Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Regeringen hanterar förskolan styvmoderligt”

Satsa rejält på fler alternativa vägar till förskollärarexamen, till exempel genom arbetsintegrerade utbildningar och validering, kräver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

Publicerad: 2 maj 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Foto: Per Myrehed


Ämnen i artikeln:

LärarförbundetFörskollärareFörskola

Regeringen vill göra skolan mer jämlik för alla – men glömmer att tidiga insatser redan i förskolan är vad som långsiktigt ger bättre utbildning för mindre skattepengar. Lärarförbundets nya rapport visar på stora skillnader mellan förskolor, något som får stora konsekvenser för de barn som behöver förskolan allra mest.

Regeringens politiska mål är att höja svensk skolas likvärdighet och kvalitet, men Lärarförbundet saknar en liknande ambition för förskolan. Det är anmärkningsvärt då det är väl belagt att förskolan har stor betydelse för barns studieresultat och hälsa på både kort och lång sikt. Vill man öka ungas livschanser borde fokus enligt OECD ligga på barns tidiga år. Så varför hanterar regeringen förskolan så styvmoderligt?

LÄS MER: Förskoleplats föreslås bli kommunens ansvar

500 000 barn går i dag i förskolan. Trots detta har förskolan gått miste om flera möjligheter att ta del av statliga karriärtjänster och lönelyft. Förskolan hamnade även utanför coronamiljarden som skulle minska pandemins negativa effekter på kunskapsutvecklingen.

Under tiden ökar skillnaderna mellan förskolor. Andelen som hade en förskollärarexamen varierade år 2020 mellan 18 och 76 procent i Sveriges kommuner. En tredjedel saknade helt utbildning för att arbeta med barn.

Och utvecklingen ser inte ut att gå åt rätt håll. I en undersökning som Lärarförbundet genomförde hösten 2021 uppgav hälften av skolledarna att de tvingats anställa annan personal för att det inte funnits utbildade förskollärare att tillgå. I hälften av fallen anställdes personer som inte hade någon relevant utbildning alls.

Studier visar på ett tydligt samband mellan förskollärartäthet och barns kognitiva och språkliga utveckling. Fler förskollärare måste till för att säkra alla barns tillgång till en likvärdig förskola av hög kvalitet.

Bristen på utbildade förskollärare står i dag i vägen för detta. Det gör också de dåliga förutsättningar som dagens förskollärare tampas med, och som gör det svårt att komma tillrätta med den underliggande bristen. Majoriteten av de förskollärare som arbetar som den enda förskolläraren på förskolan har enligt Lärarförbundets nya Kantar Sifo-undersökning svårt att följa läroplanen eftersom de saknar utbildade kollegor. Det är uppenbart att lärarbristen inte kommer att lösas utan stora satsningar på förskollärares arbetssituation. 

Skolverkets prognos är att 2 500 förskollärare behöver rekryteras årligen. Men prognosen utgår från en redan låg andel förskollärare på 43 procent nationellt. Målet måste långsiktigt höjas till en nivå på 70 procent legitimerade förskollärare för att kunna säkerhetsställa en hög kvalitet. Det kan vara lämpligt att börja med att vidareutbilda de 60 000 personer som i dag arbetar i förskolan och saknar en förskollärarexamen. 

Fler förskollärare kommer inte enbart att stärka kvaliteten i förskolan, utan även likvärdigheten i hela utbildningssystemet. Anledningen är enkel – investeringar i förskolan ger bättre effekt och högre avkastning än investeringar i senare skolformer.

Lärarförbundet kräver därför att regeringen:

Satsar rejält på fler alternativa vägar till förskollärarexamen, till exempel genom arbetsintegrerade utbildningar och validering.

Utökar antalet platser på förskollärarprogrammet.

Tillsätter en utredning om en likvärdig och hållbar förskola.

Politiker som inte tar förskolans problem på allvar sviker dagens barn och bidrar dessutom till ökade kostnader och fler skolmisslyckanden. Det är både dumt och dyrt. Genom investeringar i fler förskollärare och bättre villkor kan den negativa spiralen vändas. Det är hög tid att börja nu.

Johanna Jaara Åstrand
Förbundsordförande Lärarförbundet

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev