måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

S: Vården skulle fungera sämre med statlig huvudman

Coronapandemin visar styrkan i den svenska sjukvården. Den har stått pall för den största prövningen för den svenska modellen någonsin, replikerar sju socialdemokratiska regionföreträdare till fem kristdemokratiska regionpolitiker som nyligen krävde att sjukvården ska förstatligas.

Publicerad: 7 april 2021, 08:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Med statlig huvudman för sjukvården skulle lokalkännedomen minska och medborgarnas möjligheter att effektivt påverka den lokala och regionala vården i praktiken försvinna,” skriver debattörerna.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

SjukhusRegionernas ekonomiStatenKommunalt självstyre

Coronapandemin har prövat styrkan i den svenska modellen på alla nivåer: Staten har lett den nationella responsen, vidtagit finanspolitiska åtgärder och tagit fram generella riktlinjer och restriktioner. Regionerna har ansvarat för att dimensionera sjukvården för att klara det väldiga vårdbehov som pandemin skapat. Kommunerna har haft att skydda de allra sköraste mot smitta i landets äldreomsorg.

Det finns delar som fungerat mindre bra, bland annat bristen på skyddsmateriel i början av pandemin, att vissa regioner hade det svårt med att bygga ut testkapaciteten och att smitta spreds på äldreboenden. Vi är övertygade om att om fler regioner styrts av socialdemokrater skulle mycket fungerat bättre.

Men samtidigt måste konstateras att sjukvården har klarat denna prövning och att detta till stor del beror på det regionala huvudmannaskapet. Sjukvården har kunnat anpassas till lokala och regionala behov på ett sätt som aldrig en statlig myndighet skulle ha förmått. Det är därför en märklig ingång som våra kristdemokratiska kollegor har när de anför coronapandemin som ett argument för förstatligande.

I sin artikel argumenterar Kristdemokraterna också för att staten ska ges kontroll och beslutanderätt över stora sjukvårdsinvesteringar, samt att staten ska bidra till finansieringen av dessa investeringar. Regionerna behöver ta ansvar planeringsmässigt och ekonomiskt för investeringar, via sin egen skattekraft. Att ansvaret ska ligga regionalt är en förutsättning för att investeringarna också hamnar rätt. Det är lokalt och regionalt som kännedomen och kunskapen finns om vilka investeringar som behövs och när de behövs. Det kan aldrig en centraliserad organisation ersätta.

Att sjukvården klarat möta coronapandemin handlar dock inte bara om att regionerna har kunnat göra lokala anpassningar, utan också om att sjukvården i dag är geografiskt väl utbyggd. Det beror i sin tur på att regionerna är demokratiskt styrda och sjukvården dimensionerad utifrån lokala tillgänglighetskrav och behov. Det gjorde att vården snabbt kunde skalas upp och anpassas för att hantera coronapandemin.

Med statlig huvudman för sjukvården skulle lokalkännedomen minska och medborgarnas möjligheter att effektivt påverka den lokala och regionala vården i praktiken försvinna. I Kristdemokraternas vision skulle svensk sjukvård bli styrd av en anonym myndighet. Den som vill ha en glimt av kristdemokraternas dröm kan studera Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Statens Institutionsstyrelse och sedan fråga sig hur mycket insyn och påverkansmöjligheter som invånarna i exempelvis Trelleborg, Umeå eller Lindesberg skulle få.

Kristdemokraternas förslag om att förstatliga sjukvården skulle om det genomfördes leda till sämre krisberedskap, centralisering och mindre möjlighet för medborgarna att i demokratisk ordning påverka sjukvården i sin kommun eller region.

Anders Henriksson, gruppledare för Socialdemokraterna i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Helen Eliasson, regionråd i opposition (S) Västra Götalandsregionen

Henrik Fritzon, regionråd i opposition (S) Region Skåne

Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande (S) Region Västernorrland

Elin Norén, regionråd i opposition (S) Region Dalarna

Peter Olofsson, regionstyrelsens ordförande (S) Region Västerbotten

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande (S) Region Örebro län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev