Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Regeringen måste försvara och utveckla välfärden

De stora resurstillskotten till svensk välfärd uteblev i regeringens höstbudget. Det ställer krav på regeringens tänkta Välfärdskommission. Det skriver Tobias Baudin, Kommunal, som vill se en uppvärdering av välfärdsarbetarna, en likvärdig välfärd och en digitalisering med förnuft.

Publicerad: 14 oktober 2019, 03:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Kommunal,TT / Simon Hastegård, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

VälfärdRegeringenBudget 2020

Den svenska välfärdsmodellen är bra! På gränsen till suverän. I Sverige har vi valt att organisera skola, vård och omsorg så att den ska vara för alla och finansieras gemensamt. Det välfärdssamhälle vi byggt upp tillsammans är omfördelande mellan både generationer och klass, det förbättrar människors livskvalité och ökar allas individuella frihet. Till råga på allt är den samhällsekonomiskt effektiv och ger såväl hög sysselsättningsgrad som ekonomisk tillväxt. Och – den står på en stabil grund i form av ett mycket starkt stöd hos svenska folket.

Det är imponerande. Att denna fantastiska välfärdsmodell nu står inför flera stora utmaningar är väl känt. Det handlar om den demografiska utvecklingen med fler barn och många fler äldre som ska försörjas av färre. De nu alltmer märkbara effekterna av så väl vinstdriften som den långvariga underbemanningen i äldreomsorgen är också värda att nämna särskilt.

Det är inga problem vi löser i en handvändning – men det är inte omöjligt. Dock krävs det att alla vi som ser den generella välfärdens unika styrka som både välfärdsskapare och välfärdsfördelare presenterar offensiva och långsiktiga lösningar.

Steg ett är förstås att välfärden får rejält ökade resurser. De resurstillskott som medlemmarna i Kommunal, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) finansdepartementet, med flera konstaterat behövs uteblev i budgeten 2019. Det är oroande. Det starka folkliga stödet för vår välfärdsmodell borde leda till kapplöpning bland politikerna att komma med modiga förslag. Jag utgår ifrån att förhandlingarna mellan regeringen och samarbetspartierna kommer ge ett annat resultat i kommande budgetar.

Mot bakgrund av läget är det bra att regeringen annonserat en välfärdskommission där professionerna ska ingå. Kommunal har höga förväntningar på vad Välfärdskommissionen kan uträtta och vill bidra till det. Här kommer våra fyra första inspel till kommissionen:

Uppvärdera välfärdsarbetarna. Arbetsgivarna behöver höja lönerna och arbeta för en fungerande arbetsmiljö. Arbetets organisation och bemanningen måste ses över med medarbetarnas hälsa i fokus. Det handlar om respekt för den yrkesskicklighet som undersköterskor, barnskötare, vårdbiträden med flera besitter.
En likvärdig välfärd i hela Sverige. Staten måste ta ett större ansvar för konsekvenserna av den ojämna fördelningen av resurser mellan stad och land.
Låt proffsen vara proffs. Utveckla en styrning av välfärden som ger professionerna förutsättningar för att skapa en god vård, omsorg och omvårdnad. Enbart så tas den kompetens som finns hos alla anställda tillvara.
Digitalisera med förnuft och känsla. Ska digitaliseringen och välfärdsteknikens potential förverkligas måste brukarnas behov vara i fokus, medarbetarnas erfarenheter och kompetens tas tillvara och samordningen av investeringarna öka. För att få önskad effekt behöver resultaten komma innan besparingar genomförs.

Även ett smart effektiviseringsarbete kräver förstås resurser initialt. Fler utbildade kollegor, heltidsarbete som norm, bättre villkor och arbetsmiljö samt ökat genomslag av digitalisering och välfärdsteknik bygger på långsiktiga investeringar i den svenska välfärdsmodellen.

Jag ser fram emot resultatet av Välfärdskommissionens arbete. Vår fantastiska välfärdsmodell är värd att både försvara och att utveckla. Därmed är kommissionens uppdrag kärnverksamhet för oss som bestämt oss för att framtiden är full av möjligheter – om vi agerar.

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev