onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Så behåller vi en kollektivtrafik i världsklass

Just nu pågår världens största kollektivtrafikmässa – UITP Global Summit – i Stockholm. Under denna kommer vi stolt kunna berätta att alla bussar i SL-trafiken idag går på fossilfria drivmedel, en utveckling offentliga myndigheter och trafikföretag tillsammans drivit på och format. Men för att bussen ska kunna fortsätta vara ett gott exempel för omställningen till en fossilfri fordonsflotta vill vi se långsiktighet i de politiska besluten.

Publicerad: 10 juni 2019, 10:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Mer än hälften av resorna i den regionala kollektivtrafiken görs med buss, skriver debattören. Foto: Agneta Forssén, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

FossilfrittKollektivtrafik

Att mässan äger rum i Stockholm är ingen slump – världens ögon vill se och uppleva det fantastiska arbete som görs i Sverige där bussen leder omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Men samtidigt som den positiva utvecklingen av fossilfri kollektivtrafik i Stockholm och i Sverige sker, kämpar svenska företrädare för att förhindra att politiska förslag – på både svensk nationell nivå liksom på europeiskt nivå – blir verklighet och som tvingar kollektivtrafikbranschens hållbarhetsarbete att backa.

Mer än hälften av resorna i den regionala kollektivtrafiken görs med buss och på de svenska vägarna rullar cirka 14 000 bussar i yrkesmässig trafik. I Sverige kör över 80 procent av bussarna på förnybara drivmedel och i Stockholm kör alla bussar på 100 procent förnybara drivmedel. Det är en fantastisk utveckling.

Men för att bussen ska kunna fortsätta vara ett gott exempel för omställningen till en fossilfri fordonsflotta och för att fler städer ska kunna ta efter Stockholms goda exempel vill vi från Sveriges Bussföretag uppmana våra politiker och beslutsfattare att skapa en långsiktig lagstiftning för förnybara drivmedel som bygger vidare på dagens reduktionspliktsystem men också tillåter fortsatt skattebefrielse för höginblandade eller rena biodrivmedel.

Vi vill även se att offentliga upphandlingar av busstrafik följer branschens samlade rekommendation i Partnersamverkans avtalsprocess vad gäller miljö- och drivmedelskrav och sätter funktion före detaljkrav. Partnersamverkan är ett partssammansatt organ för offentliga beställare och trafikföretag i den svenska kollektivtrafiken där bland annat Sveriges Bussföretag ingår. Rekommendationerna som Partnersamverkan publicerar för offentliga upphandlingar av busstrafik utgår från beprövad praxis och visar handfast hur man som beställare ställer funktionella krav istället för detaljerade önskemål som i sig ökar kostnaderna i kollektivtrafiken. Som jämförelse kan man tänka att det som regel är billigare att välja en standardiserad personbil, om än med vissa tillval, än ett specialbyggt fordon.

Det är viktigt att den svenska elskatten för buss blir likvärdig elskatten för andra transportslag inom kollektivtrafiken, såsom spårburen trafik. På så vis kan den snabba utvecklingen och implementeringen av elbussar runt om i världen också få fäste i Sverige. Det skulle skynda på införandet av elbussar och frigöra förnybara drivmedel till andra sektorer av transportnäringen.

Till sist önskar vi en mer öppen inställning till arbetet för ett system för spårbara råvaror, exempelvis restprodukter som kan användas för att producera till exempel biodiesel. Här vill vi särskilt lyfta det arbete som pågår kring råvaran PFAD som är en viktig råvara och beståndsdel i dagens biodiesel HVO och som varit en betydelsefull del i bussbranschens snabba och framgångsrika omställning till en förnybar och fossilfri fordonsflotta. PFAD är en restprodukt som uppstår när palmoljefrukter skördas. Regeringen har beslutat att ändra i hållbarhetskriterierna så att PFAD inte klassas som restprodukt från och med i juli i år. Samtidigt pågår ett intensivt arbete med att ta fram system för full spårbarhet av PFAD, för att råvaran ska kunna fortsätta klassas som hållbar. Detta är ett komplicerat arbete eftersom PFAD endast utgör fyra till fem procent av hela palmoljefrukten.

För att Sverige fortsatt ska kunna vara en förebild för andra länders kollektivtrafik med att minska sina utsläpp och för att den svenska busstrafiken fortsatt ska kunna teknikutvecklas och effektiviseras för ökad hållbarhet, vill vi från politiker och beslutsfattare se rätt beslut, långsiktiga satsningar och en nära dialog med branschen för framtiden.

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FossilfrittKollektivtrafik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev