fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Säkerhetstänket har gjort unga oanställbara

Arbetsmiljöverket har rätt i en sak: unga ska skyddas så att de blir långvariga i arbetslivet. Men för att nå det målet behöver regelverket göras mer lättförståeligt så att även företag som inte har en egen HR-avdelning att tillgå kan förstå vad de ska göra, skriver Företagarna.

Publicerad: 8 maj 2019, 08:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Men krångliga regler blir det svårt att anställa unga. Foto: Daniel Nilsson / Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

UngaArbetsmiljöverketSommarjobbArbetsmiljöUngdomarSäkerhet

Slutreplik. Arbetsmiljöverket är en myndighet som utfärdar regler utan att sätta sig in i hur ett litet företag fungerar i verkligheten. Företagarnas kritik handlar inte om att unga är mindre skyddsvärda eller att de inte ska ha en tillräckligt god arbetsmiljö, utan om att omfånget av regelverket är betydande och svåröverskådligt (enbart vägledningen till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö är på 114 sidor). Förmodligen i all välmening, men effekten blir att företagen inte anställer unga eller väljer att sluta att ta in praktikanter av rädsla för att göra fel.

Ofta när ett mindre företag får frågan om att ta emot exempelvis ett äldre barn, 13 år fyllda men som inte är ungdom, för ett sommarjobb avskräcks det mindre företaget redan när de ser § 4 i föreskriften som lyder ”Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare ska genomföra en undersökning och riskbedömning med särskild hänsyn till att arbetsuppgifter och skoluppgifter kan komma att utföras av minderåriga som ännu inte är fysiskt och psykiskt mogna. Undersökningen och riskbedömningen ska ta hänsyn till minderårigas fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt... ”

Hur då? Från sidan 22 och framåt i vägledningen som Arbetsmiljöverket har författat beskrivs förfaringssättet. Att arbetsgivaren ska göra en riskbedömning är bra men redan här uppstår det problem. Arbetsgivaren ska fundera på om en bristande mognad eller fysisk utveckling kan bli ett problem och vilka särskilda anpassningsåtgärder som kan behöva vidtas hos arbetsgivaren för att kunna ge ett äldre barn arbete. Som hjälp kan den tänkta arbetsgivaren behöva kontakta medicinskt kunniga på området; en kostnad som Arbetsmiljöverket menar att företagaren ska ta.

Regelverket kan göras mer överskådligt och lättbegripligt utan att äventyra unga människors arbetsmiljö och hälsa. Ovan nämnda föreskrift är bara ett exempel på hur krångligt det är att göra rätt.

Självklart ska olyckor förebyggas och undvikas så långt det går, men att följa det nuvarande regelverket är ingen enkel uppgift för ett företag. Påståendet om att mer än hälften av arbetsgivarna inte har ett i enlighet med arbetsmiljölagen tillräckligt bra systematiskt arbetsmiljöarbete ger naturligtvis oss ytterligare vatten på vår kvarn. Varför har inte arbetsgivarna det? Beror det på att de är elaka eller att regelverket är så krångligt och svårt att förstå?

Den frågan borde Arbetsmiljöverket ställa sig själva. För att skapa ett hållbart arbetsliv krävs regler som är lätta för företagare att förstå och tillämpa – detta borde vara högsta prioritet i Arbetsmiljöverkets regelarbete för att minska olyckor på arbetsplatserna. Företagarna deltar gärna i en dialog om hur det kan se ut.

Lise-Lotte Argulander, specialist arbetsrätt och arbetsmiljö, Företagarna

Daniel Wiberg, chefsekonom, Företagarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev