Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Så får kommunerna fler utsatta ungdomar i jobb”

Tillsätt en samverkansansvarig som kan verka för både kommunens och de lokala sociala entreprenörernas intressen, föreslår Sofia Breitholtz, vd för organisationen Reach for Change.

Publicerad: 28 juni 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sofia Breitholtz, vd för organisationen Reach for Change.

Foto: Stina Svanberg


Ämnen i artikeln:

Arbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten ökar kraftigt trots stora satsningar och projekt från kommuner och andra aktörer. Den ekvationen går inte helt ihop för oss. Om satsningarna inte ger effekt så måste vi våga stanna upp, ifrågasätta och se över vad som behöver göras annorlunda. 

Men att tänka annorlunda behöver inte betyda att vi måste uppfinna hjulet på nytt. Tvärtom. Vi vet att det finns lösningar i samhället som faktiskt fungerar, och som är otroligt effektiva för att vända den negativa trenden av ungdomsarbetslöshet, där unga i ekonomiskt utsatta områden är mest drabbade. Detta innebär inte enbart arbetslöshet i sig, utan även ett ökat utanförskap, polarisering och segregering.  

LÄS MER: Lyckade Etableringslyftet hotat – AF får inte betala

Vi på Reach for Change stöttar lokala sociala entreprenörer som utvecklar lösningar för de mest akuta utmaningarna i samhället. Dessa personer lever nära problemen och har därmed en unik insikt i vad som behövs och krävs för att skapa långsiktig förändring. Det finns enorm potential för samarbete mellan dessa sociala entreprenörer och kommuner, men vi behöver se till att potentialen och kraften i de lösningar som redan finns faktiskt nyttjas.  

Under det senaste året har vi tillsammans med Inkludera och Stockholm stad, med stöd från Delegationen mot segregation, Delmos, arbetat nära några utvalda sociala entreprenörer för att identifiera vilka utmaningar och hinder de stöter på. I detta arbete har vi även haft nära kontakt med fler kommuner. Det som blivit tydligt i arbetet är att det finns en diskrepans mellan behovet bland ungdomarna och de lösningar som kommuner utvecklar, då dessa ofta inte är förankrade i målgruppen.  

För att faktiskt lösa utmaningarna och gå från ord till handling så vill vi uppmana kommuner att rannsaka sina processer och metoder för mer effektiva samarbeten med sociala entreprenörer. Vi ser att följande åtgärder är nödvändiga: 

Ökad investering i tid och personal. Kommuner behöver investera mer i de insatser som görs. Vi ser ett behov av investering i form av tid, personal och engagemang. Entreprenörerna vi stöttar uttrycker ofta att de vill arbeta med kommunen men att det är svårt att veta var de ska börja eller med vem. För att etablera effektiva och långsiktiga samarbete med dem som faktiskt har lösningarna, behöver det tillsättas en samverkansansvarig som kan verka för både kommunens och entreprenörernas intressen genom att vägleda och stötta med information och kontakter. 

Tydligare upphandlingsformer och processer. Det måste till konkreta åtgärder när det kommer till upphandlingsformer och processer. För många entreprenörer är dagens upphandlingar som att bestiga Mount Everest. För att sänka tröskeln och därmed förenkla samarbeten så behöver upphandlingar bli språkligt mer tillgängliga och processer och regelverk behöver förenklas. Ytterligare ett sätt att involvera sociala entreprenörer är genom att dela upp upphandlingar eller låta entreprenörerna agera underleverantörer och därmed låta fler individer ta del av deras lösningar.

Satsa på effektmätning. Det svåra ligger inte i att initiera och inleda nya satsningar och projekt. Det svåra handlar om att mäta om initiativen ger den effekt man önskar se och har förväntat sig. I detta specifika fall behöver vi oftare, och mer systematiskt, ställa frågan om satsningarna faktiskt skapar jobb eller ökar studiedeltagandet på lång sikt för ungdomar? Här ser vi att kommuner kan bli ännu bättre på att mäta sin effekt och våga testa nya vägar om den initiala planen inte fungerar.   

Våga tänka långsiktigt. Grunden till all samhällsförbättring är långsiktighet. Vi ser tyvärr trenden att det startas upp många kortsiktiga projekt, speciellt i ekonomiskt utsatta områden. Det finns alltid en hög ambition och vision till en början, men sedan tar projektpengarna slut. Det går enkelt att jämföra med att odla blommor. Ofta är man väldigt noggrann i början, ser till att de får ordentligt med näring, vatten och sol för att växa upp. Men om man inte fortsätter att vårda dem måste man börja om från början igen med det lilla fröet. Tänk om vi istället varje år skulle ställa in blommorna i ett växthus, där de har chans att bli ännu större till nästa år, och vi skulle kunna skörda ännu mer. Om vi skulle ha den inställningen till de projekt som startas upp, då skulle deltagarna få en möjlighet att växa långsiktigt, hitta möjligheter och bli en del av samhället. På riktigt. 

Ta tillvara på kunskap. Sociala entreprenörer bor och verkar ofta i samma område som målgruppen de stöttar. Inte sällan kommer de själva från målgruppen. De har insikter och kunskaper om vad målgruppen behöver och hur den bäst kan stöttas. De behöver plattformar där kunskap och erfarenheter kan utbytas, tillvaratas och omsättas i verkligheten. Ge dem det.

Sofia Breitholtz
Vd Reach for Change  

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Arbetslöshet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev