tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Så kan ett köpcentrum visa vägen till ökad inkludering”

En av vår tids största samhällsutmaningar är integrationen av utrikesfödda och ungas inträde på arbetsmarknaden. Kan en modell utvecklad i ett köpcentrum i Göteborg vara förebilden för den förändring som nu måste ske i hela landet, frågar företrädare för Centrumakademin, Talangakademin, Skandia Fastigheter och stiftelsen Idéer för livet.

Publicerad: 22 november 2021, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Om varje köpcentrum skulle ta emot minst hundra praktikanter årligen skulle tusentals människor som i dag står utanför arbetsmarknaden kunna ta stora kliv mot sysselsättning,” skriver Linus Warrenstein, Åke Pettersson och Stina Liljekvist.

Foto: Adam Ihse/TT, Pressbilder


Ämnen i artikeln:

ArbetslöshetUtanförskapUngaSamverkan

I dag bor över 500 000 personer i det som kallas utsatta områden som präglas av hög arbetslöshet. Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar befinner sig 800 000 personer utanför den legala arbetsmarknaden till en kostnad för samhället på 270 miljarder kronor per år. 

Det behövs nya angreppssätt som tillgängliggör arbetsmarknaden för de som står längst ifrån den. Med en gemensam agenda och med ett långsiktigt mål att bidra till lokala lösningar på denna utmaning skapades modellen Centrumakademin i nära samarbete mellan Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen, Skandia Fastigheter Frölunda Torg och Skandias stiftelse Idéer för livet. Det unika med denna modell är validerad praktik från riktiga jobb och ett back-office som sammanhållande länk. 

LÄS OCKSÅ: Kommuner rasar över AF-reformen: ”Förpassa till papperskorgen” 

Centrumakademin vänder sig främst till människor som står långt ifrån öppen arbetsmarknad och bidrar till deras möjligheter att förändra sitt liv. Över 50 olika verksamheter på Frölunda Torg med omnejd har bidragit med praktikplatser och närmare 250 personer har erbjudits sex veckors praktik med validering. Praktiken har öppnat nya dörrar, många har gått vidare till studier eller annan verksamhet och cirka en fjärdedel har fått ett jobb. Dessa relativt korta perioder på praktikplatserna ger resultat vilket kan jämföras med andra längre arbetsmarknadsåtgärder.

Centrumakademin bygger på en strukturerad samverkan mellan olika intressenter. Projeketet har studerats av forskare på Misum vid Handelshögskolan i Stockholm, som undersökt hur samverkan mellan privata och offentliga aktörer kan skapa social inkludering. Forskningsrapporten lyfter ett antal viktiga faktorer för framgång och summerar vad som krävs för att skapa ett gemensamt värde för samtliga parter. För att lyckas behövs gemensamma ingångsvärden såsom agenda, mål och mätning, parallella stärkande aktiviteter och kommunikation. Den gemensamma organisation som byggts upp bidrar också till framgången. 

LÄS OCKSÅ: Ryktet går om Etableringslyftet – här får 8 av 10 nyanlända jobb

Nu startar valrörelsen och inkludering, arbetsmarknad och trygghet kommer att stå högt på dagordningen. På många områden har vi ett akut läge där goda intentioner och kortsiktiga insatser inte kommer att räcka. Vi uppmanar därför alla partier att se goda exempel som påvisat resultat och vi har ett tydligt budskap till landets politiker:

Skala upp goda exempel som Centrumakademin, som påvisat goda resultat och där vi har sett utvecklingen vända. 

Kräv gemensamma mål för sociala investeringar som bygger på långsiktighet. Låt inte mandatperioder och budgetår styra tidsperspektivet.

Uppmuntra god och strukturerad samverkan och se över finansieringen så att den inte bygger murar för samverkan.

Uppmuntra verksamheter som erbjuder snabbare arbetsintegrering. Låt inte nya reformer låsa in människor i långa arbetsmarknadsåtgärder som inte alltid behövs. 

Det finns många köpcentrum i Sverige. Om varje köpcentrum skulle ta emot minst hundra praktikanter årligen skulle tusentals människor som i dag står utanför arbetsmarknaden kunna ta stora kliv mot sysselsättning. Alla blir vinnare när vi kan skapa hållbara städer och samhällen.  

Linus Warrenstein
Verksamhetschef CentrumAkademin och Talangakademin

Åke Pettersson
Vd Skandia Fastigheter

Stina Liljekvist
Ordförande Skandias stiftelse Idéer för livet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev