tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

S: Så riskeras nyindustrialiseringen av hela Norrland

Även om all infrastruktur i Norrbottens och Västerbottens län byggs ut finns problemen med att få ut och in varor och råvaror kvar. Flaskhalsar i närliggande regioner kommer att begränsa eller omöjliggöra flödet, skriver flera socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden i Västernorrlands och Gävleborgs län.

Publicerad: 16 november 2021, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Nuvarande infrastruktur klarar inte av tunga, långa och snabba tåg, och för att möta de växande behoven krävs en snabb utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand,” skriver debattörerna.

Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

InfrastrukturinvesteringarTrafikverketTransporterJärnväg

I september fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att utreda vilken påverkan de stora företagsetableringarna och företagsexpansionerna – som pågår och planeras i Norrbottens och Västerbottens län – har för transportinfrastrukturen. Trafikverket ska senast den 22 november 2021 redovisa uppdraget.

Trafikverket har valt att enbart titta på tidigareläggning av infrastrukturinvesteringar i anslutning till de större företagsetableringarna i ovan nämnda län, och vid en första anblick kan det te sig begripligt och rimligt. Men betraktar vi frågan ur ett nationellt perspektiv krävs det en mer utvecklad systemsyn där fokus läggs på viktiga stråk samt att undanröja flaskhalsar och andra hinder för en fortsatt industriell utveckling i norra och mellersta Sverige. 

Sundsvallsregionen vill mot bakgrund av regeringens uppdrag till Trafikverket understryka vikten av en analys och problembeskrivning som ser till helheten samt inkluderar närliggande regioner. Detta för att få till stånd funktionella och kraftfulla transportstråk som möter de behov vi har i dag och det vi kommer att ha inom en snar framtid.

Även utanför Norrbottens och Västerbottens län genomgår industrin en omvandling. Sundsvallsregionen står också inför en nyindustrialisering, och många av regionens företag ställer om sin verksamhet till fossilfri produktion och helt ny och mer miljö- och klimatvänlig produktion. 

LÄS OCKSÅ: Regioner: Bristande infrastruktur hindrar vår gröna nystart

Här finns en väl utvecklad industritradition, många starka industrier och ett pärlband av städer – men ingen fungerande järnväg.  Nuvarande infrastruktur klarar inte av tunga, långa och snabba tåg, och för att möta de växande behoven krävs en snabb utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand. Genom en sammanhängande analys och prioritering skulle de nordligaste regionerna kunna knytas samman med resten av Sverige och vidare ut mot EU:s inre marknad och världsmarknaden.

Ett dubbelspår skapar helt nya möjligheter för såväl gods som passagerare, inte minst till och från Norrbottens och Västerbottens län. Norra Sverige skulle bindas ihop med landet i övrigt och Sveriges konkurrenskraft stärkas. Dubbelspår på Ostkustbanan är också av stor betydelse för den nyindustrialisering och de företagsexpansioner som sker i vår region.

Inom Sundsvallsregionen pågår i detta nu ett intensivt arbete för att möjliggöra etableringen av en batterifabrik. Här finns industrisiter som är högintressanta för denna typ av verksamheter, inte minst på grund av god och stabil tillgång till prisvärd förnyelsebar el. Det är bara en tidsfråga innan vi har en energiintensiv stor etablering inom vår region. Det betyder i sin tur att det också för vår region behövs en analys och beskrivning av vilken påverkan det får för transportinfrastrukturen samt vilka behov som följer med detta. 

Ovan har vi lyft fram betydelsen av dubbelspår på Ostkustbanan, men vi vill även understryka det medföljande behovet av förbättringar och utbyggnad av vägnätet och trafikplatser. 

Även om all infrastruktur i Norrbottens och Västerbottens län byggs ut så löser inte det problemen med att få ut och in varor och råvaror. Flaskhalsar i närliggande regioner kommer att begränsa eller omöjliggöra flödet, och på så vis riskeras nyindustrialiseringen av hela Norrland. Det går inte att se Norrbottens och Västerbottens län som en isolerad ö. Trafikverket och regeringen måste lyfta blicken och se frågan i ett vidare perspektiv. Behoven av att tidigarelägga infrastrukturinvesteringar i Sundsvallsregionen måste också utredas, annars hotas nyindustrialiseringen av Norrland.

Stefan Dalin
Kommunstyrelsens ordförande Timrå (S) ordförande Sundsvallsregionen

Bodil Hansson
Kommunstyrelsens ordförande (S) Sundsvall

Mikael Löthstam
Kommunstyrelsens ordförande (S) Hudiksvall

Erik Lövgren
Kommunstyrelsens ordförande (S) Ånge

Andreas Sjölander
Kommunstyrelsens ordförande (S) Härnösand

Ola Wigg
Kommunstyrelsens ordförande (S) Nordanstig

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev