Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Regionalt inflytande främjar demokratin

Att främja demokratiska värden och att stärka kopplingen mellan medborgarna och EU – och därmed medborgarnas förtroende är extra viktigt i dagens Europa där vi ser krafter som EU-skepticism och populism vinna mark, skriver Anders Knape apropå att det är 25 år sedan EU:s Regionkommitté och Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter grundades.

Publicerad: 26 juni 2019, 12:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Kongressen och Regionkommittén bildades år 1994 för att stärka kopplingen från Europarådet och EU till den lokala och regionala nivån.”

Foto: Hans Alm / SKL


Ämnen i artikeln:

EuropaSKRAnders KnapeEURegioner

I år är det 25 år sedan EU:s Regionkommitté och Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter (Kongressen) grundades. Två institutioner vars gemensamma uppgift är att säkerställa att det lokala och regionala perspektivet värnas och att demokratins värden, som utgör Europas grundval, ständigt främjas, försvaras och utvecklas.

Den här veckan uppmärksammas 25-årsjubiléet i Bryssel av Regionkommittén och Kongressen. Det är institutioner som med stolthet kan bära sin historia, men morgondagens utmaningar kräver att båda klarar att förnya sin roll och position i den europeiska familjen. Kongressen och Regionkommittén bildades år 1994 för att stärka kopplingen från Europarådet och EU till den lokala och regionala nivån.

Regionkommittén ger kommuner och regioner möjlighet att påverka i EU genom att bedöma EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Kongressens huvuduppgift är i sin tur att främja demokrati, respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer.

Att främja dessa demokratiska värden och att stärka kopplingen mellan medborgarna och EU – och därmed medborgarnas förtroende, är extra viktigt i dagens Europa där vi ser krafter som Euroskepticism och populism vinna mark.

Förtroendet hos medborgarna är högre för den lokala och regionala nivån än för den nationella. Beslutsfattarna i kommuner och regioner står närmare medborgarna och deras vardag. De lokala och regionala beslutsfattarna spelar därmed en avgörande roll i frågor som rör demokrati och dess värden. Det förtroendet och den närhet som kommuner och regioner besitter kan tas tillvara på av Europas regeringar genom konsultation och dialog med Regionkommittén och Kongressen.

Regionkommittén representerar hela skalan av lokal- och regionalpolitiska aktörer i EU; här sitter regionpresidenter i stora regioner tillsammans med ledamöter från mindre kommunala församlingar. Kongressen motsvarar i sin tur mer än 150 000 lokala samhällen i Europa. Det är röster från kommuner och regioner som spelar en stor roll i upprätthållandet av samhällets sociala strukturer, för medborgarnas tillit till samhällets institutioner och för främjandet av demokrati. Genom Regionkommittén och Kongressens arbete har dessa röster även fått ta en viktig plats på den europeiska arenan.

Anders Knape, ordförande Kongressen, ledamot Regionkommittén, ordförande SKL (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev