söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Så kan våra kontor bidra till att framtidssäkra välfärden

Efter pandemin kommer fler att vilja arbeta mer flexibelt. Region Skåne inleder därför ett arbete som syftar till att se över och anpassa de administrativa lokalerna. Genom att använda lokalerna på ett mer effektivt sätt kan den totala lokalkostnaden minska, vilket frigör resurser till verksamhetens kärna: vården, skriver företrädare för Allians för Skåne.

Publicerad: 26 mars 2021, 04:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det finns stora vinster i att organisera kontorslokaler på ett smartare sätt,” skriver debattörerna.

Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

Region SkåneCovid-19

Coronapandemin har påverkat oss alla och i flera avseenden förändrat vårt sätt att leva. Inte minst gäller det våra arbetsvanor. För nästan exakt ett år sedan gick Folkhälsomyndigheten ut med en första rekommendation till landets arbetsgivare om att låta de anställda arbeta hemifrån när så är möjligt. Sedan dess har distansarbete från hemmet blivit en nödvändighet för många yrkeskategorier alltmedan arbetsresor och fysiska möten skalats ned. Samtidigt har distansarbetet lärt oss många värdefulla läxor om hur vi kan frigöra resurser för den skånska välfärdens kärna – om vi vågar ställa om och möta framtiden.

Det är svårt att veta i vilken utsträckning som covid-19-krisen kommer att leda till varaktiga förändringar av vårt samhälle. Men en god gissning är att framtidens arbetsliv kommer att se annorlunda ut och medge en högre grad av distansarbete för den som så önskar. Undersökningar visar nämligen att en majoritet av svenskarna tycker att det i huvudsak har fungerat bra att sköta sitt jobb hemifrån. Enligt en studie som konsultföretaget Ramboll har gjort vill två av tre kontorsanställda fortsätta att arbeta hemifrån även efter pandemin. Det är intressanta siffror.

Att arbeta hemifrån fungerar givetvis olika bra för olika grupper av anställda. Och ingen vill nog jobba hemifrån varje dag. Men många kontorsanställda kommer troligtvis att efterfråga en mer flexibel arbetssituation i framtiden. Redan nu diskuterar det privata näringslivet hur en högre grad av hemarbete kan ändra arbetsplatsernas framtida utformning.

För oss i Allians för Skåne är det självklart att också offentliga arbetsgivare ska vara med på den här resan. Därför inleds nu ett arbete med att se över Region Skånes samtliga administrativa lokaler, både i egenägda fastigheter och i inhyrda lokaler. Syftet är inte att bestämma vem som ska eller får arbeta hemifrån, utan att se till så att regionens kontorsytor kan möta dem som i framtiden vill och kan arbeta mer flexibelt. På sikt innebär detta även att vi kan minska de administrativa lokalerna och frigöra resurser till verksamhetens kärna: vården.

Faktum är att det redan finns goda exempel på smarta kontorslösningar i vår egen region. Strax före pandemin flyttade Region Skånes serviceförvaltning in i nya lokaler i Malmö. Förvaltningen gick från ett öppet kontorslandskap med traditionell sittning till ett modernt kontor med olika avdelningar som bättre svarade upp mot de behov som fanns på arbetsplatsen. Den nya kontorsmiljön ledde till ett mer effektivt utnyttjande av lokalen så att 25 procent fler medarbetare kunde ha sin arbetsplats där. Det finns stora vinster i att organisera kontorslokaler på ett smartare sätt. Vi är övertygande om att den nu inledda översynen kommer visa att det går att skapa liknande kloka lösningar i regionens övriga administrativa lokaler.

Översynen är också ett led i Allians för Skånes arbete med att framtidssäkra den skånska välfärden. Genom att använda regionens administrativa lokaler på ett mer effektivt sätt och minska deras totala yta kan vi också få ned den totala lokalkostnaden. Vi allianspartier är nämligen helt klara över de utmaningar som den skånska välfärden står inför med demografiska förändringar som gör att behoven framöver kommer att öka samtidigt som skatteintäkterna minskar. Och till skillnad från våra politiska motståndare på vänsterkanten tror vi inte att ständigt höjd regionskatt är en framkomlig väg. I stället handlar det om att hitta nya smarta sätt att frigöra resurser och se till att skattepengarna hamnar just där de gör mest nytta – i välfärdens kärna.

Genom att ta vara på medarbetarnas erfarenheter från ett år av hemarbete vill vi utveckla framtidens kontor i Region Skåne. Vårt mål är att medarbetarnas arbetssituation ska förbättras samtidigt som regionens totala kontorsytor minskar så att mer pengar frigörs till sjukvården.

Vi i Allians för Skåne kommer att fortsätta att utveckla den skånska välfärden – så att skåningarna får mer välfärd för pengarna.

Inger Tolsved Rosenkvist, ordförande (L) Servicenämnden, Region Skåne

John Eklöf, 1:e vice ordförande (M) servicenämnden, Region Skåne

Mikael Stamming, ledamot (C) servicenämnden, Region Skåne

Katarina Ståhlberg, ersättare (KD) servicenämnden, Region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Region SkåneCovid-19

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev