fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Regionernas högtflygande planer hotar flygföretag

Trots stor kritik väljer regionerna att äga och driva ambulansflyg när kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 2021 tar över ambulansflygverksamheten i Sverige från privata aktörer. Men vilka är beläggen för att egen regi är säkrare eller mer effektivt, frågar Fredrik Kämpfe, Transportföretagen.

Publicerad: 20 november 2019, 04:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Hela processen med att bygga upp ett offentligt ägt ambulansflyg har varit omgärdat av förseningar, uppkomna problem och kritik,” skriver Fredrik Kämpfe. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Regionernas ekonomiRegionerAmbulanssjukvårdFlygtrafik

Under hösten har kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg köpt in sex flygplan som ska placeras i Stockholm, Umeå och Göteborg, för drygt 700 miljoner kronor. Snart finns de på plats och behöver då bemannas för att vara i drift till 2021. Flygplanen ska förses med egna flygande sjuksköterskor, men de tekniska tjänsterna (piloter, teknik och underhåll) ska upphandlas separat.

Hela processen med att bygga upp ett offentligt ägt ambulansflyg har varit omgärdat av förseningar, uppkomna problem och kritik. Nu tornar sig nya problem upp när Svenskt Ambulansflyg nyligen meddelade att man avbrutit en pre-upphandling av aktörer som skulle kvalificera sig för att leverera teknik- och pilottjänster.

Flygbranschen ställer sig frågande till om Svenskt Ambulansflyg och dess ägare besitter den kompetens som krävs för att upphandla och driva verksamheten?

En väl genomförd upphandling av hela verksamheten ökar kvaliteten och kostnadseffektiviteten, vilket innebär att ett upphandlat ambulansflyg skapar förutsättning för utveckling och effektivisering. Om regionerna i stället väljer att både beställa och utföra ambulansflygverksamheten i egen regi sker det i ett slutet system. Då riskerar man att inte få del av den utveckling som sker inom branschen. En upphandlad tjänst ger även regionerna bättre kostnadskontroll och ett mer flexibelt val av flygplanstyp för största nytta.

Politiker och tjänstemän har inte bättre kunskap om flyg än våra privata flygföretag. I stället för att finansiera inköp av kostnadsdrivande ambulansflyg bör regionerna utveckla samarbetet med de privata företagen och tillvarata deras erfarenhet.

Regionernas ekonomi är i dag mycket ansträngd och ambulansflyg är en dyr men livsviktig verksamhet på grund av Sveriges geografi med glest befolkade områden. Därför behövs moderna, kostnadseffektiva och upphandlade ambulansflyg där kompetensen ligger hos företagen – inte hos regionerna.

Svenskt Ambulansflyg har offentligt påstått att det egna ambulansflyget både ska sänka kostnaderna och vara mer patientsäkert.

All privat ambulansflygsverksamhet utförs i dag efter godkännande, samt under tillsyn, av Transportstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Som företrädare för flygbranschen kräver vi att Svenskt Ambulansflyg utförligt redovisar på vilket sätt den nya organisationen är säkrare än dagens ambulansflyg. Svenskt Ambulansflyg bör även öppet redovisa fakta bakom påståendet att egen regi skulle vara ekonomiskt bättre för skattebetalarna.

Vården behöver resurser. I stället för att investera och driva ambulansflyg i egen regi för miljardbelopp bör man utveckla det befintliga ambulansflyget.

Offentliga medel ska inte användas för att konkurrera ut sunda privata företag med en väl fungerande verksamhet. Om vi i stället kan få en fortsättning på det goda samarbetet mellan det offentliga och privata på detta område säkerställer vi långsiktig tillgänglighet, säkerhet och effektivitet samtidigt som vi stöder ett livskraftigt näringsliv. Låt oss bejaka den utvecklingen.

Fredrik Kämpfe, Transportföretagen, branschchef flyg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev