Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

S: Jobbtrygghet genom fler vägar till omställning

Att försöka bromsa samhällsutvecklingen är en farlig väg att gå. I vårt starka samhälle ska i stället den enskilde få jobbtrygghet genom fler vägar till omställning och utveckling. Det stärker Sveriges konkurrenskraft och ger fler människor trygghet i framtiden, skriver Mikael Damberg, inrikesminister och huvudföredragande på S-kongressen.

Publicerad: 22 mars 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

” Sverige har en stark tradition av att både klara stora strukturomvandlingar och säkerställa den skildes anställningstrygghet,” skriver Mikael Damberg.

Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

GymnasieutbildningYrkesutbildningSocialdemokraternaLöfven 2

I en tid av stora förändringar kommer mer kunskap att krävas för att skapa trygghet i arbetslivet och konkurrenskraft i näringslivet. Inför Socialdemokraternas kongress lanserar vi därför en rad kunskapsreformer för att säkra kompetensförsörjningen, trygga jobben och ge fler möjlighet att byta spår senare i yrkeslivet. Så ökar vi Sveriges konkurrenskraft och tryggheten för vanligt folk.

Sverige är ett av världens mest fria, jämlika, innovativa och konkurrenskraftiga länder. Vår framgång bygger på en arbetarrörelse och ett näringsliv som förstår vikten av kunskap och som välkomnar förändring. Sverige har en stark tradition av att både klara stora strukturomvandlingar och säkerställa den skildes anställningstrygghet. När yrken och ibland hela industrier lagts ner har socialdemokratins strävan alltid varit att ge var och en möjlighet att hitta nya vägar.

Samhället och arbetsmarknaden fortsätter förändras i form av en ökad globalisering, omfattande klimatförändringar och en allt snabbare robotisering. Även artificiell intelligens driver på utvecklingen och ställer krav på ny kompetens. Därför behövs strukturella trygghets- och kunskapsreformer som vanligt folk ska kunna dra nytta av.

Hur möter vi en arbetsmarknad i förändring och samtidigt ser till att människor inte hamnar i kläm?

Det finns partier och krafter som vill stänga dörren mot omvärlden, förbjuda ny teknik eller lagstifta om lägre löner för att rädda gamla jobb. Men att försöka bromsa samhällsutvecklingen är en farlig väg att gå. Det skulle försvaga konkurrenskraften, förstärka polariseringen och skapa klyftor mellan de som får ta del av de nya jobben och de som hamnar utanför.

Vi socialdemokrater väljer en annan väg. Med rätt politiska åtgärder kommer arbetsmarknadens omdaning vara bra för Sverige. Därför pekar vi nu ut tre prioriteringar där Sverige ska ligga i framkant:

Enklare att växa och växla för yrkesverksamma. Vi ska ge yrkesverksamma större möjligheter att växa inom sitt yrke eller växla till en ny bana i arbetslivet. Yrkeshögskolan och högskolan ska därför erbjuda flexibla kurser och program anpassade för yrkesverksamma. Vi vill inrätta ett samverkansprogram för livslångt lärande i arbetslivet. Tillsammans med arbetsmarknadens parter vill vi utveckla lösningar för att stärka kompetensutvecklingen och omställningsförmågan hos breda löntagargrupper.
Utbildning som leder till jobb. Trots att det är många som inget hellre vill än att jobba har arbetsgivare i dag svårt att hitta rätt kompetens. För att få fler skickliga yrkesarbetare krävs ett brett och likvärdigt utbildningsutbud anpassat till arbetsmarknadens behov. Vi vill öka utbudet av nätbaserade utbildningar och skapa fler lärcentrum i hela landet.
Fler ska klara gymnasieexamen. Gymnasiekompetens är i dag avgörande för etableringen på arbetsmarknaden. Gymnasiets introduktionsprogram ska göras om i syfte att skapa fler flexibla vägar till en fullständig gymnasieexamen. Yrkesprogram och lärlingsutbildningar ska förbättras och knytas närmare arbetsmarknaden. Vi vill ersätta nuvarande kursbetyg med ämnesbetyg och rikta resurser mot de skolor och elever som behöver det mest.

Inom dessa områden kommer Socialdemokraterna lansera en rad skarpa förslag för att förbättra kompetensförsörjningen och omställningsförmågan. I vårt starka samhälle ska den enskilde få jobbtrygghet genom fler vägar till omställning och utveckling. När vi utvecklar den svenska modellen, stärks Sveriges konkurrenskraft och ger fler människor trygghet i framtiden.

Mikael Damberg, inrikesminister och huvudföredragande på S-kongressen 2019

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev