Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Regeringen blundar för hälsofarliga vårdköer”

En av fyra ögonpatienter får vänta olagligt länge på vård och riskerar sämre syn. Med utökade befogenheter för optikerna kan ögonläkarna avlastas - varför tar inte regeringen tag i frågan?

Publicerad: 23 augusti 2019, 12:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

De långa väntetiderna kan göra att patienterna förlorar synen, varnar debattörerna.

Foto: Doug Olsson, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

PatientsäkerhetLena HallengrenLäkareSocialstyrelsen

En av fyra ögonpatienter har väntat olagligt länge, det vill säga mer än 90 dagar, på operation eller åtgärd. Och var tredje har väntat mer än 90 dagar på ett första besök hos en ögonspecialist. Totalt 20 800 personer eller ungefär så många som bor i hela Alvesta kommun.

Det är inte bara bedrövligt, det är rent ut sagt farligt. I värsta fall kan den långa väntan leda till att sjukdomstillståndet förvärras med synförlust. En orsak till de långa köerna är att ögonläkarkåren har minskat med 40 procent sedan 2001. Därtill ägnar ögonspecialister en stor del av sin tid till rutinkontroller. Utvecklingen är oroande.

Genom att ge optiker med specialistkompetens utökade befogenheter att utföra rutinkontroller skulle ögonspecialisterna kunna avlastas. Tillgängligheten inom ögonsjukvården skulle öka. Resurserna skulle styras till patienterna med störst behov av specialistvård. Dessvärre förhindras detta av Socialstyrelsens föråldrade optikerföreskrift.

Alliansregeringen tog under Kristdemokraternas ledning initiativ till den så kallade Behörighetsutredningen. Syftet var att olika kompetenser inom hälso- och sjukvården skulle användas på ett effektivt och flexibelt sätt. Ett förslag var att optiker, med adekvat efterutbildning, skulle få befogenhet att utföra vissa rutinundersökningar som traditionellt görs av ögonläkare.

Som ett resultat av Behörighetsutredningen finns nu en ettårig specialistutbildning efter den tre-åriga optikerutbildningen som ger kompetens att utföra de ögonundersökningar som anses vara säkrast och mest effektiva. Dessa optiker har också fått behörighet att rekvirera vissa läkemedel. Men trots att kompetensen finns har dessa optiker inte möjlighet att utföra undersökningarna i praktiken.

Om vi tar diagnostisering av högt ögontryck som exempel. Den mest effektiva metoden är att bedöva ögats hornhinna varefter ett mätinstrument som vidrör ögat mäter trycket. Tack vare rekvisitionsrätten får optiker tillgång till bedövningsdroppen. De får även droppa den i ögat. Men optikerföreskriften tillåter inte optiker att vidröra ögat annat än i samband med tillpassning av kontaktlinser. Begränsningen i optikerföreskriften medför att optikerna – trots att de har specialistkompetensen - i praktiken inte kan utföra de kvalitetsmässigt bästa undersökningarna.

Dagens optikerföreskrift utfärdades 1995. Det finns ett skriande behov av en uppdaterad och ändamålsenlig föreskrift med patientens bästa i centrum.

Ytterst är det regeringen som är ansvarig för att säkerställa att kompetensen för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive optiker, nyttjas på ett effektivt sätt i enlighet med intentionen i Behörighetsutredningen. Vi har därför uppmärksammat socialminister Lena Hallengren (S) på att den föråldrade optikerföreskriften begränsar möjligheten att utföra de kvalitetsmässigt bästa undersökningarna och hindrar specialistutbildade optiker från att avlasta en ansträngd ögonsjukvård. Därtill kommer den åldrande befolkningen att öka belastningen ännu mer under de kommande åren.

Dessvärre verkar socialministern inte intresserad. Hon menar att det är upp till Socialstyrelsen att överväga om det finns behov av att ändra i myndighetens föreskrifter. Ja, visst är det myndighetens ansvar. Samtidigt har inget hänt på flera års tid. Rimligtvis borde det då finnas något ministern kan göra för att stävja de olagligt långa väntetiderna inom ögonvården, och hälsoriskerna de medför. Patienterna väntar, Hallengren.

Pia Steensland, riksdagsledamot (KD) verksam i socialutskottet

Rune Brautaset, ordförande Optikerförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev