söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Risk att moderniseringen av las blir en halvmesyr

Det är välkommet att regeringen tar tag i frågan att modernisera arbetsrätten, men tyvärr är direktiven till utredaren alldeles för begränsat. Vad som behövs är en bred ny modell som stärker både tryggheten och flexibiliteten på arbetsmarknaden, skriver Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.

Publicerad: 29 april 2019, 17:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Direktivet till utredningen av lagen om anställningsskydd missar viktiga delar, skriver Patrik Karlsson. Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

LASJanuariavtaletAnställningstrygghetSvenskt NäringslivA-kassaArbetsförmedlingenKompetensutveckling

Regeringen har presenterat sina direktiv till en utredning av lagen om anställningsskydd, las. Tyvärr är uppdraget alldeles för begränsat. Vad som behövs är en bred ny modell som stärker både tryggheten och flexibiliteten på arbetsmarknaden.

Sveriges välstånd skapas av konkurrenskraftiga företag. Medarbetare med rätt kompetens är en avgörande konkurrensfaktor. En stel arbetsmarknad leder till svagare konkurrenskraft – och därmed sämre trygghet på arbetsmarknaden.

Näringslivet präglas av stark internationell konkurrens och högre krav på omställning i takt med högt förändringstryck och snabb teknikutveckling. Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och jobbtrygghet. Men regelverket på arbetsmarknaden har inte anpassats till de nya förhållandena.

Lagen om anställningsskydd är en rest från 1970-talets politiska ingrepp i den svenska partsmodellen. I dag är lagen ett hinder för företag som vill växa och anställa. Dessutom har las negativa effekter för personer med begränsad erfarenhet av att arbeta på svensk arbetsmarknad. Regelverket invaggar också medarbetare i en falsk trygghet.

Därför är det välkommet att regeringen som ett resultat av januariavtalet nu tar tag i frågan om att modernisera arbetsrätten. Men direktivet för utredningen missar viktiga delar.

Problemen med dagens lagstiftning är bredare än turordningsreglerna. Exempelvis skapar regelverket om uppsägning på grund av personliga skäl osäkerhet. Det riskerar också att leda till utdragna processer med höga kostnader som dessutom är svåra att överblicka. Kraven för att nå saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl är mycket högt ställda. Det gör det mer riskfyllt att anställa.

Om vi vill stärka tryggheten i arbetslivet genom att göra det enklare att få ett nytt jobb om man vill eller behöver byta arbete så måste las göras om i grunden. Svenskt Näringsliv har presenterat en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Den är vår utgångspunkt i förhandlingarna med LO och PTK.

Modellen bygger på fem delar:

Las reformeras i grunden, så att arbetsgivare för större möjligheter att bemanna utifrån företagets verksamhet och vardag. Skydd för oskäliga uppsägningar finns ibland andra Diskrimineringslagen och Föräldraledighetslagen.
Arbetslöshetsförsäkringen reformeras, så att fler omfattas och får ett bättre skydd.
Arbetsförmedlingen görs om, så att fokus ligger på myndighetsutövning och effektivitet. Privata aktörer får ett större ansvar för stöd och matchning.
Omställningsförsäkringarna utvecklas, så att stödet vid omställning blir ännu bättre.
Möjligheterna till kompetensutveckling stärks, så att drivkrafterna till lärande ökar för såväl arbetsgivare som medarbetare.

Vår förhoppning är att komma överens om lösningar som innebär ökad flexibilitet för företagen samtidigt som medarbetarnas intresse av trygghet i arbetslivet tillgodoses. Svensk arbetsmarknad, företagare och medarbetare är i stort behov av framåtsyftande reformer för stärkt flexibilitet och verklig trygghet i arbetslivet.

Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev