lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Så bryter vi den ofrivilliga ensamheten i städerna

Ensamhet är ett samhällsproblem som blir allt mer utbrett. Det krävs både strukturella och tekniska lösningar för att få bukt med den sociala isolering som många lever i.

Publicerad: 15 april 2019, 17:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tvärtom vad man kan tro är människor i storstäderna mer ensamma än i glesbygden. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

SamhällsbyggnadStadsplanering

Ensamhet i städerna låter som en paradox, men är verklighet för många. Siffror från SCB visar att omkring 290 000 personer i Sverige är socialt isolerade och var sjätte person upplever att de inte har någon nära vän. Ensamhet och dess effekter på enskilda individer och på samhället i stort är komplexa frågor. Därför krävs samarbete mellan olika organisationer och olika discipliner för att hitta bra lösningar.

Konsultföretaget WSP tog i fjol fram en rapport på uppdrag av en kund inom bygg- och projektutveckling där vi undersökte förekomsten och effekterna av social isolering och ensamhet i Storbritannien. I studien framkom att social isolering och ensamhet påverkar både enskilda individer och samhället negativt. Och problemet är omfattande. Omkring nio miljoner människor i Storbritannien upplever att de är ensamma, och den beräknade kostnaden för samhället är över två miljarder pund per år.

Ensamhet och social isolering skiljer sig åt till viss del. Ensamhet är mer subjektivt, individens upplevelse, medan social isolering innebär mätbart få interaktioner med andra människor. Det viktiga är dock att effekterna av både ensamhet och social isolering är bevisat negativa. Ensamhet och social isolering ökar dödligheten och är större hälsorisker än övervikt och att inte motionera, enligt vår brittiska studie.

Studien visar att den byggda miljön spelar roll. Människor som bor i gles bebyggelse har starkare sociala nätverk, och träffar släkt och vänner oftare än de som bor i täta citykärnor. Människor som bor i hyresrätt är mer ensamma än de som äger sin bostad. Därutöver påverkar kostnaden för mobilitet och mobilitetens kvalitet hur ensamma vi är.

Ensamhet påverkar såväl enskilda individer som samhället i stort mycket negativt och det är dags att vi tar problemet på allvar. Det finns flera olika slags lösningar för att minska ensamhet och social isolering:

Strukturella lösningar, som att förändra den byggda miljön, infrastrukturen och transportsystemet.
Sociala lösningar, som olika program för att knyta kontakter mellan människor. I Storbritannien finns initiativet Good Gyms som parar ihop löpare med äldre som vill ha regelbundna besök och skapar värde för båda parter: Motivation för motionären att röra på sig och minskad ensamhet för den som blir besökt.
Tekniska lösningar, till exempel IT-lösningar för att öka tillgänglighet och mobilitet på olika sätt.
Planeringsrelaterade lösningar, att sätta fokus på ensamhet i arbetet med översiktsplaner, detaljplaner och lokala program. Ett sätt är att i ett tidigt skede ta fram socialt värdeskapande analyser, något som WSP gör inom ramen för flera uppdrag.

WSP har arbetat med ensamhet i flera olika typer av uppdrag, från att ändra den fysiska miljön för att minska risken för självmord till att skapa olika typer mötesplatser. Vi har mött stort intresse från kunder och samhällsaktörer.

Vår erfarenhet är att det, för att kunna göra verklig skillnad i frågan, krävs ett nära samarbete mellan olika organisationer och olika discipliner i tidiga skeden av stadsutvecklingsprojekt. Genom att hantera frågan både tidigt och gemensamt kan vi hitta bra kombinationer av lösningar. Med samlade krafter kan vi steg för steg minska den ofrivilliga ensamheten i städerna och öka livskvaliteten för många människor.

Maria Brogren, chef hållbarhet och innovation, WSP

Lina Kumlin, senior planeringsarkitekt FPR/MSA, WSP

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev