onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Så stärker regeringen coronaforskningen

Coronapandemin håller sitt grepp om oss och vårt samhälle. Nya utmaningar och frågor kring viruset uppstår hela tiden, och behovet av mer kunskap är betydande. Regeringen har skjutit till 100 miljoner kronor till forskning om det nya coronaviruset och pandemier, och mer resurser kommer att presenteras senare i år. Det skriver Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

Publicerad: 23 november 2020, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Sedan i våras har 260 kliniska studier om covid-19 prövats och fått godkänt av Etikprövningsmyndigheten i Sverige,” skriver Matilda Ernkrans. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

Löfven 2ForskningForskningspolitikCovid-19

Sverige är och ska fortsätta vara en ledande forskningsnation. Vi har framstående forskning inom det medicinska området och inom virusområdet. Dessutom har vi ett starkt och flexibelt forskarsamhälle. Det visade sig inte minst när pandemin bröt ut, då svenska forskare kunde ställa om och på kort tid initiera nya forskningsprojekt för att möta viruset. Det var vår starka grundforskning och vår högkvalitativa forskningsinfrastruktur med laboratorier och utrustning som gjorde detta möjligt.

Samtidigt såg regeringen till att agera snabbt på området. Redan i april presenterade vi en avsevärd resursförstärkning på 100 miljoner kronor direkt till forskning om covid-19 och pandemier. Satsningen har redan lett till bland annat 23 nya forskningsprojekt om covid-19.  Nu gör forskare snabba framsteg i utvecklingen av både vacciner och behandlingar mot viruset, och en rad EU-finansierade forskningsprojekt leds från Sverige.

Sedan i våras har 260 kliniska studier om covid-19 prövats och fått godkänt av Etikprövningsmyndigheten i Sverige. Studierna handlar om en rad viktiga områden, som till exempel läkemedelsprövningar och undersökningar om hur hälsan påverkas hos olika covid-19-patienter. Vi behöver veta mer och det snabbt, men det ska också ske säkert. Alla ska kunna känna sig trygga med svensk forskning och med den behandling som ges. Därför är det mycket bra att vi kunnat ge Etikprövningsmyndigheten förutsättningar att prioritera och hantera så många som 260 godkända kliniska studier.

Jag och regeringen följer behoven av ytterligare forskning bland annat genom dialog med vår expertmyndighet Vetenskapsrådet, som planerar för ytterligare beslut om nya projekt kring virusforskning och covid-19 nästa månad. Här ser myndigheten särskilt över behovet av mer forskning för de personer som drabbats av långvariga symptom efter Covid-19. Från regeringens sida återkommer vi senare i höst med en forsknings- och innovationspolitisk proposition. Vi vill genomföra en avsevärd nivåhöjning av medel till svensk forskning och innovation redan nästa år på 3,4 miljarder kronor, där en prioriterad utmaning vi ser är hälsa inklusive virus och pandemier.

I spåren av det nya coronavirusets samhällspåverkan sker också en minskning av privat finansiering i forskning. När de privata satsningarna tillfälligt minskar är det viktigt att staten ökar sin finansiering så att forskning fortsätter att bedrivas och kompetensförsörjningen säkerställs. Till skillnad från många tidigare forskningspolitiska propositioner föreslår vi att nästan hela nivåhöjningen görs redan det första året i fyraårsperioden. Behovet av en återstart av samhället och ekonomin, samt av att finansiering från stiftelser och näringsliv förväntas minska.

Jag ser fram emot att presentera detaljerna om kommande satsningar senare i när propositionen presenteras. Sverige och världen står inför stora utmaningar som kräver ny kunskap. Vi vet att vi måste fortsätta satsa på forskning för att återhämta oss från pandemin, möta våra samhällsutmaningar och stärka samhället inför kommande kriser.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev