söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Replik: ”Kommunerna tar visst sitt ansvar för byggavfallet”

Kommunerna tar visst sitt ansvar för bygg- och rivningsavfallet genom en rad nya initiativ. Men det krävs också mer samarbete med byggbolagen för att skapa verklig cirkularitet, skriver Avfall Sverige.

Publicerad: 9 februari 2022, 10:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Trä, betong, metall, glas, plast och gips kan bevisligen sorteras separat på byggarbetsplatserna och därmed ges förutsättningar att kunna materialåtervinnas, skriver Camilla Nilsson och Jon Djerf vid Avfall Sverige.

Foto: Avfall Sverige och Fredrik Sandberg/TT


Ämnen i artikeln:

AvfallHållbart byggandeKlimatarbetet

”Kommunerna måste få bättre koll på byggavfallet”, skriver Pär Larshans i Dagens Samhälle den 3 februari. Det är en märklig slutsats av den verklighet han beskriver; trots lagkrav om att byggbolagen ska sortera sitt avfall är det få som faktiskt gör det.

Det finns många goda exempel som visar att avfallsförordningens krav inte är orimliga. Trä, olika mineraler (exempelvis betong), metall, glas, plast och gips kan bevisligen sorteras separat på byggarbetsplatserna och därmed ges förutsättningar att kunna materialåtervinnas. Ofta sker det i samarbete med avfallsaktörer – privata såväl som kommunala. Låt oss hjälpas åt att sprida dessa lösningar! Tillsynen kan säkert också spela en roll för att sätta press på byggbolagen att anamma dem.

Kommunerna tar sitt ansvar för bygg- och rivningsavfallet. Till skillnad från privata aktörer kan de inte neka att ta emot bygg- och rivningsavfall som lyder under kommunalt ansvar, även det som inte är källsorterat. Ett exempel på kommunalt initiativ är Gästrike återvinnare som nu planerar för en robotiserad sorteringsanläggning för att få ut så mycket återvinningsbart som möjligt ur högarna.

Kommunerna tar också ansvaret för att klättra än högre upp i avfallstrappan. Det finns nu flera byggåterbruk i kommunal regi som kommunerna av egen fri vilja valt att starta, och statistiken visar att mängden byggavfall som återanvänds genom återbruken bara ökar. Nyligen publicerade Avfall Sverige dessutom en guide för byggåterbruk, som identifierar produkter som lämpar sig väl för husägare att använda i sina egna byggprojekt. Den är gratis att ladda ner från vår hemsida.

Offentlig upphandling är en del av lösningen för att bidra till klimatomställningen och till cirkulär ekonomi. Många kommuner använder därför upphandling eller auktorisation som verktyg för att öka cirkulariteten. Avfall Sverige har precis i remissvar till en promemoria från finansdepartementet välkomnat tydligare klimat- och miljökrav i offentlig upphandling. Däremot är offentlig upphandling inte den enda lösningen. Privata inköp utgör en stor volym av de totala inköp som sker – även här behöver tydliga klimat- och miljökrav ställas. Det ankommer på alla att följa lagen och sortera avfallet på rätt sätt. 

Upphandling kan inte heller ensamt skapa en fungerande marknad för återvunna material. Byggplasten är ett exempel, som borde vara optimalt att återvinna. Här finns förhållandevis stora mängder material i en enhetlig kvalitet. Men utan efterfrågan på plasten finns inga förutsättningar för materialåtervinning. Offentlig upphandling kan inte rucka detta berg. Det skulle däremot en kvotplikt och krav på inblandning av återvunnen plastråvara kunna. Vår förhoppning är att Naturvårdsverkets förslag om kvotplikt för mjuk polyeten får gehör hos regeringen, och att det kan följas av kvotplikt på fler plaster och även andra material.

Pär Larshans efterlyser samarbete. Ja, det lär behövas insatser från alla håll för att kunna skapa verklig cirkularitet. Lås oss därför mötas i arbetet för att skapa bättre villkor och smartare lösningar i stället för på debattsidorna.

Camilla Nilsson och Jon Djerf
Rådgivare på Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev