lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Prioritera praktiknära forskning i skola och förskola”

I dag lämnar vi över ett förslag till regeringen om ett tioårigt ULF-avtal för att utveckla praktiknära forskning i samverkan i skola och förskola, skriver debattörer från SUHF.

Publicerad: 26 juni 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Hans Adolfsson, Per-Arne Andersson, Ulla Hamilton, Åke Ingerman, Monica Sonde, Kerstin Tham och Jonas Tosteby.

Foto: Mattias Pettersson, Mats Edman, Maja Kristin Nylander, Hans Alm, Malin Palm, Anders Gårdestig, Adam Wrafter/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

SkolanUtbildningForskning

Att utbildningen i skola och förskola ska vila på vetenskaplig grund är sedan 2010 en del av skollagen. Mycket arbete pågår för att förverkliga detta, men det är nu dags att ta ytterligare ett steg.

Det krävs en struktur för sammanvävning av lärosätenas forskningsmiljöer och skolors och förskolors pedagogiska praktik. En förebild är den kliniska forskningen i vården, där regioner och lärosäten samverkar inom ramen för det så kallade ALF-avtalet. ALF är en förkortning av avtal om läkarutbildning och forskning.

LÄS MER: Listettan: ”Jag har det finaste uppdraget”

Nu kraftsamlar vi för att etablera ett ramverk för praktiknära forskning i samverkan som tar Sverige i denna riktning. I dag lämnar vi, samordningsgruppen för nationell ULF-strategi, över ett förslag om ett tioårigt ULF-avtal till regeringen. ULF står för utbildning, lärande, forskning. Förslaget är väl förankrat bland samtliga lärosäten med lärarutbildning och skolhuvudmannaorganisationer.

Avtalet syftar till att bygga en förmåga att stå på både vetenskaplig och professionell grund. Denna förmåga kan också åstadkomma direkta förbättringar i verksamheten och utveckla vår kunskap om yrkesverksammas förutsättningar. Förslaget till avtal är ett resultat av en framgångsrik försöksverksamhet som pågått sedan 2017, och som nationellt har etablerat förutsättningar för att brett ta sig an utmaningar och möjligheter i den pedagogiska praktiken med vetenskapliga metoder, samt att öppet dela resultaten.

Självklart försiggår redan viktig grundforskning inom det utbildningsvetenskapliga området, utspritt över en mångfald av discipliner, allt ifrån pedagogik, psykologi och sociologi till neurovetenskap. Hos skolhuvudmännen finns bland annat systematiskt kvalitetsarbete. ULF-avtalet ger förutsättningar för ett viktigt komplement, som på allvar kan etablera en ny forskningsfront inom den praktiknära forskningen.

Avstampet i den pedagogiska praktiken och samverkan i hela processen mellan forskare och lärare innebär att frågeställningar i forskningen får en konkret kunskapsinramning, snarare än att eventuellt tillämpas i ett senare skede. Ett viktigt syfte är också är att vi ökar vår gemensamma förmåga att såväl identifiera och formulera brännande frågor för utbildning och lärande, som bedöma konsekvenser av tillämpningen av ny kunskap. Sverige har mycket goda förutsättningar att vara internationellt framstående inom denna typ av forskning, med utgångspunkt från en stark ställning för lärare i deras profession liksom den öppenhet som präglar svenskt samhälle vad avser data och kunskap.

ULF-avtalet syftar också till att förbättra förutsättningarna för en lärarutbildning som både är mer vetenskapligt grundad och samtidigt mer orienterad mot pedagogisk praktik. I förlängningen är ambitionen att i likhet med den samverkan som finns inom det medicinska området också ha starka kopplingar mellan den praktiknära forskningen och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), praktiken, inom lärarutbildningarna. Avtalet är på så sätt ett viktigt komplement till etablerandet av övningsskolor med höjda ambitioner kring kvaliteten på VFU och en högre koncentration av VFU-studenter, som nu håller på att etableras nationellt.

Vi vill understryka att det är av stor vikt att regeringen agerar med utgångspunkt i våra förslag, för att möjliggöra en fortsatt kraftfull utveckling av praktiknära forskning i samverkan, till gagn för den övergripande utvecklingen av såväl skola som lärarutbildning. Det innebär bland annat att i kommande forskningsproposition prioritera utvecklingen av ULF-verksamheten såväl organisatoriskt som ekonomiskt.

Samtidigt krävs också stärkta förutsättningar för utbildningsvetenskaplig forskning i stort och en samlad utveckling av förutsättningarna för svensk skola. Vi bidrar gärna med konstruktiva förslag, engagemang och hårt gemensamt arbete med bas i vår sektors expertis.

Samtliga undertecknare är medlemmar i samordningsgruppen för nationell ULF-strategi (SUHF).

Hans Adolfsson
Rektor, Umeå universitet, ordförande i SUHF

Per-Arne Andersson
Ordförande, Friskolornas riksförbund, vice ordförande forskningsinstitutet Ifous

Ingrid Carlgren
Professor, ledamot av styrelsen Idéburnas skolors riksförbund

Ulla Hamilton
Vd, Friskolornas riksförbund

Åke Ingerman
Professor, dekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Monica Sonde
Avdelningschef, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kerstin Tham
Rektor Malmö universitet, ordförande för SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning

Jonas Tosteby
Vicerektor för utbildning, Högskolan Dalarna, ledamot i SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SkolanUtbildningForskning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev