söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

S: Lucka i kommunallagen ökar risken för korruption

Det måste bli möjligt att laglighetspröva beslut som fattats av politiker som agerat utanför den normala beslutsgången, skriver socialdemokraterna Ann-Christine Furustrand och Margareta Olin.

Publicerad: 3 juni 2021, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För oss är det uppenbart att både förvaltningsdomstolarna och revisionen i kommunerna måste ges skarpare verktyg för att kunna pröva beslut som inte protokollförts, skriver Ann-Christine Furustrand och Margareta Olin.

Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

KommunerSocialdemokraternaKorruptionKommunallagen

Kommunallagen reglerar kommuners befogenheter och skyldigheter. Om någon anser att en kommun begått ett formellt fel vid sitt beslutsfattande och överskridit sina befogenheter, kan laglighetsprövning begäras hos förvaltningsrätten. Utgångspunkten i prövningen är dock att beslut fattas i en nämnd/styrelse och att dessa protokollförs. Endast då ”finns” besluten i kommunalrättslig mening, eftersom beslutsprocessen måste vara transparent för kommuninvånarna.

LÄS OCKSÅ: Arbetet mot korruption pågår men är inte färdigt 

Att så sker är säkert det normala i landets kommuner, men vad som skett i Österåker skiljer sig från detta. Här har politiker fattat interna och hemliga beslut, och därmed agerat utanför den officiella myndighetsutövningen. Dessa kvasibeslut kan inte prövas eftersom de inte är politiska beslut i lagens mening. De går dessutom under radarn genom ett kryphål som möjliggör ett långtgående agerande vid sidan av det officiella beslutsfattandet.

LÄS OCKSÅ: Regeringens handlingsplan mot korruption saknar handling

I Österåkers kommun har vi sett en rad exempel på ovanstående. Ett sådant var när kommunstyrelsens ordförande gav utvalda tjänstemän flera tusen mer i månaden – helt utanför alla principer om lönebildning och lönesättande chefers ansvar. Ett annat är att den styrande majoriteten på egen hand inrättat olika beredningar och beslutat att ge sig själva arvoden, runt 1 miljon kronor. Även detta helt utan korrekta beslut och myndighetsutövning. 

För oss är det uppenbart att förvaltningsdomstolarna måste ges skarpare verktyg, som möjliggör prövning av förtroendevaldas agerande när skattemedel tas i anspråk utan att protokollförda beslut finns. Även revisionen i kommunerna måste ges skarpare verktyg för att kunna motverka korruption och ickedemokratiskt agerande.

För att stävja korruption i våra kommuner måste luckorna i kommunallagen täppas till. Det måste bli möjligt att laglighetspröva beslut som fattats av politiker vilka agerar utanför den normala beslutsgången. 

Det här är något vi reagerat mot, och vi har motionerat om behovet av skarpare lagstiftning till Socialdemokraternas partikongress.

Ann-Christine Furustrand, Kommunalråd i opposition (S) Österåker

Margareta Olin, 2:e vice ordförande (S) Österåkers kommunfullmäktige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev