Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Regeringen måste ingripa mot SJ:s dominans

Regeringen måste ge Greta Thunberg och andra ungdomar möjligheten att hitta billiga klimatsmarta resmöjligheter med tåg på en öppen marknad. Inte om några år, utan nu genom att öppna SJ Online för alla tågbolag, skriver Saga Rails styrelseordförande Mats Nyblom.

Publicerad: 18 juni 2019, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är omöjligt att etablera sig på den svenska tågmarknaden utan tillgång till den enda verkliga säljkanalen: SJ Online, menar debattören.


Ämnen i artikeln:

KonkurrensKonkurrensverketTågtrafikRegeringen

Konkurrensverket har den 4 juni begärt ingripande av regeringen då tågmarknaden inte fungerar. Inträdesbarriärerna är så höga att ingen nyetablering sker. Orsaken är det statligt ägda SJ AB:s dominerande ställning som biljettförsäljare och tågoperatör.

Det är tågbolagen Saga Rail och MTR Express som har anmält SJ till Konkurrensverket. Bakgrunden är att dessa två bolag är utestängda från SJ:s säljkanal – SJ Online. SJ säljer genom sina säljkanaler cirka 40 externa företag och därigenom nästan alla tågbiljetter. Det är i princip bara Saga Rail och MTR Express som SJ vägrar att sälja. SJ tar 7 procent i bokningsavgift för att säkra kostnadstäckning och vinst för biljettförsäljningen.

Saga Rails affärsidé är att erbjuda billiga tågresor på veckoslut när man som privatperson vill resa och man betalar med egna skattade pengar. Då är ofta SJ:s biljetter som dyrast. För att kunna erbjuda ett lägre pris är Saga Rails tåg av enklare standard och vår uppskattning är att var tredje resenär hade åkt buss i stället för Saga Rails tåg. En tredjedel av resenärerna är under 25 år, det vill säga Sveriges framtid.

Saga Rail konstaterade att det är omöjligt att etablera sig på den svenska tågmarknaden utan tillgång till den enda verkliga säljkanalen. Samma konstaterande har MTR Express och nu även Konkurrensverket gjort. Saga Rail har valt att pausa sin trafik, eftersom fortsatt drift under nuvarande villkor bara skulle vara ett slöseri med pengar. För oss ett sorgligt beslut eftersom vi brinner för vår vision att erbjuda tågresor till ett pris alla har råd med. Men det är alltså så den svenska staten agerar mot en entreprenör som försöker erbjuda ungdomar en möjlighet att resa klimatsmart.

Konkurrensverket är i sin skrivelse till regeringen mycket tydlig och man inleder med: ”Konkurrensverket har i sin tillsynsverksamhet observerat att förhållandena avseende försäljning av biljetter för resor med kommersiell persontågtrafik skapar barriärer för inträde och expansion.”

Avslutningen är lika tydlig: ”Det saknas, enligt Konkurrensverkets bedömning, ännu nio år efter omregleringen, konkurrenskraftiga alternativ till SJ, med något undantag, på den nationella kommersiella tågmarknaden. Konkurrensverket kan konstatera att avsaknaden av försäljningskanaler som utgör konkurrenskraftiga alternativ till SJ:s online-kanaler sannolikt höjer barriärerna för inträde och expansion på den kommersiella persontågsmarknaden.”

Vad som ska göras på sikt måste diskuteras på djupet. Men det är också viktigt att vi säkerställer kortsiktiga lösningar. Annars riskerar vi att kon dör medan gräset växer. SJ:s inställning är att sakernas tillstånd förblir tills vidare och att utredningen gärna får bli evighetslång. Vi menar däremot att SJ ska sälja samtliga bolags biljetter till dess en lösning är fastställd. Även om en sådan lösning kan ha vissa nackdelar överväger fördelarna jämfört med dagens upplägg som ju innebär de brister som Konkurrensverket har identifierat.

Vid en interpellationsdebatt i riksdagen den 1 juni 2018 lovade dåvarande näringsminister Mikael Damberg (S): ”Mitt enda besked är att SJ måste rätta sig efter Konkurrensverkets beslut. Om Konkurrensverket kommer fram till att SJ har en för dominerande ställning när det gäller försäljningskanaler måste de rätta sig efter det.”

Nu förväntar vi oss att regeringen ger Greta Thunberg och andra ungdomar möjligheten att på en öppen marknad kunna hitta billiga klimatsmarta resmöjligheter. Inte om några år, utan nu omedelbart, genom att öppna SJ Online för alla tågbolag.

Mats Nyblom, styrelseordförande Saga Rail

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev