lördag27 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Regeringens handlingsplan mot korruption saknar handling

När regeringen strax före jul presenterade den första nationella handlingsplanen mot korruption kunde vi konstatera att den dessvärre saknar handling. Vi uppmanar därför regeringen att komplettera planen, skriver Transparency International Sveriges ordförande Ulrik Åshuvud och styrelseledamot Inga-Britt Ahlenius.

Publicerad: 11 februari 2021, 04:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”De största riskerna i Sverige vad gäller korruption inom offentlig sektor är kopplade till upphandling och så kallad vänskapskorruption,” skriver Ulrik Åshuvud och Inga-Britt Ahlenius. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Offentlig sektorLöfven 2Korruption

I slutet av förra året antog regeringen den första nationella handlingsplanen mot korruption. När det 24-sidiga dokumentet presenterades strax före jul kunde vi konstatera att regeringens handlingsplan dessvärre saknar handling. Det är förvånande att regeringen, efter ett års arbete, inte presterar mer än en ”översiktlig beskrivning” och i stället ger Statskontoret två uppdrag som kunde ha påbörjats parallellt för ett år sedan.

De största riskerna i Sverige vad gäller korruption inom offentlig sektor är kopplade till upphandling och så kallad vänskapskorruption med både intressekonflikter och utnyttjande av ställning och makt. Pandemin ökar risken för korruption, vilket vi redan sett exempel på i samband med vaccinationer.

Vi uppmanar därför regeringen att komplettera handlingsplanen mot korruption med följande uppdrag och åtgärder:

■ Ge Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att skapa större transparens kring upphandlingar i offentlig sektor genom en nationell offentlig databas med bland annat resultatet av genomförda upphandlingar.
■ Utred tillämpningen av lagen om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet. Utvidga lagen att även gälla för generaldirektörer och andra högre chefer i staten, regionerna och kommunerna.
■ Genomför en nationell kampanj för att förebygga förtroendeskadliga bisysslor och direkta intressekonflikter i den offentliga sektorn.
■ Skapa transparens kring hur utredare inom kommittéväsendet utses. Inrätta rutiner kring kontroll av eventuella intressekonflikter genom en standardiserad självdeklaration.
■ Utred möjligheten att utvidga förordningen om intern styrning och kontroll så att den omfattar även kommuner och regioner.
■ Återinför tjänstemannaansvaret. 
■ Ge Samverkansrådet, inom ramen för Myndigheter i samverkan mot organiserad brottslighet, i uppdrag att rapportera särskilt om utvecklingen av och riskerna för korruption i offentlig sektor.
■ Utvärdera tillämpningen av lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier.
■ Utveckla en transparensgaranti inom stat, regioner och kommuner så att allmänna handlingar och offentlig information aktivt görs tillgängliga digitalt och på webben. Transparensgarantin ska ses som ett komplement till offentlighetsprincipen.

Ulrik Åshuvud, ordförande, Transparency International Sverige

Inga-Britt Ahlenius, styrelseledamot, Transparency International Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev