fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Safirskolans rektor: Visa mig vår skolas extremism!

Jag utmanar utbildningsministern och Skolinspektionens generaldirektör att komma hit och visa exempel på den radikalisering och extremism som de menar finns på skolan, skriver Safirskolans rektor Sven-Erik Berg.

Publicerad: 10 december 2019, 11:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi har gett eleverna en god värdegrund, skriver Safirskolans rektor. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

RadikaliseringTillsyn av skolorSkolinspektionenEleverGöteborg

I augusti 2012 började jag min tjänst som rektor på Vetenskapsskolan i Göteborg. Då hade skolan fått ett föreläggande om att tillståndet skulle dras in om inte huvudmannen vidtog ett antal åtgärder.  Skolinspektionen gav alltså huvudmannen ett uppdrag: Vidta dessa åtgärder, annars kan skolan komma att stängas.

Jag konstaterar att Skolinspektionen i samband med ägar- och ledningsprövningen 2019, inte gett huvudmannen någon möjlighet att vidta åtgärder för att åtgärda de uppmärksammade bristerna. Skolinspektionen anser att styrelsen inte har den kompetens som krävs. Jag finner detta mycket anmärkningsvärt, inte minst utifrån den senaste uppdragsbeskrivningen som Skolinspektionen gett: dels att bli mer konstruktiv i sin återkoppling till huvudmännen, dels att inte enbart föreskriva brister –utan också vara en del i arbetet framåt.

I beslutet hänvisar Skolinspektionen till att man vid flertal tillfällen haft anledning att granska skolan, men när jag ser till frekvensen av granskningstillfällen så är den inte mer anmärkningsvärd än många andra skolor i Sverige under motsvarande period. Vid alla tillfällen som granskning gjorts har skolan vidtagit åtgärder och fått godkänt av Skolinspektionen.

Det är väl så myndighetsutövningen ska gå till, verksamheten ska vidta åtgärder, uppföljande granskning och sedan nytt beslut. När ett beslut fattats om att åtgärderna har vidtagits och gett avsedd verkan så fungerar verksamheten.  Ska en enskild skola behöva stå till svars för tidigare brister efter det att Skolinspektionen sedan godkänt verksamheten? Detta förefaller mycket märkligt. Alltså blir den rimliga slutsatsen enligt nedan:

Skolinspektionen har nu granskat sina egna tidigare granskningar och funnit att de inte var godkända.
Därför fattar man beslut om att direkt stänga skolan utan möjlighet att vidta åtgärder.

Hur ska man annars förstå detta agerande? Skolinspektionen har vid tillsyn 2016 och 2018 funnit att skolan bedriver en väl fungerande verksamhet. Läs dessa beslut! Trots detta beslutar man nu, i december 2019 att stänga skolan med omedelbar verkan. Vad grundar Skolinspektionen det beslutet på?

Läser med förvåning att utbildningsministern uttalar sig om Safirskolan och anklagar skolan för radikalisering och extremism. Att dessa anklagelser florerar i massmedia är uppenbart, men om utbildningsministern uttalar sig på detta sätt bör man kunna förvänta sig en djupare kunskap om hur situationen. Jag började på skolan 2012 och har under dessa sju år inte sett någon tendens eller yttring i den riktningen, i så fall skulle jag personligen agerat omedelbart.

Jag utmanar utbildningsministern och skolinspektionens generaldirektör att komma hit och visa exempel på denna radikalisering och extremism som ni menar finns på skolan.

Jag skulle vilja veta vilka de föräldrar är som vill att deras barn ska utsättas för radikalisering och extremism. Jag skulle vilja veta vilka de elever är som låtit sig radikaliserats på vår skola och sist men inte minst, jag skulle vilja veta vilka de pedagoger är som driver denna linje på skolan. De finns inte!

Skolans före detta huvudmannen har frihetsberövats och av Säpo anklagats för att vara en nationell säkerhetsrisk. Jag tar inte ställning i den frågan, det får Säpo ta ansvar för. Men från huvudmannens sida har det inte förekommit något som skulle kunnat leda misstankar i den riktningen. Jag som rektor och nu sedan årsskiftet, skolchef, har haft hela ansvaret för skolans pedagogiska utformning och inriktning. Huvudmannen gav mig fria händer i det avseendet 2012 och det har kvarstått sedan dess, annars hade jag avsagt mig uppdraget.

Vi är en skola som under dessa år tagit oss en bra bit på vägen mot att skapa ett system som gagnar arbetsro och studiemotivation och vars elever efter hand har lämnat skolan med goda resultat. Vi har lagt all vår energi och fokus på att de elever som vi får ansvar för ska få en bra undervisning, nå hög måluppfyllelse, samt vara väl förberedda för gymnasiet och högre studier. Detta har varit vårt mål, och där har vi lagt all vår energi – inte på det vi i dag anklagas för.

Med denna målsättning och med det resultat vi nått anser jag att hela skolan har gett eleverna goda förutsättningar att inte bli radikaliserade eller hamna i utanförskap. Vi har gett eleverna en god värdegrund där vi poängterat vikten av dialog, delaktighet, samverkan och ansvarstagande. Varken skolinspektionen, föräldrar, massmedia eller någon annan har kunnat påvisa något av det som vi anklagas för.

Sven-Erik Berg, rektor Vetenskapsskolan, därefter rektor/skolchef Safirskolan

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev