söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Så får vi fler sjuksköterskor i hela vårdkedjan”

Redan innan pandemin pekade WHO ut sjuksköterskebristen som ett hinder för att nå de globala hälsomålen och behoven är nu större än någonsin. Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening har tre konkreta förslag om hur svensk hälso- och sjukvård kan tillämpa WHO:s rekommendationer.

Publicerad: 2 september 2020, 17:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Regioner och kommuner bör anställa fler sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor för att öka vårdkvaliteten och patientsäkerheten”, skriver Ami Hommel och Sineva Ribeiro Foto: Erik Simander/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

PersonalbristSjuksköterskorKompetensutveckling

Precis inför sommaren publicerade Världshälsoorganisationen WHO rapporten ”State of the World’s Nursing 2020” som bygger på indikatorer från 191 länder. Sjuksköterskor är den största yrkesgruppen inom hälsosektorn globalt, men enligt WHO behövs ytterligare flera miljoner sjuksköterskor för att nå målen för hälsa enligt Agenda 2030. Det är brist på sjuksköterskor även i Sverige. Alla regioner uppger brist på specialistsjuksköterskor och statistik från Socialstyrelsen visar att antalet sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård har minskat sedan 2015, trots att vårdbehoven ökat.

WHO uppmanar till satsningar på sjuksköterskors utbildning, arbetsvillkor och ledarskap för att uppnå en god hälsa för medborgarna. Vårdförbundet och Svensk Sjuksköterskeförening ställer sig bakom WHO och ger här förslag på satsningar utifrån svensk kontext:

Öka andelen sjuksköterskor per invånare. Sverige har för få specialistutbildade sjuksköterskor. Regioner och kommuner bör anställa fler sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor för att öka vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Särskilt i kommunerna är sjukskötersketillgången för låg, vilket blivit tydligt under coronapandemin där Sverige inte lyckats med att skydda de äldre från smitta. Sverige har betydligt lägre andel sjuksköterskekompetens på äldreboenden än exempelvis Norge. Rekordmånga har sökt till sjuksköterskeprogrammet nu, se till att de får förutsättningar att plugga klart och att de stannar i hälso- och sjukvården! Här finns inga genvägar – det handlar om förbättrad arbetsmiljö, bättre arbetsvillkor och förutsättningar att utvecklas professionellt för att göra yrket attraktivt.
Formalisera nya yrkesrollen ”Avancerad Specialistsjuksköterska”. Tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling och betald utbildning till specialist inom ett antal olika inriktningar behöver säkras genom fler kollektivavtal. Men det behövs också helt nya funktioner för sjuksköterskor. ”Clinical Nurse Specialist” och ”Nurse Practitioner” finns sedan länge i många andra länder: Avancerade specialistsjuksköterskor arbetar autonomt, fattar självständiga beslut och förbättrar vårdens tillgänglighet, kostnadseffektivitet, kvalitet och patienttillfredsställelsen.
Omvårdnadskunskap i ledningen. WHO ser att sjuksköterskor i ledande positioner och nationella ledarskapsprogram för sjuksköterskor ger såväl en säkrare hälso- och sjukvård som bättre villkor och arbetsmiljö. Det saknas ofta en beslutslinje för omvårdnad med befogenheter och mandat på alla nivåer. Omvårdnadskompetens ska finnas i ledningen sida vid sida med den medicinska, även i Sverige. Det behövs fler sjuksköterskor i ledande positioner som CNO (”Chief Nurse Officer”) och medicinskt ansvarig sjuksköterska (Mas ) och ett nationellt ledarskapsprogram för sjuksköterskor.

En satsning på sjuksköterskor kommer att avhjälpa den nationella bristen och bidrar därmed till jämlik vård, kortare vårdköer, förbättrad folkhälsa och en växande ekonomi. Vad väntar vi på?

Ami Hommel, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev