måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Redan 1800-talets politiker förstod att tåg lönar sig

Bygget av en höghastighetsbana måste komma igång snabbt. Målet måste vara att den står klar under 2030-talet, skriver Henrik Fritzon (S) som under förra mandatperioden företrädde Skåne i förhandlingarna med staten om höghastighetsbanan.

Publicerad: 1 april 2019, 08:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

1800-talets politiker förstod att stambanan skulle löna sig på sikt. Att det samma gäller höghastighetsbanan måste dagens politiker begripa, skriver debattören.

Foto: Mikhieienko Oleksii/Colourbox


Ämnen i artikeln:

HöghastighetstågTågtrafikJärnväg

I och med överenskommelsen mellan S, MP, C och L finns det nu en bred majoritet i riksdagen för att bygga en höghastighetsbana som knyter samman Malmö, Stockholm och Göteborg. Det är viktigt att planering och beslut kommer igång snabbt och att det blir en bana som klarar 320 kilometer i timmen.

I det så kallade 73-punktsprogrammet slås fast att ”nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer.”

Under förra mandatperioden arbetade Region Skåne tillsammans med de skånska kommunerna intensivt för att ena de skånska intressena runt gemensamma prioriteringar inför den förhandling om höghastighetsbanans sträckning som då pågick. Tillsammans skapade vi en bred skånsk uppslutning kring vad som skulle drivas gentemot staten. Det blev en framgång och resultatet blev att Skåne flyttade fram positionerna. Region Skåne och flera skånska kommuner kunde som en följd av det tidigt sluta avtal med staten.

Emellertid kom staten att svikta vad gäller ambitionsnivå och tidshorisont. I den nationella infrastrukturplanen som lades fram 2018 föreslogs att hastigheten skulle bli 250 kilometer i timmen, i stället för den ursprungliga ambitionen om 320 kilometer i timmen.

Höghastighetsbanan skulle, sades det, dessutom finansieras med vanliga anslag över statsbudgeten – vilket skulle göra att den inte skulle stå klar förrän 2064, i stället för det tidigare målet 2035. Man kan spekulera i vad som hänt om man hanterat Öresundsbron likadant. Skulle den då ha varit färdigbyggd i dag? Antagligen inte.

Det är därför utmärkt att det nu skapats en stabil majoritet för detta tillväxtfrämjande och miljöpolitiskt centrala infrastrukturprojekt. Men jag noterar att vare sig finansieringsmodell, målår eller ambitionen vad gäller hastighet på banorna nämns. Infrastrukturministern avser dock att bjuda in till partisamtal om höghastighetsbanan. Det är bra. Och jag noterar också att Centern och Miljöpartiet nyligen uttalade sig om att ambitionen måste vara högre än den som finns i den nationella infrastrukturplanen. De föreslår även att banan ska börja byggas söderifrån. Det instämmer jag i. De skånska banorna är Sveriges mest överbelastade. Därför bör bygget starta här.

Det är avgörande att ambitionsnivån klargörs. Om detta ska bli det stora ”Sverigebygge” som Fredrik Reinfeldt lanserade 2014 och ge de tillväxt- och klimateffekter som vi hoppas på krävs att höghastighetsbanan blir en riktig höghastighetsbana. I annat fall blir det svårt för tågen att konkurrera med flyget. För att det ska vara möjligt måste restiden Stockholm-Malmö reduceras till 2,5 timmar, en resa som i dag med X 2000 tar drygt 4,5 timmar.

Det förutsätter att hela sträckan byggs för 320 kilometer i timmen, och att byggstart sätts till 2025 så att banan kan vara i bruk i mitten av 2030-talet. Det förutsätter i sin tur att projektet lyfts ut ur den vanliga anslagsfinansieringen över statsbudgeten. Det är inte i sig något märkligt. Det är ett unikt projekt som bara kan jämföras med när stambanorna byggdes på 1800-talet. Stambanorna byggdes med lånade pengar. Detta efter att den tidens politiker insett att det inte gick att finansiera så stora projekt på andra sätt.

Det är bra för oss i dag att vi hade så framsynta politiker på den tiden. För stambanorna blev avgörande för Sveriges industrialisering och lånen betalade sig många gånger om. Det kommer de att göra denna gång också. Men det kräver framsynta politiker och höga ambitioner.

Henrik Fritzon, gruppledare (S) Region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev