måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Rent vatten borde vara en självklarhet, M och KD

Det är oerhört märkligt att Moderaterna och Kristdemokraterna valde att ta bort stödet till de markägare som vill säkra vattentillgången i sin budget. Vi måste i stället samlas för att långsiktigt säkra en robust tillgång på dricksvatten, skriver Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Karolina Skog.

Publicerad: 10 april 2019, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Sett till ekonomiskt värde är rening av vatten den främsta tjänsten som naturen ger oss. ”

Foto: Mathias Bergeld, Bildbyrån / Jens Persson, Regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

KommunerEkonomiBudget 2019

Solglimtar och vårlökar tänder längtan efter värme och väcker minnen från förra sommaren. Men vi minns inte bara härliga semesterdagar, vi minns även rekordvärmen, de svårsläckta bränderna, eldningsförbudet och den desperata situationen för lantbrukare. Och vi minns vattenbristen.  Hur ser då läget ut inför den kommande sommaren? I större delen av landet är grundvattennivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i de stora grundvattenmagasinen. För de små magasinen ser läget bättre ut. Det betyder att det särskilt är kommunerna som kan behöva vidta åtgärder. Gotland har redan infört bevattningsförbud.

Det är i ljuset av detta oerhört märkligt att Moderaterna och Kristdemokraterna efter två somrar av torka valde att ta bort stödet till de markägare som vill säkra vattentillgången genom att skapa våtmarker och bevattningsdammar.

Det är en politik som är fientlig mot såväl den biologiska mångfalden som möjligheten att odla och hålla djur i Sverige. Att rusta oss för kommande somrar av torka är ett gemensamt ansvar vi har, inte något vi kan lägga på enskilda lantbrukare. Att i efterhand kompensera lantbrukare ekonomiskt för inkomstbortfall kan heller inte vara hela lösningen.

Klimatförändringarna medför att samhället måste anpassas till mer extrema väderhändelser än i dag. Översvämningar och värmeböljor kommer att bli vanligare i framtiden. Vi måste samlas för att långsiktigt säkra en robust tillgång på dricksvatten.

Sunda finanser är grundläggande i all ekonomisk politik. Sunda finanser kan dock inte bara räknas i ekonomiskt kapital, utan vi måste även räkna in och hushålla med det kapital som naturen ger oss. Vi måste helt enkelt värna naturens förmåga att skapa värden framöver. Trots ökad kunskap om de tjänster som naturen ger oss människor fortsätter vi människor att systematiskt underskatta både värdet och vårt beroende av naturen och dess ekosystemtjänster.

Sett till ekonomiskt värde är rening av vatten den främsta tjänsten som naturen ger oss. När klimatet förändras och efterfrågan samt belastningen på vatten ökar kommer detta bli allt viktigare. Att rena vatten maskinellt är dyrt. Det innebär att insatser för att stärka och bibehålla naturens egen förmåga att reglera och rena vatten är ekonomiskt rationellt. Vi måste agera proaktivt. För svensk del handlar det bland annat om att restaurera och återskapa våtmarker.

Genom att stärka landskapets egna förmåga att buffra och balansera vattenflöden kan grundvattnet öka. Att fördröja vatten har betydelse för att fylla på yt- och grundvattensystemen, men det har också andra positiva effekter. Våtmarker som restaureras och nyanläggs bidrar till den biologiska mångfalden, till klimatet och till minskad övergödning.

I “vårräddningbudgeten” som presenteras under onsdagen (10/4) anslås 200 miljoner kronor till ett antal viktiga åtgärder för värdefull natur, bland annat att restaurera och anlägga våtmarker samt en förstärkning av länsstyrelsernas arbete med vattenskydd. Vi tar vattenfrågan på allvar!

Våra vattenresurser hotas av klimatförändringar, av miljögifter och inte minst av slöseri. Vi har bokstavligt levt som om tillgången på vatten vore oändlig. I många länder är åtgärder för att minimera användningen av vatten en självklarhet. Det kan göras genom attitydarbete, återanvändning och teknik. Här har vi mycket att lära.

Vatten är kanske det tydligaste exemplet som finns på att ekonomi inte bara kan handla om pengar. Inga pengar i världen kan ge oss rent vatten om vi förstör naturen.

Karolina Skog, ekonomiskpolitisk talesperson, Miljöpartiet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KommunerEkonomiBudget 2019

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev