Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Region Gotland tar arbetet med nära vård på stort allvar”

Vi pekar på utmaningarna med att uppnå kontinuitet. Det tolkar Läkarförbundet som att vi inte alls är intresserade, skriver Marie Loob, Lena Bäckström och Emma Norrby i en replik.

Publicerad: 29 september 2022, 03:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Marie Loob, Lena Bäckström och Emma Norrby, Region Gotland.


Ämnen i artikeln:

LäkarförbundetPrimärvård

Vi i Region Gotland som arbetar med förflyttningen mot en god och nära vård känner inte igen oss i det som lyfts fram av Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbund, i en debattartikel i Dagens Samhälle den 21 september. 

Socialstyrelsens rapport, som Läkarförbundets ordförande bygger sitt antagande på, bygger på en delredovisning som alla regioner i Sverige gjorde för ett år sedan. I den försöker vi på flera sätt lyfta fram att vi anser att det är mycket viktigt och angeläget att vi kan erbjuda en god kontinuitet och att kontinuiteten behöver utgå från individens behov. Vi pekar också på utmaningarna med att uppnå den relationella kontinuitet som beskrivs i överenskommelsen Nära vård. Det verkar sedan som att detta tolkats som att vi inte alls är intresserade eller tror på att arbeta mot en god och ökad kontinuitet, vilket vi som sagt inte alls känner igen oss i.

LÄS MER: ”Utan lagkrav händer ingenting med primärvården” 

Vi strävar tvärtom oförtrutet vidare på många olika sätt för att kunna erbjuda god kontinuitet, trots de utmaningar som finns i detta, och i det är vi inte ensamma som region.

Så vad har då hänt det senaste året, sedan delredovisningen lämnades in till Socialstyrelsen?

Vi har under året följt antalet listade medborgare med namngiven fast läkare. Den senaste mätningen, 31 augusti, visar att 60 procent av gotlänningarna har en fast namngiven läkarkontakt på sin vårdcentral och att 100 procent av de boende på särskilda boenden har det. Denna siffra var 54 respektive 100 procent i februari månad. Det nationella målet för listning på namngiven läkare i slutet av detta år är 55 procent och vi har alltså redan passerat det målet. 

Fast namngiven läkarkontakt är en viktig pusselbit i att nå kontinuitet. För att det ska finnas tid för att läkarkontakten ska kunna bli relationell, har arbete pågått kring ett så kallat listningstak för läkare. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland beslutade före sommaren om ett riktvärde på 1 100 patienter per fast läkare i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer. Vi har just nu en god dialog med politiker, fackliga företrädare, verksamheter och medarbetare om hur detta kan genomföras. 

Utöver detta genomför vi just nu en forskningsstudie tillsammans med Uppsala universitet för att få en ännu bättre bild av förutsättningar och utmaningar för att kunna erbjuda en god kontinuitet (studien är klar vid årsskiftet). Även våra medborgare bjuds in att delta genom en patientenkät som snart kommer att finnas på varje vårdcentral.

Det känns olyckligt att Läkarförbundet inte kontaktat oss om Region Gotlands utveckling mot god och nära vård, då vi tror att missförstånd hade kunnat rätas ut. Vi menar verkligen att vi varje dag och hela tiden tar frågan om en god tillgänglig primärvård, där kontinuitet är ledordet, på stort allvar och att vi som region tar steg framåt som vi känner oss stolta över.

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland

Lena Bäckström
Primärvårdschef

Emma Norrby
Programledare omställning Hälsa genom hela livet (God och nära vård)

Följ debatten:

”Utan lagkrav händer ingenting med primärvården”

 

”Att nedprioritera primärvården får inte vara ett val” 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev