fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Pressa byggpriserna och höj bostadsbidragen”

Vi avvisar helt idén om att skapa ett svenskt system med särskilda subventionerade lägenheter för låginkomsttagare. Det Sverige behöver är en generell bostadspolitik – och här krävs reformer, skriver Sveriges Allmännytta i en slutreplik om socialbostäder.

Publicerad: 16 augusti 2019, 07:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För att alla ska ha möjlighet till en bostad behöver det byggas mer, skriver Sveriges Allmännytta. Foto: Nadja Hallström


Ämnen i artikeln:

Sociala bostäderSka det finnas socialbostäder i Sverige?BostadsbristenHyresrätter

SLUTREPLIK I debattartikeln ”Socialbostäder skapar inlåsningseffekter” (12 augusti) pekar vi på nackdelarna med att bygga särskilda socialbostäder för låginkomsttagare och lämnar förslag på vad som i stället kan göras för att fler ska kunna efterfråga en god bostad.

Martin Lindvall, Fastighetsägarna Sverige, skriver i en replik att förslagen inte räcker för att möta de växande sociala utmaningarna. Marika Markovits, Stockholm stadsmission, menar att vår argumentation inte håller, men (ändå) riskerar att kväva en viktig debatt innan den börjat.

Egentligen är vi nog ganska överens om problembilden. Det har byggts för få bostäder och det som byggts är ofta för dyrt. Samtidigt behöver många människor samhällets stöd för att kunna efterfråga en lämplig bostad.

Däremot har vi olika åsikter om vad som behöver göras. Vår uppfattning är att ju bättre den generella bostadspolitiken fungerar, desto bättre kommer bostadsmarknaden att fungera. Därför behöver den generella bostadspolitiken utvecklas genom ett antal reformer och vi pekar på behovet av pressade byggpriser, rättvisa skattevillkor, höjda bostadsbidrag och en statlig hyresgaranti.

Vi avvisar helt idén om att skapa ett svenskt system med särskilda subventionerade lägenheter för låginkomsttagare. Målsättningen måste vara att hushåll med vanliga arbeten ska har råd att hyra en bostad på den ordinarie marknaden. Personer med låga inkomster behöver dock bostadsbidrag och alla bör få tillgång till den statliga hyresgaranti som Boverket föreslagit.

Ju bättre bostadsmarknaden fungerar, desto färre personer behöver samhällets hjälp för att kunna efterfråga en bostad. Belastningen på socialtjänsten minskar och den kan i stället koncentrera sig på att bistå de människor vilkas bostadsproblem bottnar i andra orsaker än rent ekonomiska. Det kommer alltid att finnas människor som behöver ett sådant särskilt stöd.

Allmännyttan samarbetar med kommunerna för att erbjuda bostäder åt dem som har svårt att få en bostad, bland annat genom kommunala kontrakt, som övergår till förstahandskontrakt om hyresgästen sköter sitt boende och betalar hyran. En viktig poäng med kommunala kontrakt är att man inte reserverar särskilda lägenheter eller hus där alla vet att här bor ett ”problemhushåll”. I stället handlar det om olika och varierande lägenheter. Vräkningsförebyggande insatser i samarbete med kommunen är samtidigt ett effektivt sätt att motverka hemlöshet.

Lika fel som det vore att skapa ett system med socialbostäder för låginkomsttagare skulle det vara att skapa ett system med socialbostäder för hemlösa. Målsättningen måste vara att så många som möjligt av de hemlösa, med socialtjänstens stöd, ska klara av ett vanligt boende – såväl praktiskt som ekonomiskt och socialt, och därigenom lyckas (åter)etablera sig på bostadsmarknaden.

För att alla ska ha möjlighet till en bostad behöver det byggas mer. Det är nödvändigt när folkmängden i Sverige ökat med över en halv miljon på bara fem år, i ett läge där byggandet redan tidigare släpade efter befolkningsökningen. Att förlita sig på ”rörlighet” räcker inte.

Det är sant att nyproduktionen alltid är dyrare än befintligt bestånd, men det byggprisrally vi sett under senare år är ingen naturlag. Byggpriserna måste pressas. Allmännyttan har genom ramupphandlingar lyckats sänka priserna med 25 procent, vilket gjort det möjligt att hålla nere hyran. Vi genomför nu en ny upphandling för att allmännyttan över hela landet ska kunna erbjuda nya bostäder med hyror som fler har råd att efterfråga.

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)

Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef Sveriges Allmännytta

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev