Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Rädda Stockholms amningsmottagning”

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm väntas i dag den 20 mars ta beslut om att lägga ned amningsmottagningen Amsak. Vi barnmorskor är mycket oroade över bristen på vård och stöd kring amning och anser att detta på sikt kan hota vår folkhälsa.

Publicerad: 20 mars 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Permanenta amningsmottagningen Amsak”, vädjar debattörerna.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

BarnmorskorFolkhälsaSjuksköterskor

För några år sedan fanns en amningsmottagning på samtliga kvinnokliniker inom Region Stockholm. I dag har två av sex sjukhus i Stockholm kvar sina amningsmottagningar, Södersjukhuset och Södertälje. Att nedläggningar sker inom detta viktiga område anser vi vara mycket oroande och rimmar illa med det amningsvänliga samhälle vi vill ha.

Som svar på den undermåliga amningsvården startades år 2017 Amsak, en amningsmottagning där specialister arbetar och hjälper familjer med komplexa amningsproblem. Mottagningen är en projektverksamhet finansierad av regeringsmedel och upptagningsområdet är hela Region Stockholm. Behovet av specialistvård från högspecialiserade barnmorskor är av högsta relevans då barnhälsovårdens kompetens och resurser inte alltid räcker till.

Projektet har hittills fallit väl ut med många nöjda kvinnor som fått den vård och behandling de inte fått någon annanstans. Amsak har även öppnat ännu en mottagning, då behovet visat sig vara stort. Vad kommer en nedläggning av Amsak innebära, då projektpengarna är slut i december 2019?

Att amma är för många kvinnor självklart, naturligt och njutningsfullt. Andra upplever det som krävande, stressfyllt och svårt. Oavsett känslor och tankar är amning något som generellt kräver kunskap, tålamod, trygghet och övning. Bortsett från vilket stöd som kvinnan önskar, behöver hon få ett respektfullt och kompetent bemötande. Det ingår i barnmorskans roll.

Forskning inom amning pågår intensivt och nya rön framkommer regelbundet. Ett exempel på ett fantastiskt forskningsresultat är att bröstmjölk faktiskt räddar liv på barn som föds för tidigt. Om det för tidigt nyfödda barnet erhåller 0,1 ml råmjölk i munslemhinnan några gånger per dag under sina första levnadsdagar minskar risken väsentligt för blodförgiftning.

Forskning visar också att sjukdomar såsom öroninflammation, mag-tarm- och luftvägsinfektioner minskar hos barn som ammas. Även risken för diabetes och fetma har påvisats sjunka i samband med amning. För mamman har man sett att hon löper lägre risk att drabbas av bröstcancer, äggstockscancer och typ 2-diabetes om hon ammat.

Amningsfrekvensen har sakta sjunkit från 2004 då 72 procent av kvinnorna ammade sina barn vid 6 månaders ålder. I dag är samma siffra 64 procent (Socialstyrelsens statistik från 2016). På en samhällsnivå kan man tänka sig att folkhälsan påverkas negativt om amningsfrekvensen fortsätter att sjunka.

Inom förlossningsvården är vårdtiden för den nyblivna mamman och hennes barn i genomsnitt 1 till 3 dygn. Barnmorskan har i normalfallet ansvar för så många familjer att amningsstödet blir bortprioriterat, alternativt delegerat åt undersköterska eller sjuksköterska, oumbärliga professioner inom vården, men som sällan innehar den kompetens som barnmorskan har.

Denna tidsbrist och/eller task shifting, som det kallas när uppgifter flyttas till mindre specialiserad vårdpersonal, är oroande då barnmorskans profession är den med en fördjupning inom amning. Vi vet att barnmorskans stöd, råd och uppmuntran har en stor betydelse för en lyckad amning och den bör värnas.

Vi vet också hur viktig kunskapen är. I dag får inte den gravida kvinnan alltid erbjudande om amningsförberedande kurser utan erbjuds detta endast vid vissa mottagningar. Nedan följer fem konkreta förslag på förbättringsåtgärder:

Besluta om att amningsförberedande kurs för föräldrar under graviditet ska ingå inom mödravårdens verksamhet.
Besluta om att barnmorskan vårdar och ansvarar för max fyra familjer på BB – inte fler.
Gör amningsmottagningen Amsak permanent.
Utöka amningsmottagningar på klinikerna.
Stärk amningskompetensen på BVC genom utbildning.

Elin Hallgren, leg barnmorska, styrelseledamot Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm

Ia Jeppsson, leg barnmorska, ordförande Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm

Maria Ahlbom, leg barnmorska, styrelseledamot Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm

Anna Akselsson, leg barnmorska, styrelseledamot Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm

Frida Garell Julin, leg barnmorska, styrelseledamot Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm

Linda Nilsson, leg barnmorska, styrelseledamot Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm

Elisabet Ulén, leg barnmorska, styrelseledamot Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev