få styra över sina representanter. Det är helt absurt att ett styre ska kunna avgöra om ledamöter från oppositionen ska få väljas eller inte. Det bör kanske vara så att man bara får rösta på det egna partiets kandidater, eller på kandidater från den valtekniska samverkan som man tillhör, när det gäller val till nämnder och styrelser.

I kommunallagen står det att man har rätt att entlediga politiker som har begått brott som ger minst två års fängelse. Denna gräns bör rimligtvis också gälla om man ska kunna väljas.

Lindrigare brott eller förseelser, eller att man inte vill ha en viss person på en viss post, får inte vara giltiga skäl för att rösta bort någon. Ledamöter i fullmäktige har inte i uppdrag att värdera och välja bort politiska motståndare. Det är också viktigt att säkerställa oppositionens rätt till presidieposter, till ersättarposter för ordinarie ledamöter och som ordförande i revisionen.

Vid maktskifte är det dessutom i dag möjligt att sitta kvar på poster i mellankommunala organ. Den möjligheten behöver också tas bort.

För att vara kommunalt eller regionalt förtroendevald ska man tillhöra ett parti – och ett parti som man företrädde i valet. Man är invald för sitt parti. Partibeteckningen står överst på valsedeln och det visar på rangordningen mellan parti och person. I det fall man avsäger sig sitt medlemskap eller blir utesluten, ska man per automatik lämna alla sina förtroendeuppdrag. Det bör även gälla mellankommunala uppdrag, nämndemannauppdrag och liknande.

Jävsreglerna behöver snarast ses över när det gäller fyllnadsval av revisorer. Det kan tyckas rimligt att om man sitter i en nämnd eller styrelse, ska man inte få vara med och besluta om revisor för den verksamheten. Dock kan det få väldigt konstiga effekter. I vårt fall fick Vänsterpartiet inte rösta alls, eftersom partiets ledamöter och ersättare sitter i nämnder. I Centerpartiet blev jag ensam kvar med rösträtt och även bland Socialdemokraterna blev det bara en person som fick rösta.

Vi är 35 ledamöter i kommunfullmäktige. Det blev 11 röstberättigade kvar efter genomgång av jävsreglerna. Med rösterna 9 för avslag, 1 som röstade för S-förslaget och 1 som avstod, röjdes dessutom valhemligheten. Därför behöver jävsreglerna ändras.

En intressant fråga är vad som skulle hända om samtliga ordinarie och ersättare för partierna i fullmäktige hade något nämnduppdrag. Hur ska ett fyllnadsval till revisionen gå till, när ingen har rösträtt? Nej, det går ju inte.

Med en skärpt lagstiftning, som säkerställer både oppositionens rättigheter, partiernas rätt till sina kandidater och valhemligheten, stärker vi demokratin i alla Sveriges kommuner och regioner.

Lennart Pettersson (C)
Kommunfullmäktigeledamot, Svalöv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev