söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Primärvården borde kunna upptäcka fler fall av tidig cancer”

Vi kan minska antalet dödsfall i cancer. Men då krävs effektivare metoder för screening och större satsningar för att upptäcka cancerfall redan i primärvården, skriver Cancerfonden och Nätverket mot cancer.

Publicerad: 21 februari 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Trots att bröstcancer är den absolut vanligaste cancerformen bland kvinnor har andelen vars cancer upptäckts först när den spritt sig legat stabilt på runt 15 procent i över tio år, skriver Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden och Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer. Foto: Klas Sjöberg och MOSTPHOTOS/ATLASSTUDIO


Ämnen i artikeln:

Förebyggande insatserCancerPrimärvård

Att cancer upptäcks i ett så tidigt stadium som möjligt är viktigt för att öka chansen till bot. Men utvecklingen går för långsamt. Med några få undantag tycks vi inte upptäcka fler fall i ett tidigt skede idag än för ett decennium sedan, när det kommer till diagnoserna med högst dödlighet. I satsningarna på en stärkt primärvård måste därför även mer resurser till för forskning inom tidig upptäckt.   

Varje år insjuknar cirka 62 550 människor i Sverige i cancer. Beräkningar visar att en av tre av alla vuxna kommer få en cancerdiagnos någon gång i livet. Ju tidigare en cancerform upptäcks desto bättre, det ökar chansen för bot och för behandlingar med färre biverkningar. Det är främst en vinst för den enskilde och dennes anhöriga – men också en samhällsekonomisk vinst. Tidig upptäckt av cancer är därför ett av de viktigaste områdena att stärka för en bättre cancervård där allt fler överlever. 

Men framstegen inom tidig upptäckt går långsamt. Vi har gjort en översyn av data från kvalitetsregistren för åtta av cancerformerna med högst dödlighet i Sverige: allt tyder på att utvecklingen, med några få undantag, ser ut att ha stått oroväckande stilla de senaste 5–10 åren. Vid till exempel lungcancer och cancer i urinblåsan upptäcks drygt hälften av fallen först i något av de senare stadierna. Och trots att bröstcancer är den absolut vanligaste cancerformen bland kvinnor har andelen vars cancer upptäckts först när den spritt sig legat stabilt på runt 15 procent i över tio år. 

LÄS MER: Kunskap om gener räddar liv och förebygger cancer 

Avsaknaden av en positiv trend pekar tydligt på att fler insatser behövs för att stärka svensk sjukvårds kapacitet och förmåga att upptäcka cancer tidigare. Allra helst redan i ett förstadium, innan sjukdomen hunnit utvecklas. Screening, alltså när människor utifrån ålderskategorier och utan några symtom erbjuds undersökningar för att identifiera cancersjukdomar eller förstadier till cancer, är ett effektivt sätt att upptäcka fler fall tidigare. Men tillräckligt effektiva metoder bedöms idag av Socialstyrelsen bara finnas för bröstcancer, livmoderhalscancer och tarmcancer. Att ta fram effektiva metoder för att kunna erbjuda screening för fler cancersjukdomar – och arbeta för att fler i hela landet deltar - är ett arbete som måste prioriteras. 

LÄS MER: Liberalerna: mammografin måste förändras

De allra flesta cancersjukdomar identifieras dock i primärvården – och här finns mycket att göra. I överenskommelsen för stärkt hälso- och sjukvård om 11 miljarder mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner, som presenterades den 28 januari i år, finns bland annat satsningar på primärvården. Ett välkommet initiativ, inte minst då det hälsofrämjande arbetet lyfts och frågorna om kompetensförsörjning adresseras. Men vi saknar riktade satsningar på primärvårdens arbete med tidig upptäckt av cancer. För att hitta bättre och effektivare metoder för tidig upptäckt måste mer forskning till. Och här krävs tid och resurser för att primärvårdens medarbetare ska kunna delta i både forskning och metodutveckling. Det måste följas av regelbundna fortbildningsinsatser för att säkra långsiktig kompetens inom området. 

Varje år kräver cancer drygt 22 500 liv i Sverige. En del av dessa till följd av cancersjukdomar som vid tidig upptäckt hade kunnat botas. Med effektivare metoder för screening och satsningar på tidigare upptäckt inom primärvården kan fler liv räddas. 

Ulrika Årehed Kågström
Generalsekreterare Cancerfonden

Margareta Haag
Ordförande Nätverket mot cancer

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev