tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Så förbättras upphandlingarna av vårdtjänster

Att kostnaderna för inhyrd vårdpersonal fortsätter att öka i regionerna beror sannolikast på att det sker för många direktupphandlingar utanför ramavtal. Det gemensamma arbetet med att skapa bättre förutsättningar för upphandling av vårdtjänster är därför glädjande. Vi vill bidra genom att erbjuda en referensgrupp, skriver Kompetensföretagens ordförande Eva Domanders och förbundsdirektör Patrik Eidfelt.

Publicerad: 17 december 2020, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Upphandling från auktoriserade företag innebär att skattemedel används ansvarsfullt i flera led,” skriver Eva Domanders och Patrik Eidfelt. Foto: Erik Simander/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

Regionernas ekonomi

Det är nu klart att landets samtliga 21 regioner är eniga kring förslaget om gemensam upphandling av vårdtjänster. Kompetensföretagens budskap är att vi leverantörer behöver bidra med vår kunskap till den arbetsgrupp som utformar upphandlingsunderlaget under ledning av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Först då blir det ett optimalt resultat för medborgarna, såväl som patienter som skattebetalare.

Olyckligtvis förekommer i dag allt för många direktupphandlingar utanför ramavtal. Detta är det sannolikaste skälet till att kostnaderna för inhyrd vårdpersonal fortsätter att öka i regionerna. Kompetensföretagen vill därför betona att regionerna går i rätt riktning när de går samman för att fokusera mer på kvalitet och utförd vård än kronor och ören gällande inhyrning.

För faktum är att inhyrd personal behövs, och inte bara i det svåra läge vården befinner sig i nu. Enligt SKR:s egna siffror motsvarade enbart sjukfrånvaro längre än 30 dagar i regionerna, på hel- eller deltid, cirka 7 200 årsarbetare under 2019.

Sjukvården gick därför miste om arbetskraft som i årsarbetare motsvarade 1  800 sjuksköterskor, 1 800 undersköterskor och 300 specialistutbildade läkare på grund av längre sjukfrånvaro. Till det tillkommer till exempel kortare sjukfrånvaro, semester, utbildning, föräldraledighet och byte av arbetsplats. Med frånvaron uppstår kvalitetsproblem i vården som långa vårdköer och att överhuvudtaget träffa en läkare.

Kompetensföretagens medlemsföretag har i många år arbetat för att leverera mot behoven hos såväl regioner som patienter, med ständigt förbättrad kvalitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet. Samarbetet med regionerna har stärkts de senaste åren, vilket bekräftas i en rapport från Konkurrensverket (2020), som också säger att bättre ramavtal har minskat antalet dyra direktupphandlingar. Men det krävs mer än gott samarbete. Det förekommer att regionerna blundar för sina behov och inte budgeterar för inhyrning (Arena Idé 2020).

Då hamnar regionerna i situationer med direktupphandling som medför påverkanssvårigheter i både kvalitet och kostnad. Dessutom har regionernas nuvarande fokus på pris i upphandlingar öppnat marknaden för leverantörer som inte lever upp till de höga krav Kompetensföretagen ställer i sin auktorisation. De innefattar bland annat krav på kollektivavtal med försäkringar och andra förmåner, helt i enlighet med den svenska modellen.

Konkurrensverkets rapport lyfter vikten av god förankring och att alla regioner, trots skiftande demografiska och geografiska förutsättningar, kan förhålla sig till ett gemensamt upphandlat avtal tillsammans med behovet av olika regionala priskoefficienter. Vi instämmer i detta, och föreslår sex till sju olika områden med olika ersättningsnivåer beroende på om det exempelvis rör sig om ett glesbygdsområde där vissa specialistläkarkompetenser kan vara mer svårrekryterade.

Det gemensamma arbetet med att skapa bättre förutsättningar för upphandling av vårdtjänster är glädjande. Kompetensföretagen vill bidra genom att erbjuda en referensgrupp i ett långsiktigt samarbete med regionerna och SKR i utformandet av välfungerande ramavtal. Våra medlemsföretag är viktiga HR-partners, avgörande för vårdens kompetensförsörjning. Upphandling från auktoriserade företag innebär att skattemedel används ansvarsfullt i flera led, då auktorisationen fordrar ordning och reda i företagens ekonomi och exempelvis ger sjuksköterskor reglerad rätt till pension.

Vår förhoppning är därför att vi bjuds in till samarbetet med de gemensamma upphandlingarna för en bättre, säkrare och mer kostnadseffektiv vård.

Eva Domanders, ordförande Kompetensföretagen

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Regionernas ekonomi

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev